Đang tải...
Tìm thấy 82 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.77 crt - AAA

  20.770.937,00 ₫
  7.356.191  - 1.421.554.578  7.356.191 ₫ - 1.421.554.578 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.76 crt - AAA

  27.533.641,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 3. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  12.742.579,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 4. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.078 crt - AAA

  26.005.063,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 5. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  11.742.678,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 6. Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.378 crt - AAA

  38.856.040,00 ₫
  10.539.572  - 2.662.345.868  10.539.572 ₫ - 2.662.345.868 ₫
 7. Nhẫn nữ Moolpira

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.02 crt - AAA

  32.442.863,00 ₫
  11.332.021  - 1.865.311.909  11.332.021 ₫ - 1.865.311.909 ₫
 8. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.786.914,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  29.243.067,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 11. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  26.980.907,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  20.898.861,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 13. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.76 crt - AAA

  26.495.533,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  18.829.154,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 15. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  18.728.118,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 16. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  16.159.733,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  31.412.962,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 18. Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.02 crt - AAA

  24.041.204,00 ₫
  7.043.739  - 1.650.473.305  7.043.739 ₫ - 1.650.473.305 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  18.394.440,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.982 crt - AAA

  24.538.184,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  20.682.919,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 22. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.456 crt - AAA

  47.192.603,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 23. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  20.248.205,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 24. Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AAA

  14.812.003,00 ₫
  7.052.796  - 284.998.641  7.052.796 ₫ - 284.998.641 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  14.798.136,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 27. Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  26.421.383,00 ₫
  9.699.576  - 1.156.466.214  9.699.576 ₫ - 1.156.466.214 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  26.131.005,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 29. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Trắng

  0.62 crt - AAA

  24.866.768,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 30. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  40.341.317,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 31. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.02 crt - AAA

  28.191.940,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 32. Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  16.932.088,00 ₫
  8.497.317  - 295.342.933  8.497.317 ₫ - 295.342.933 ₫
 33. Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  27.599.303,00 ₫
  10.305.800  - 1.333.465.377  10.305.800 ₫ - 1.333.465.377 ₫
 34. Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  24.798.276,00 ₫
  10.537.591  - 1.153.027.547  10.537.591 ₫ - 1.153.027.547 ₫
 35. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  15.020.588,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 36. Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  14.337.949,00 ₫
  7.025.910  - 384.210.442  7.025.910 ₫ - 384.210.442 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.972.291,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.58 crt - AAA

  22.189.705,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  76.327.844,00 ₫
  31.745.509  - 739.114.417  31.745.509 ₫ - 739.114.417 ₫
 40. Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  12.890.881,00 ₫
  6.537.704  - 272.206.250  6.537.704 ₫ - 272.206.250 ₫
 41. Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  17.825.857,00 ₫
  7.110.815  - 292.427.857  7.110.815 ₫ - 292.427.857 ₫
 42. Nhẫn nữ Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  16.301.809,00 ₫
  8.150.904  - 291.734.465  8.150.904 ₫ - 291.734.465 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  18.505.665,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.76 crt - AAA

  25.049.597,00 ₫
  8.945.617  - 1.133.895.565  8.945.617 ₫ - 1.133.895.565 ₫
 46. Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  17.191.616,00 ₫
  8.639.958  - 296.828.780  8.639.958 ₫ - 296.828.780 ₫
 47. Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  19.311.133,00 ₫
  9.027.126  - 1.121.612.605  9.027.126 ₫ - 1.121.612.605 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  26.761.285,00 ₫
  10.836.740  - 916.990.930  10.836.740 ₫ - 916.990.930 ₫
 49. Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.38 crt - AAA

  35.988.507,00 ₫
  10.301.837  - 2.464.629.824  10.301.837 ₫ - 2.464.629.824 ₫
 50. Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.794 crt - AAA

  25.907.988,00 ₫
  9.821.839  - 1.449.162.937  9.821.839 ₫ - 1.449.162.937 ₫
 51. Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.83 crt - AAA

  23.153.944,00 ₫
  7.763.736  - 1.431.007.362  7.763.736 ₫ - 1.431.007.362 ₫
 52. Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.842 crt - AAA

  22.931.493,00 ₫
  7.959.867  - 1.430.979.064  7.959.867 ₫ - 1.430.979.064 ₫
 53. Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.558 crt - AAA

  19.918.205,00 ₫
  7.174.494  - 404.828.266  7.174.494 ₫ - 404.828.266 ₫
 54. Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.58 crt - AAA

  143.900.825,00 ₫
  9.747.123  - 2.271.413.759  9.747.123 ₫ - 2.271.413.759 ₫
 55. Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.942 crt - AAA

  27.002.983,00 ₫
  8.087.225  - 1.427.780.962  8.087.225 ₫ - 1.427.780.962 ₫
 56. Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.226 crt - AAA

  43.048.663,00 ₫
  11.515.983  - 1.527.275.778  11.515.983 ₫ - 1.527.275.778 ₫
 57. Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.96 crt - AAA

  74.026.062,00 ₫
  9.373.540  - 2.991.438.650  9.373.540 ₫ - 2.991.438.650 ₫
 58. Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.76 crt - AAA

  37.626.895,00 ₫
  11.470.699  - 3.309.819.212  11.470.699 ₫ - 3.309.819.212 ₫
 59. Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.214 crt - AAA

  50.838.718,00 ₫
  11.906.547  - 520.313.568  11.906.547 ₫ - 520.313.568 ₫
 60. Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.932 crt - AAA

  29.438.633,00 ₫
  8.293.545  - 1.818.826.281  8.293.545 ₫ - 1.818.826.281 ₫
 61. Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.92 crt - AAA

  47.048.831,00 ₫
  11.773.528  - 1.062.362.882  11.773.528 ₫ - 1.062.362.882 ₫
 62. Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.792 crt - AAA

  41.438.576,00 ₫
  13.006.070  - 947.868.146  13.006.070 ₫ - 947.868.146 ₫
 63. Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.688 crt - AAA

  29.492.406,00 ₫
  10.127.499  - 1.338.885.162  10.127.499 ₫ - 1.338.885.162 ₫

You’ve viewed 60 of 82 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng