Đang tải...
Tìm thấy 180 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  15.220.682,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 2. Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  25.040.541,00 ₫
  14.157.951  - 150.947.397  14.157.951 ₫ - 150.947.397 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  39.940.846,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  14.490.779,00 ₫
  7.664.963  - 90.551.455  7.664.963 ₫ - 90.551.455 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  32.316.637,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  11.804.660,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 7. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  11.921.828,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  21.793.480,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  10.253.440,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 11. Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.6 crt - AAA

  37.771.518,00 ₫
  14.603.704  - 1.134.617.261  14.603.704 ₫ - 1.134.617.261 ₫
 12. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  24.760.635,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 13. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  12.006.733,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 14. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  10.638.910,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  29.740.895,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  16.237.280,00 ₫
  8.395.431  - 115.556.055  8.395.431 ₫ - 115.556.055 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  9.485.614,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  15.472.284,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 19. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.36 crt - AAA

  15.035.871,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  18.031.611,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  17.913.592,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 22. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  15.286.907,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  16.670.014,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 24. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  20.967.917,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  32.457.863,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  13.505.311,00 ₫
  6.716.571  - 89.334.476  6.716.571 ₫ - 89.334.476 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  12.922.862,00 ₫
  7.025.910  - 84.042.053  7.025.910 ₫ - 84.042.053 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Behrens

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  14.813.702,00 ₫
  7.784.113  - 99.820.277  7.784.113 ₫ - 99.820.277 ₫
 30. Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  24.088.468,00 ₫
  13.223.993  - 257.135.565  13.223.993 ₫ - 257.135.565 ₫
 31. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  17.260.388,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.33 crt - AAA

  17.566.331,00 ₫
  8.842.599  - 106.839.115  8.842.599 ₫ - 106.839.115 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  21.249.520,00 ₫
  7.290.531  - 192.763.234  7.290.531 ₫ - 192.763.234 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  12.006.733,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 35. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  30.827.965,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  18.104.346,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  14.916.154,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  18.404.063,00 ₫
  9.391.653  - 107.829.674  9.391.653 ₫ - 107.829.674 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  20.329.147,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  19.557.641,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  25.150.916,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 42. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  21.190.370,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  12.626.260,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 45. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  31.278.529,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 46. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  32.427.864,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  14.807.759,00 ₫
  7.746.189  - 92.362.767  7.746.189 ₫ - 92.362.767 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  13.324.747,00 ₫
  6.953.740  - 83.872.242  6.953.740 ₫ - 83.872.242 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  12.922.862,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  18.350.571,00 ₫
  9.822.405  - 132.805.966  9.822.405 ₫ - 132.805.966 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  12.286.639,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  13.929.838,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.092 crt - AAA

  20.640.183,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 54. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  43.344.415,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  16.741.617,00 ₫
  9.457.879  - 99.508.957  9.457.879 ₫ - 99.508.957 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Giannella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  17.275.389,00 ₫
  8.965.995  - 111.056.074  8.965.995 ₫ - 111.056.074 ₫
 57. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  18.225.761,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 58. Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  18.515.288,00 ₫
  9.727.312  - 113.589.080  9.727.312 ₫ - 113.589.080 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  18.494.911,00 ₫
  9.218.446  - 120.381.500  9.218.446 ₫ - 120.381.500 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  14.346.439,00 ₫
  7.764.868  - 90.806.167  7.764.868 ₫ - 90.806.167 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  0.404 crt - AAA

  23.588.094,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.8 crt - AAA

  20.072.167,00 ₫
  9.545.048  - 145.329.493  9.545.048 ₫ - 145.329.493 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  32.020.317,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫

You’ve viewed 60 of 180 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng