Đang tải...
Tìm thấy 82 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Osedr Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  30.650.885,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 2. Nhẫn Rigea Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  19.256.127,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 3. Nhẫn Snep Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  16.174.790,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 4. Nhẫn Swangy Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  16.139.371,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 5. Nhẫn Urengan Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  13.059.386,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  11.110.334,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Ceise Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Ceise

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.378 crt - AAA

  24.441.978,00 ₫
  9.159.929  - 2.533.580.187  9.159.929 ₫ - 2.533.580.187 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Moolpira Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Moolpira

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAA

  23.485.159,00 ₫
  9.746.618  - 1.770.356.389  9.746.618 ₫ - 1.770.356.389 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Lyth Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Lyth

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAA

  15.501.853,00 ₫
  6.365.447  - 1.351.103.072  6.365.447 ₫ - 1.351.103.072 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.76 crt - AAA

  24.354.650,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  10.473.896,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  12.214.228,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  22.057.908,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 15. Nhẫn Ekaterina Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  18.866.532,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Nina Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  26.377.242,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  22.818.982,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.76 crt - AAA

  23.540.044,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  16.322.678,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  16.474.083,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Aizaya Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  14.233.035,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 22. Nhẫn Sonnett Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  27.777.187,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Ellish Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAA

  20.481.146,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 24. Nhẫn Ellura Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  16.403.247,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Elodie Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.982 crt - AAA

  22.234.997,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  17.845.638,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Ivey Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.456 crt - AAA

  35.788.339,00 ₫
  12.131.228  - 2.791.196.435  12.131.228 ₫ - 2.791.196.435 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Duct Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  17.819.953,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Rixos Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AAA

  13.051.816,00 ₫
  6.150.778  - 265.970.493  6.150.778 ₫ - 265.970.493 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  13.321.910,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Amery Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Amery

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  23.681.714,00 ₫
  8.409.398  - 1.095.838.988  8.409.398 ₫ - 1.095.838.988 ₫
 33. Nhẫn Emilly Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  23.014.725,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Misery Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Trắng

  0.62 crt - AAA

  21.488.251,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 35. Nhẫn nam Aquil Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  34.393.802,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 36. Nhẫn nam Motivo Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.02 crt - AAA

  24.700.175,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Maranda Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  14.652.101,00 ₫
  7.280.359  - 273.419.019  7.280.359 ₫ - 273.419.019 ₫
 38. Nhẫn nam Vacanza Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  23.992.362,00 ₫
  8.703.824  - 1.260.260.800  8.703.824 ₫ - 1.260.260.800 ₫
 39. Nhẫn nam Viaggio Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  21.245.735,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Idly Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  13.498.998,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Bucha Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  12.528.121,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 42. Nhẫn Rondek B Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  12.426.734,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Aigurande Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.58 crt - AAA

  19.993.409,00 ₫
  6.813.169  - 828.259.828  6.813.169 ₫ - 828.259.828 ₫
 45. Nhẫn Pretty Morning Set Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  64.202.504,00 ₫
  26.601.645  - 656.186.719  26.601.645 ₫ - 656.186.719 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Monny Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Monny

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  11.358.256,00 ₫
  5.697.918  - 254.561.131  5.697.918 ₫ - 254.561.131 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Aleckon Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AAA

  14.180.044,00 ₫
  6.245.406  - 273.878.636  6.245.406 ₫ - 273.878.636 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Kilby Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  14.156.253,00 ₫
  7.007.832  - 270.580.194  7.007.832 ₫ - 270.580.194 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Abbacy Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  16.367.829,00 ₫
  6.618.507  - 814.119.795  6.618.507 ₫ - 814.119.795 ₫
 50. Nhẫn Assieve Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.76 crt - AAA

  22.300.425,00 ₫
  7.650.216  - 1.073.871.922  7.650.216 ₫ - 1.073.871.922 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Chaco Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Chaco

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  14.900.023,00 ₫
  7.416.622  - 274.838.424  7.416.622 ₫ - 274.838.424 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Daister Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  16.818.526,00 ₫
  7.728.081  - 1.062.138.132  7.728.081 ₫ - 1.062.138.132 ₫
 53. Nhẫn Cgani Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  23.581.407,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Cigo Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Cigo

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.58 crt - AAA

  135.625.348,00 ₫
  8.327.207  - 2.159.315.422  8.327.207 ₫ - 2.159.315.422 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Coqu Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Coqu

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.942 crt - AAA

  16.316.460,00 ₫
  7.097.052  - 1.357.659.398  7.097.052 ₫ - 1.357.659.398 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Ducchn Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Ducchn

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.226 crt - AAA

  23.860.425,00 ₫
  9.893.967  - 1.446.217.101  9.893.967 ₫ - 1.446.217.101 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Fatond Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Fatond

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  22.043.849,00 ₫
  8.059.006  - 2.848.364.881  8.059.006 ₫ - 2.848.364.881 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Lupe Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Lupe

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  29.970.108,00 ₫
  9.860.171  - 3.150.077.486  9.860.171 ₫ - 3.150.077.486 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Migea Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Migea

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.214 crt - AAA

  21.240.868,00 ₫
  10.295.457  - 485.492.465  10.295.457 ₫ - 485.492.465 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Nelen Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Nelen

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.932 crt - AAA

  18.314.179,00 ₫
  7.183.028  - 1.729.801.804  7.183.028 ₫ - 1.729.801.804 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Nene Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Nene

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAA

  23.942.345,00 ₫
  10.122.424  - 1.001.887.534  10.122.424 ₫ - 1.001.887.534 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Nocha Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Nocha

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.792 crt - AAA

  26.780.625,00 ₫
  11.141.696  - 890.686.854  11.141.696 ₫ - 890.686.854 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Regange Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Regange

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.688 crt - AAA

  18.290.117,00 ₫
  8.759.790  - 1.269.493.725  8.759.790 ₫ - 1.269.493.725 ₫

You’ve viewed 60 of 82 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng