Đang tải...
Tìm thấy 80 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AAAA

  20.033.394,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  24.505.353,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 3. Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAAA

  34.231.535,00 ₫
  9.747.123  - 2.271.413.759  9.747.123 ₫ - 2.271.413.759 ₫
 4. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.36 crt - AAAA

  17.073.597,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 5. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  17.296.049,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 6. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.94 crt - AAAA

  26.214.779,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 7. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  23.467.245,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 8. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  24.616.580,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  22.312.816,00 ₫
  9.822.405  - 132.805.966  9.822.405 ₫ - 132.805.966 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  21.263.105,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 12. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  19.520.567,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.776 crt - AAAA

  22.269.232,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 14. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.146 crt - AAAA

  33.665.216,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  31.433.905,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AAAA

  35.752.187,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 17. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAAA

  18.593.684,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 18. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  14.601.155,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.04 crt - AAAA

  31.992.015,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  33.548.329,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.77 crt - AAAA

  30.631.551,00 ₫
  9.885.235  - 403.526.386  9.885.235 ₫ - 403.526.386 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.66 crt - AAAA

  28.633.164,00 ₫
  7.720.717  - 254.107.280  7.720.717 ₫ - 254.107.280 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAAA

  32.147.959,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  1.09 crt - AAAA

  21.803.952,00 ₫
  8.724.015  - 414.889.540  8.724.015 ₫ - 414.889.540 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AAAA

  29.528.065,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 27. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  16.220.865,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAAA

  27.775.903,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  15.850.112,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAA

  33.026.162,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 31. Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.008 crt - AAAA

  27.151.567,00 ₫
  6.851.287  - 1.647.445.014  6.851.287 ₫ - 1.647.445.014 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.568 crt - AAAA

  21.691.310,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 33. Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AAAA

  26.192.137,00 ₫
  7.043.739  - 1.650.473.305  7.043.739 ₫ - 1.650.473.305 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAAA

  19.186.889,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - AAAA

  18.962.738,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAA

  23.116.870,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 37. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - AAAA

  39.268.113,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 38. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  21.040.654,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 39. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  15.590.585,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 40. Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAA

  23.393.095,00 ₫
  9.699.576  - 1.156.466.214  9.699.576 ₫ - 1.156.466.214 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.53 crt - AAAA

  26.923.454,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 42. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  41.416.783,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  27.232.227,00 ₫
  10.537.591  - 1.153.027.547  10.537.591 ₫ - 1.153.027.547 ₫
 45. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  15.813.037,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 46. Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  17.196.426,00 ₫
  7.025.910  - 384.210.442  7.025.910 ₫ - 384.210.442 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  16.406.242,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.58 crt - AAAA

  22.982.154,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  79.186.321,00 ₫
  31.745.509  - 739.114.417  31.745.509 ₫ - 739.114.417 ₫
 50. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  19.298.114,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  22.021.309,00 ₫
  8.945.617  - 1.133.895.565  8.945.617 ₫ - 1.133.895.565 ₫
 52. Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  21.745.084,00 ₫
  9.027.126  - 1.121.612.605  9.027.126 ₫ - 1.121.612.605 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAAA

  27.553.734,00 ₫
  10.836.740  - 916.990.930  10.836.740 ₫ - 916.990.930 ₫
 54. Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAAA

  37.007.371,00 ₫
  10.301.837  - 2.464.629.824  10.301.837 ₫ - 2.464.629.824 ₫
 55. Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAAA

  24.181.581,00 ₫
  9.821.839  - 1.449.162.937  9.821.839 ₫ - 1.449.162.937 ₫
 56. Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAAA

  20.606.786,00 ₫
  7.763.736  - 1.431.007.362  7.763.736 ₫ - 1.431.007.362 ₫
 57. Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAAA

  20.412.637,00 ₫
  7.959.867  - 1.430.979.064  7.959.867 ₫ - 1.430.979.064 ₫
 58. Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAAA

  18.305.005,00 ₫
  7.174.494  - 404.828.266  7.174.494 ₫ - 404.828.266 ₫
 59. Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAAA

  19.610.564,00 ₫
  7.356.191  - 1.421.554.578  7.356.191 ₫ - 1.421.554.578 ₫
 60. Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAAA

  21.059.614,00 ₫
  8.087.225  - 1.427.780.962  8.087.225 ₫ - 1.427.780.962 ₫
 61. Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAAA

  31.303.434,00 ₫
  11.515.983  - 1.527.275.778  11.515.983 ₫ - 1.527.275.778 ₫
 62. Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAAA

  31.318.717,00 ₫
  9.373.540  - 2.991.438.650  9.373.540 ₫ - 2.991.438.650 ₫
 63. Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.214 crt - AAAA

  30.914.285,00 ₫
  11.906.547  - 520.313.568  11.906.547 ₫ - 520.313.568 ₫

You’ve viewed 60 of 80 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng