Đang tải...
Tìm thấy 286 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Oxpen Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - VS1

  19.345.346,00 ₫
  7.066.230  - 84.610.377  7.066.230 ₫ - 84.610.377 ₫
 2. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.272 crt - VS1

  184.322.485,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 3. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.22 crt - VS1

  24.391.149,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 4. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.264 crt - VS1

  184.900.794,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 5. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.36 crt - VS1

  23.186.948,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 6. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  1.38 crt - VS1

  178.350.689,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 7. Nhẫn Đôi Owulle Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.328 crt - VS1

  28.580.707,00 ₫
  8.798.722  - 108.280.739  8.798.722 ₫ - 108.280.739 ₫
 8. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.286 crt - VS1

  96.913.023,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.416 crt - VS1

  32.196.826,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 11. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS1

  52.970.507,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 12. Nhẫn Đôi Rigeaus Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.214 crt - VS1

  18.535.066,00 ₫
  7.319.291  - 88.381.954  7.319.291 ₫ - 88.381.954 ₫
 13. Nhẫn Đôi Rigeo Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.23 crt - VS1

  19.030.914,00 ₫
  7.591.818  - 92.410.380  7.591.818 ₫ - 92.410.380 ₫
 14. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.228 crt - VS1

  20.070.193,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 15. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.83 crt - VS1

  49.889.170,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 16. Nhẫn Đôi Soldin Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.224 crt - VS1

  28.957.866,00 ₫
  9.405.960  - 112.133.429  9.405.960 ₫ - 112.133.429 ₫
 17. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.62 crt - VS1

  34.285.117,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 18. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.256 crt - VS1

  96.558.846,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 19. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.842 crt - VS1

  49.853.751,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 20. Nhẫn Đôi Tamant Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.318 crt - VS1

  34.502.488,00 ₫
  8.800.344  - 122.866.871  8.800.344 ₫ - 122.866.871 ₫
 21. Nhẫn Đôi Tilf Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  21.041.880,00 ₫
  7.552.885  - 85.975.717  7.552.885 ₫ - 85.975.717 ₫
 22. Nhẫn Đôi Unlit Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.112 crt - VS1

  18.073.826,00 ₫
  6.813.169  - 76.648.162  6.813.169 ₫ - 76.648.162 ₫
 23. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.558 crt - VS1

  27.550.892,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 24. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.212 crt - VS1

  18.972.245,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.508 crt - VS1

  23.293.201,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 27. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.352 crt - VS1

  96.877.606,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 28. Nhẫn Đôi Zige Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.168 crt - VS1

  20.319.739,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 29. Fashion Nhẫn Đôi Nam Abel Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  17.106.193,00 ₫
  8.346.133  - 22.471.565  8.346.133 ₫ - 22.471.565 ₫
 30. Eternity Nhẫn Đôi Vontasia Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  17.712.619,00 ₫
  5.961.523  - 66.915.060  5.961.523 ₫ - 66.915.060 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  11.550.756,00 ₫
  4.787.604  - 50.544.531  4.787.604 ₫ - 50.544.531 ₫
 32. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Guerino Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Guerino

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.45 crt - VS1

  35.892.159,00 ₫
  6.267.035  - 103.346.601  6.267.035 ₫ - 103.346.601 ₫
 33. Trái tim Nhẫn Đôi Amelie Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  22.667.579,00 ₫
  7.778.369  - 91.450.587  7.778.369 ₫ - 91.450.587 ₫
 34. Fashion Nhẫn Đôi Nam Buizel Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.045 crt - VS1

  14.501.507,00 ₫
  6.365.447  - 69.469.999  6.365.447 ₫ - 69.469.999 ₫
 35. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Clerical Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Clerical

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  21.571.524,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 36. Fashion Nhẫn Đôi Nam Ciprian Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  29.739.217,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 37. Design Solitaire Nhẫn Đôi Fritsche Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Fritsche

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  16.918.019,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.154.817,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 39. Trái tim Nhẫn Đôi Lynell Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Lynell

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  13.375.171,00 ₫
  6.637.974  - 70.443.313  6.637.974 ₫ - 70.443.313 ₫
 40. Trái tim Nhẫn Đôi Katharyn Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  17.387.371,00 ₫
  5.545.974  - 64.414.194  5.545.974 ₫ - 64.414.194 ₫
 41. Trái tim Nhẫn Đôi Carnssier Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  8.789.259,00 ₫
  4.846.272  - 48.814.200  4.846.272 ₫ - 48.814.200 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  35.011.584,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 44. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Burke Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Burke

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  24.723.697,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 45. Fashion Nhẫn Đôi Nam Expai Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  13.200.246,00 ₫
  5.917.724  - 64.076.240  5.917.724 ₫ - 64.076.240 ₫
 46. Trái tim Nhẫn Đôi Hosley Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  18.907.628,00 ₫
  6.367.069  - 71.457.175  6.367.069 ₫ - 71.457.175 ₫
 47. Design Solitaire Nhẫn Đôi Juicy Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Juicy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  146.368.260,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 48. Trái tim Nhẫn Đôi Aglio Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  8.349.377,00 ₫
  4.501.558  - 45.502.240  4.501.558 ₫ - 45.502.240 ₫
 49. Fashion Nhẫn Đôi Lexina Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.035 crt - VS1

  11.136.559,00 ₫
  5.221.808  - 54.816.282  5.221.808 ₫ - 54.816.282 ₫
 50. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.35 crt - VS1

  24.965.402,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 51. Trái tim Nhẫn Đôi Emilly Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.53 crt - VS1

  72.247.993,00 ₫
  8.989.599  - 164.421.805  8.989.599 ₫ - 164.421.805 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Julia 0.05crt Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  13.640.399,00 ₫
  5.526.238  - 62.508.134  5.526.238 ₫ - 62.508.134 ₫
 53. Fashion Nhẫn Đôi Nam Pineiro Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  23.351.870,00 ₫
  8.720.858  - 109.037.763  8.720.858 ₫ - 109.037.763 ₫
 54. Trái tim Nhẫn Đôi Lilia Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  11.958.464,00 ₫
  5.696.567  - 62.332.393  5.696.567 ₫ - 62.332.393 ₫
 55. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Tova Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.036 crt - VS1

  14.868.392,00 ₫
  7.078.127  - 77.567.404  7.078.127 ₫ - 77.567.404 ₫
 56. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  35.330.343,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 57. Fashion Nhẫn Đôi Nam Paul Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam GLAMIRA Paul

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  36.302.302,00 ₫
  11.582.389  - 146.618.345  11.582.389 ₫ - 146.618.345 ₫
 58. Infinity Nhẫn Đôi Violinda Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  20.191.857,00 ₫
  6.692.047  - 81.109.170  6.692.047 ₫ - 81.109.170 ₫
 59. Exclusive Nhẫn Đôi Expai Women Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Expai Women

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.128 crt - VS1

  16.264.009,00 ₫
  5.372.670  - 62.454.055  5.372.670 ₫ - 62.454.055 ₫
 60. Swing Nhẫn Đôi Masones Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Masones

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.252 crt - VS1

  32.078.947,00 ₫
  9.860.171  - 119.271.033  9.860.171 ₫ - 119.271.033 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  22.547.267,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 62. Swing Nhẫn Đôi Platano Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  16.642.789,00 ₫
  7.855.422  - 91.504.659  7.855.422 ₫ - 91.504.659 ₫
 63. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  35.542.849,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫

You’ve viewed 60 of 286 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng