Đang tải...
Tìm thấy 80 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAAA

  32.976.015,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 2. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAAA

  20.824.238,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 3. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAAA

  17.742.901,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 4. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAAA

  17.707.482,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 5. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAA

  15.790.062,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 6. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.94 crt - AAAA

  23.484.348,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 7. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  20.647.150,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 8. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  21.603.426,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  21.461.756,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 11. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bộ Cưới Graceful-nhẫn A Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  15.389.382,00 ₫
  5.664.664  - 96.019.736  5.664.664 ₫ - 96.019.736 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Design Solitaire Nhẫn Đôi Adima 0.36 Crt Vàng Hồng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  19.544.335,00 ₫
  8.382.902  - 105.103.963  8.382.902 ₫ - 105.103.963 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Calmar Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  18.647.808,00 ₫
  7.973.301  - 123.056.127  7.973.301 ₫ - 123.056.127 ₫
 14. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  17.231.102,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 15. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.776 crt - AAAA

  19.644.370,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 16. Halo Nhẫn Đôi Machi Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Machi

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.146 crt - AAAA

  29.751.654,00 ₫
  9.568.719  - 228.633.238  9.568.719 ₫ - 228.633.238 ₫
 17. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Egidia Vàng Hồng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Egidia

  Vàng Hồng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.36 crt - AAAA

  15.212.294,00 ₫
  5.721.981  - 95.384.380  5.721.981 ₫ - 95.384.380 ₫
 18. Two-Stone Nhẫn Đôi Salvina Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  28.328.457,00 ₫
  8.072.254  - 131.356.297  8.072.254 ₫ - 131.356.297 ₫
 19. Trái tim Nhẫn Đôi Anisah Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAAA

  26.986.913,00 ₫
  10.338.986  - 274.000.300  10.338.986 ₫ - 274.000.300 ₫
 20. Design Solitaire Nhẫn Đôi Aizaya Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Aizaya

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAAA

  16.558.165,00 ₫
  6.569.842  - 121.528.571  6.569.842 ₫ - 121.528.571 ₫
 21. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  13.204.572,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 22. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Jaume Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.04 crt - AAAA

  28.897.033,00 ₫
  8.671.110  - 168.652.998  8.671.110 ₫ - 168.652.998 ₫
 23. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Semasia Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  30.277.511,00 ₫
  8.115.243  - 174.384.718  8.115.243 ₫ - 174.384.718 ₫
 24. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Seneca Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.77 crt - AAAA

  27.561.975,00 ₫
  8.482.937  - 264.253.677  8.482.937 ₫ - 264.253.677 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Soterios Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.66 crt - AAAA

  26.219.619,00 ₫
  6.683.395  - 112.511.934  6.683.395 ₫ - 112.511.934 ₫
 27. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Spencre Vàng Hồng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAAA

  27.877.221,00 ₫
  11.544.538  - 354.528.189  11.544.538 ₫ - 354.528.189 ₫
 28. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Urwine Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  1.09 crt - AAAA

  19.341.562,00 ₫
  7.482.321  - 266.457.148  7.482.321 ₫ - 266.457.148 ₫
 29. Vintage Nhẫn Đôi Anamir Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anamir

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.41 crt - AAAA

  25.549.658,00 ₫
  11.887.089  - 419.104.610  11.887.089 ₫ - 419.104.610 ₫
 30. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  14.539.358,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 31. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAA

  16.704.702,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 32. Trái tim Nhẫn Đôi Elauna Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.518 crt - AAAA

  24.957.021,00 ₫
  8.308.282  - 405.072.720  8.308.282 ₫ - 405.072.720 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  14.220.599,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 34. Two-Stone Nhẫn Đôi Sonnett Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAA

  29.318.261,00 ₫
  9.489.773  - 246.680.028  9.489.773 ₫ - 246.680.028 ₫
 35. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Eionia Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Eionia

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.008 crt - AAAA

  24.839.683,00 ₫
  5.975.042  - 200.812.791  5.975.042 ₫ - 200.812.791 ₫
 36. Open Nhẫn Đôi Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.568 crt - AAAA

  19.623.551,00 ₫
  5.919.887  - 135.993.038  5.919.887 ₫ - 135.993.038 ₫
 37. Halo Nhẫn Đôi Ellish Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAAA

  22.022.220,00 ₫
  6.140.504  - 202.962.181  6.140.504 ₫ - 202.962.181 ₫
 38. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAAA

  17.160.266,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 39. Open Nhẫn Đôi Elodie Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.982 crt - AAAA

  16.881.791,00 ₫
  5.885.821  - 276.812.082  5.885.821 ₫ - 276.812.082 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Onella 0.5 Crt Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAA

  20.170.768,00 ₫
  8.062.251  - 133.181.257  8.062.251 ₫ - 133.181.257 ₫
 41. Halo Nhẫn Đôi Ivey 585 Vàng Trắng với Rhodium Đen Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ivey

  585 Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.456 crt - AAAA

  30.435.133,00 ₫
  12.131.228  - 363.490.752  12.131.228 ₫ - 363.490.752 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Design Solitaire Nhẫn Đôi Duct Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Duct

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  18.576.972,00 ₫
  7.725.648  - 141.467.908  7.725.648 ₫ - 141.467.908 ₫
 44. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  14.078.929,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 45. Halo Nhẫn Đôi Amery Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Amery

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAA

  20.788.820,00 ₫
  8.409.398  - 222.725.781  8.409.398 ₫ - 222.725.781 ₫
 46. Trái tim Nhẫn Đôi Emilly Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.53 crt - AAAA

  23.771.744,00 ₫
  8.989.599  - 164.421.805  8.989.599 ₫ - 164.421.805 ₫
 47. Fashion Nhẫn Đôi Nam Aquil Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  35.421.185,00 ₫
  12.460.531  - 258.535.482  12.460.531 ₫ - 258.535.482 ₫
 48. Fashion Nhẫn Đôi Nam Viaggio Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  23.570.865,00 ₫
  8.891.187  - 151.241.570  8.891.187 ₫ - 151.241.570 ₫
 49. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  14.256.017,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 50. Design Solitaire Nhẫn Đôi Bucha Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Bucha

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  15.258.797,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 51. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  14.751.864,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫
 52. Open Nhẫn Đôi Aigurande Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.58 crt - AAAA

  20.750.428,00 ₫
  6.813.169  - 141.995.118  6.813.169 ₫ - 141.995.118 ₫
 53. Fashion Nhẫn Đôi Pretty Morning Set Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  66.933.180,00 ₫
  26.601.645  - 656.186.719  26.601.645 ₫ - 656.186.719 ₫
 54. Design Solitaire Nhẫn Đôi Abbacy Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Abbacy

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  17.124.848,00 ₫
  6.618.507  - 133.154.218  6.618.507 ₫ - 133.154.218 ₫
 55. Swing Nhẫn Đôi Assieve Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  19.407.531,00 ₫
  7.650.216  - 206.706.721  7.650.216 ₫ - 206.706.721 ₫
 56. Design Solitaire Nhẫn Đôi Daister Vàng Trắng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Daister

  Vàng Trắng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  19.143.656,00 ₫
  7.728.081  - 125.894.952  7.728.081 ₫ - 125.894.952 ₫
 57. Fashion Nhẫn Đôi Cgani Vàng Hồng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAAA

  22.472.916,00 ₫
  9.292.406  - 174.154.904  9.292.406 ₫ - 174.154.904 ₫
 58. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Cigo Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Cigo

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAAA

  30.859.334,00 ₫
  8.327.207  - 1.553.078.429  8.327.207 ₫ - 1.553.078.429 ₫
  Mới

 59. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Lyth Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Lyth

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAAA

  17.069.964,00 ₫
  6.365.447  - 129.328.568  6.365.447 ₫ - 129.328.568 ₫
  Mới

 60. Exclusive Nhẫn Đôi Coqu Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Coqu

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.942 crt - AAAA

  17.884.571,00 ₫
  7.097.052  - 140.643.299  7.097.052 ₫ - 140.643.299 ₫
  Mới

 61. Exclusive Nhẫn Đôi Ducchn Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ducchn

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.226 crt - AAAA

  25.428.536,00 ₫
  9.893.967  - 201.840.174  9.893.967 ₫ - 201.840.174 ₫
  Mới

 62. Exclusive Nhẫn Đôi Fatond Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Fatond

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAAA

  21.719.413,00 ₫
  8.059.006  - 320.813.806  8.059.006 ₫ - 320.813.806 ₫
  Mới

 63. Exclusive Nhẫn Đôi Migea Vàng 585 Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Migea

  Vàng 585 & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.214 crt - AAAA

  23.971.544,00 ₫
  10.295.457  - 461.808.587  10.295.457 ₫ - 461.808.587 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 80 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng