Đang tải...
Tìm thấy 387 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Nodeles Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 2. Nhẫn Marrifest Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.272 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 3. Nhẫn Mima Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  15.442.104,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 4. Nhẫn Onen Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  14.237.903,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 5. Nhẫn Osedr Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAAAA

  17.673.418,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 6. Nhẫn Owulle Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  16.008.786,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 7. Nhẫn Oxpen Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  12.856.613,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 8. Nhẫn Pavina Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Psiathoa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 11. Nhẫn Rigean Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  20.435.996,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 12. Nhẫn Rigea Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAAAA

  15.335.851,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 13. Nhẫn Rigeaus Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  13.317.043,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 14. Nhẫn Rigeo Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  13.812.891,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 15. Nhẫn Samingi Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 16. Nhẫn Snep Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAAAA

  12.254.514,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 17. Nhẫn Soldin Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.224 crt - AAAAA

  17.602.582,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 18. Nhẫn Sretonan Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  17.035.900,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 19. Nhẫn Stota Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 20. Nhẫn Swangy Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAAAA

  12.219.095,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 21. Nhẫn Tamant Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  16.469.216,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 22. Nhẫn Tilf Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 23. Nhẫn Unlit Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 24. Nhẫn Urengan Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vamo Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  14.344.156,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.168 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Nhẫn Tanazia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 32. Nhẫn nam Buizel Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.045 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.11 crt - AAAAA

  8.677.328,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 34. Nhẫn nam Expai Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.048 crt - AAAAA

  10.766.971,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 36. Nhẫn Kinkade Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.195 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 37. Nhẫn Vontasia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 38. Nhẫn Cosete Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  10.802.389,00 ₫
  5.937.191  - 156.716.437  5.937.191 ₫ - 156.716.437 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Juicy Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  11.510.743,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 40. Nhẫn nam Final Round Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.36 crt - AAAAA

  26.244.494,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 41. Nhẫn Begonia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.084 crt - AAAAA

  20.081.819,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.76 crt - AAAAA

  16.115.039,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Heroic Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.6 crt - AAAAA

  24.615.281,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.76 crt - AAAAA

  15.973.369,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 46. Nhẫn Monalisa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  12.112.842,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 47. Nhẫn Cgani Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAAAA

  17.390.075,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 48. Nhẫn nam Warden Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Warden

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  22.277.714,00 ₫
  10.713.710  - 130.220.769  10.713.710 ₫ - 130.220.769 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Burnt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Burnt

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  17.390.075,00 ₫
  8.628.663  - 384.173.588  8.628.663 ₫ - 384.173.588 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Chaco Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Chaco

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  13.494.131,00 ₫
  7.416.622  - 274.838.424  7.416.622 ₫ - 274.838.424 ₫
 51. Nhẫn nam Hercules Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.275.517,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 52. Nhẫn nam Abel Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  15.619.192,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 53. Nhẫn Emilly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.53 crt - AAAAA

  16.823.393,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Expai Women Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.128 crt - AAAAA

  9.775.276,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 55. Nhẫn Julee Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 56. Nhẫn nam Beau Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.6 crt - AAAAA

  26.846.595,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 57. Nhẫn nam Magical Day Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.6 crt - AAAAA

  20.258.907,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 58. Nhẫn Hrundl Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  9.704.442,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.44 crt - AAAAA

  8.996.088,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 61. Nhẫn Roosevelt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  2 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 62. Nhẫn Amelie Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  14.556.662,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 63. Nhẫn Semasia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAAA

  15.867.116,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫

You’ve viewed 60 of 387 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng