Đang tải...
Tìm thấy 180 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Mima Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  16.199.122,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 2. Nhẫn Onen Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  15.833.049,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 3. Nhẫn Osedr Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  37.923.674,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 4. Nhẫn Rigean Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  22.058.178,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 5. Nhẫn Rigea Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  21.932.729,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 6. Nhẫn Samingi Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  11.905.203,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 7. Nhẫn Snep Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  19.013.611,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 8. Nhẫn Sretonan Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  22.335.031,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Swangy Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  19.005.228,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 11. Nhẫn Urengan Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  12.816.058,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 12. Nhẫn Vamo Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  10.753.182,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 13. Nhẫn Vaurp Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.508 crt - AAA

  16.236.703,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 14. Nhẫn nam Ciprian Đá Tanzanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  21.087.572,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 15. Nhẫn Inocenta Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  14.023.774,00 ₫
  7.202.494  - 101.873.116  7.202.494 ₫ - 101.873.116 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  9.015.823,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  28.923.800,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 18. Nhẫn Lamiyye Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  10.356.018,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 19. Nhẫn Clematis Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  26.781.977,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  10.432.530,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 21. Nhẫn Aigurande Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  19.614.899,00 ₫
  6.813.169  - 828.259.828  6.813.169 ₫ - 828.259.828 ₫
 22. Nhẫn Astrid Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  14.720.502,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 23. Nhẫn nam Beau Đá Tanzanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.6 crt - AAA

  32.470.164,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  10.407.388,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Alecander Đá Tanzanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  20.891.018,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  8.353.162,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  9.419.477,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Abbacy Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  18.719.995,00 ₫
  6.618.507  - 814.119.795  6.618.507 ₫ - 814.119.795 ₫
 30. Nhẫn nam Cledwyn Đá Tanzanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  20.390.574,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 31. Nhẫn Rondek B Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  13.859.663,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 32. Nhẫn Emmy Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  15.631.628,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 33. Nhẫn Monalisa Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  13.194.297,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Egidia Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.36 crt - AAA

  13.265.674,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 35. Nhẫn Behrens Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Behrens

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  12.840.931,00 ₫
  6.715.838  - 87.854.745  6.715.838 ₫ - 87.854.745 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  13.647.157,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 37. Nhẫn Masdevalia Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  15.518.886,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  29.979.569,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 39. Nhẫn Javier Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  11.909.799,00 ₫
  5.901.503  - 79.662.721  5.901.503 ₫ - 79.662.721 ₫
 40. Nhẫn Aneous Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  11.282.554,00 ₫
  6.103.464  - 74.201.369  6.103.464 ₫ - 74.201.369 ₫
 41. Nhẫn Eliseo Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  19.236.932,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  15.674.076,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn đính hôn Nina Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  27.891.280,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  13.328.398,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  10.407.388,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 47. Nhẫn Theone Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.33 crt - AAA

  15.222.568,00 ₫
  7.578.841  - 93.140.365  7.578.841 ₫ - 93.140.365 ₫
 48. Nhẫn Vitalba Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  15.878.199,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 49. Nhẫn Draven Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  15.633.251,00 ₫
  7.960.594  - 91.856.135  7.960.594 ₫ - 91.856.135 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  17.755.607,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 51. Nhẫn Despoina Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  17.018.594,00 ₫
  7.088.941  - 115.891.482  7.088.941 ₫ - 115.891.482 ₫
 52. Nhẫn Salvina Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  22.326.378,00 ₫
  8.072.254  - 255.101.858  8.072.254 ₫ - 255.101.858 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  18.826.249,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  10.928.377,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  28.109.194,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  29.065.470,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Shamina Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  12.658.167,00 ₫
  6.604.990  - 79.716.795  6.604.990 ₫ - 79.716.795 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  11.524.800,00 ₫
  5.999.374  - 73.228.057  5.999.374 ₫ - 73.228.057 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  11.282.554,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  15.759.240,00 ₫
  8.382.902  - 116.729.611  8.382.902 ₫ - 116.729.611 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  10.603.941,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.244.508,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 63. Nhẫn Paras Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.092 crt - AAA

  18.584.001,00 ₫
  6.807.492  - 155.770.158  6.807.492 ₫ - 155.770.158 ₫

You’ve viewed 60 of 180 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng