Đang tải...
Tìm thấy 284 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  21.913.762,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.045 crt - VS1

  16.477.845,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  19.202.171,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 4. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.128 crt - VS1

  17.989.158,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 5. Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  34.097.102,00 ₫
  14.157.951  - 150.947.397  14.157.951 ₫ - 150.947.397 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  12.160.130,00 ₫
  6.070.725  - 63.509.130  6.070.725 ₫ - 63.509.130 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.1 crt - VS1

  19.349.057,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 8. Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  18.414.251,00 ₫
  5.248.276  - 61.160.082  5.248.276 ₫ - 61.160.082 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.76 crt - VS1

  129.561.459,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  12.907.012,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  9.979.197,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 13. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  27.400.907,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  19.468.492,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 15. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  15.041.530,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.867.730,00 ₫
  7.280.625  - 87.296.754  7.280.625 ₫ - 87.296.754 ₫
 17. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  154.479.172,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  25.396.859,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  9.370.425,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.035 crt - VS1

  12.658.806,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 21. Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.45 crt - VS1

  38.239.346,00 ₫
  6.947.514  - 114.834.360  6.947.514 ₫ - 114.834.360 ₫
 22. Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  26.928.833,00 ₫
  10.323.629  - 129.890.887  10.323.629 ₫ - 129.890.887 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  15.391.057,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  37.614.160,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Lynell

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  15.335.869,00 ₫
  7.682.227  - 82.626.961  7.682.227 ₫ - 82.626.961 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.53 crt - VS1

  77.668.497,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 28. Nhẫn hứa nữ Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  23.877.904,00 ₫
  8.130.527  - 97.740.099  8.130.527 ₫ - 97.740.099 ₫
 29. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  23.582.150,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 30. Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  26.174.591,00 ₫
  11.839.188  - 143.744.595  11.839.188 ₫ - 143.744.595 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  13.519.179,00 ₫
  6.498.081  - 72.226.066  6.498.081 ₫ - 72.226.066 ₫
 32. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.35 crt - VS1

  26.912.418,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 33. Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  40.781.975,00 ₫
  13.610.312  - 185.645.345  13.610.312 ₫ - 185.645.345 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  22.434.515,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 35. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  37.984.913,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.036 crt - VS1

  17.158.502,00 ₫
  8.261.281  - 91.796.728  8.261.281 ₫ - 91.796.728 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  19.609.150,00 ₫
  9.308.445  - 109.046.646  9.308.445 ₫ - 109.046.646 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.164 crt - VS1

  23.948.658,00 ₫
  6.716.571  - 89.334.476  6.716.571 ₫ - 89.334.476 ₫
 39. Nhẫn nữ Tay

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  12.172.583,00 ₫
  6.580.157  - 67.103.452  6.580.157 ₫ - 67.103.452 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Masones

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.252 crt - VS1

  35.730.678,00 ₫
  11.470.699  - 150.239.848  11.470.699 ₫ - 150.239.848 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  24.344.034,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  38.170.290,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  26.865.153,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.63 crt - VS1

  53.762.574,00 ₫
  8.532.978  - 148.244.575  8.532.978 ₫ - 148.244.575 ₫
 46. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - VS1

  42.150.647,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 47. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.94 crt - VS1

  131.270.885,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 48. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  35.294.548,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  24.286.582,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.21 crt - VS1

  30.721.268,00 ₫
  9.218.446  - 120.381.500  9.218.446 ₫ - 120.381.500 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Marilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.18 crt - VS1

  24.278.657,00 ₫
  8.248.545  - 107.617.410  8.248.545 ₫ - 107.617.410 ₫
 52. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  22.170.459,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  24.583.184,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 54. Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.24 crt - VS1

  129.538.252,00 ₫
  13.313.144  - 266.885.526  13.313.144 ₫ - 266.885.526 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.25 crt - VS1

  26.512.796,00 ₫
  7.292.512  - 109.089.098  7.292.512 ₫ - 109.089.098 ₫
 56. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.76 crt - VS1

  128.523.351,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 57. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.76 crt - VS1

  129.672.686,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 58. Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  88.793.916,00 ₫
  17.660.293  - 270.989.275  17.660.293 ₫ - 270.989.275 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  23.864.320,00 ₫
  7.746.189  - 92.362.767  7.746.189 ₫ - 92.362.767 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.216 crt - VS1

  33.885.970,00 ₫
  11.906.547  - 139.173.865  11.906.547 ₫ - 139.173.865 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  22.381.308,00 ₫
  6.953.740  - 83.872.242  6.953.740 ₫ - 83.872.242 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  21.343.200,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.248 crt - VS1

  27.486.377,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫

You’ve viewed 60 of 284 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng