Đang tải...
Tìm thấy 306 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Samingi Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  12.256.676,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 2. Nhẫn Vamo Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  11.104.655,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 3. Nhẫn Oxpen Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - AAA

  14.911.378,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 4. Nhẫn Pavina Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.286 crt - AAA

  13.478.720,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 5. Nhẫn Marrifest Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  16.020.951,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 6. Nhẫn Mima Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  16.550.595,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 7. Nhẫn Nodeles Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  16.842.587,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 8. Nhẫn Onen Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  16.184.522,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Osedr Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  1.38 crt - AA

  49.116.740,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 11. Nhẫn Owulle Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.328 crt - AAA

  17.982.442,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 12. Nhẫn Psiathoa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  17.894.033,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 13. Nhẫn Rigean Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  22.598.906,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 14. Nhẫn Rigea Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.794 crt - AA

  21.581.256,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 15. Nhẫn Rigeaus Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  14.317.388,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 16. Nhẫn Rigeo Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  14.894.345,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 17. Nhẫn Snep Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.83 crt - AA

  18.662.138,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 18. Nhẫn Soldin Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.224 crt - AAA

  19.116.619,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 19. Nhẫn Sretonan Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  26.498.636,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 20. Nhẫn Stota Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.256 crt - AAA

  13.286.761,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 21. Nhẫn Swangy Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.842 crt - AA

  18.653.755,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 22. Nhẫn Tamant Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.318 crt - AAA

  18.686.199,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 23. Nhẫn Tilf Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  15.715.711,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 24. Nhẫn Unlit Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.112 crt - AAA

  13.910.221,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Urengan Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.558 crt - AA

  15.735.988,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.508 crt - AAA

  16.588.176,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.352 crt - AAA

  13.740.702,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.404 crt - AAA

  19.728.993,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.168 crt - AAA

  14.263.587,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Nhẫn Tanazia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.11 crt - AAA

  9.596.565,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.556.551,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 34. Nhẫn Amelie Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  15.638.117,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  8.549.717,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 36. Nhẫn Vontasia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  12.386.450,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 37. Nhẫn Hrundl Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.023.546,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 38. Nhẫn Katharyn Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.114.928,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 39. Nhẫn Aglio Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  7.997.903,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 40. Nhẫn Bikyu Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  10.317.896,00 ₫
  5.535.700  - 62.819.048  5.535.700 ₫ - 62.819.048 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Juicy Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  12.511.089,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Danitacsa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.155 crt - AAA

  12.574.893,00 ₫
  5.697.918  - 156.310.886  5.697.918 ₫ - 156.310.886 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Jenesila Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  15.639.469,00 ₫
  7.718.348  - 94.086.639  7.718.348 ₫ - 94.086.639 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.76 crt - AA

  31.194.857,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Expai Women Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.128 crt - AAA

  11.505.605,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 47. Nhẫn Julee Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.625.647,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  31.061.026,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 49. Nhẫn Hansika Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  10.462.271,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 50. Nhẫn Ngakau Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ngakau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.488 crt - AAA

  13.579.026,00 ₫
  5.576.255  - 94.613.845  5.576.255 ₫ - 94.613.845 ₫
 51. Nhẫn Kinkade Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.195 crt - AAA

  10.366.561,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Bourget Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  18.763.525,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫
 53. Nhẫn Masha Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.048 crt - AAA

  10.034.555,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 54. Nhẫn Roosevelt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  2 crt - AAA

  29.194.705,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 55. Nhẫn Eliya Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eliya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.198 crt - AAA

  18.268.487,00 ₫
  8.640.830  - 100.115.749  8.640.830 ₫ - 100.115.749 ₫
 56. Nhẫn Semasia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.06 crt - AA

  40.902.812,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 57. Nhẫn Dietmar Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  11.124.933,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AA

  19.405.098,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 59. Nhẫn Hosley Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  12.202.603,00 ₫
  6.367.069  - 77.513.327  6.367.069 ₫ - 77.513.327 ₫
 60. Nhẫn Carnssier Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.005 crt - AAA

  8.600.004,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 61. Nhẫn Sharalyn Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.124 crt - AAA

  14.538.818,00 ₫
  7.029.461  - 78.878.669  7.029.461 ₫ - 78.878.669 ₫
 62. Nhẫn Lannie Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.43 crt - AAA

  30.392.416,00 ₫
  6.287.582  - 1.138.515.935  6.287.582 ₫ - 1.138.515.935 ₫
 63. Nhẫn Behrens Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Behrens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  13.543.878,00 ₫
  6.715.838  - 87.854.745  6.715.838 ₫ - 87.854.745 ₫

You’ve viewed 60 of 306 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng