Đang tải...
Tìm thấy 387 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 2. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 3. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAAAA

  12.254.514,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 4. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  14.237.903,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 5. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 6. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 7. Nhẫn Đôi Rigeaus Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  13.317.043,00 ₫
  7.319.291  - 88.381.954  7.319.291 ₫ - 88.381.954 ₫
 8. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  14.344.156,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.272 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 11. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  15.442.104,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 12. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 13. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAAAA

  17.673.418,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 14. Nhẫn Đôi Owulle Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  16.008.786,00 ₫
  8.798.722  - 108.280.739  8.798.722 ₫ - 108.280.739 ₫
 15. Nhẫn Đôi Oxpen Vàng Hồng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  12.856.613,00 ₫
  7.066.230  - 84.610.377  7.066.230 ₫ - 84.610.377 ₫
 16. Nhẫn Đôi Psiathoa Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  8.467.797  - 106.509.861  8.467.797 ₫ - 106.509.861 ₫
 17. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  20.435.996,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 18. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAAAA

  15.335.851,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 19. Nhẫn Đôi Rigeo Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  13.812.891,00 ₫
  7.591.818  - 92.410.380  7.591.818 ₫ - 92.410.380 ₫
 20. Nhẫn Đôi Soldin Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  17.602.582,00 ₫
  9.405.960  - 112.133.429  9.405.960 ₫ - 112.133.429 ₫
 21. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  17.035.900,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 22. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 23. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAAAA

  12.219.095,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 24. Nhẫn Đôi Tamant Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  16.469.216,00 ₫
  8.800.344  - 122.866.871  8.800.344 ₫ - 122.866.871 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Đôi Tilf Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
  7.552.885  - 85.975.717  7.552.885 ₫ - 85.975.717 ₫
 27. Nhẫn Đôi Unlit Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  6.813.169  - 76.648.162  6.813.169 ₫ - 76.648.162 ₫
 28. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 29. Nhẫn Đôi Vomar Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Đôi Zige Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Eternity Nhẫn Đôi Vontasia Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
  5.961.523  - 66.915.060  5.961.523 ₫ - 66.915.060 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 33. Trái tim Nhẫn Đôi Amelie Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  14.556.662,00 ₫
  7.778.369  - 91.450.587  7.778.369 ₫ - 91.450.587 ₫
 34. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.76 crt - AAAAA

  15.973.369,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 35. Flower Nhẫn Đôi Venice Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  13.600.385,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 36. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Danitacsa Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Danitacsa

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.155 crt - AAAAA

  9.952.364,00 ₫
  5.697.918  - 155.716.085  5.697.918 ₫ - 155.716.085 ₫
 37. Eternity Nhẫn Đôi Bộ Cưới Precious Moments B Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.445 crt - AAAAA

  16.115.039,00 ₫
  7.996.012  - 106.212.454  7.996.012 ₫ - 106.212.454 ₫
 38. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAAA

  10.837.806,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 39. Trái tim Nhẫn Đôi Tanazia Vàng Hồng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 40. Trái tim Nhẫn Đôi Katharyn Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  9.952.364,00 ₫
  5.545.974  - 64.414.194  5.545.974 ₫ - 64.414.194 ₫
 41. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Julee Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Infinity Nhẫn Đôi Violinda Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  12.892.032,00 ₫
  6.692.047  - 81.109.170  6.692.047 ₫ - 81.109.170 ₫
 44. Eternity Nhẫn Đôi Roosevelt Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  2 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đôi April Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  10.589.882,00 ₫
  5.497.038  - 61.413.155  5.497.038 ₫ - 61.413.155 ₫
 46. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  8.996.088,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 47. Fashion Nhẫn Đôi Nam Hercules Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.275.517,00 ₫
  9.068.005  - 109.605.521  9.068.005 ₫ - 109.605.521 ₫
 48. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Lyth Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Lyth

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 129.328.568  6.365.447 ₫ - 129.328.568 ₫
  Mới

 49. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.05 crt - AAAAA

  8.252.317,00 ₫
  4.787.604  - 50.544.531  4.787.604 ₫ - 50.544.531 ₫
 50. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Bourget Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bourget

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.292 crt - AAAAA

  13.139.956,00 ₫
  7.221.960  - 179.832.552  7.221.960 ₫ - 179.832.552 ₫
 51. Eternity Nhẫn Đôi Masha Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  9.385.682,00 ₫
  5.373.482  - 56.168.097  5.373.482 ₫ - 56.168.097 ₫
 52. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Semasia Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAAA

  15.867.116,00 ₫
  8.115.243  - 174.384.718  8.115.243 ₫ - 174.384.718 ₫
 53. Trái tim Nhẫn Đôi Bikyu Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  9.669.023,00 ₫
  5.535.700  - 59.250.245  5.535.700 ₫ - 59.250.245 ₫
 54. Fashion Nhẫn Đôi Nam Buizel Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.045 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 69.469.999  6.365.447 ₫ - 69.469.999 ₫
 55. Fashion Nhẫn Đôi Nam Komala Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Komala

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.445 crt - AAAAA

  21.711.032,00 ₫
  10.772.649  - 155.580.906  10.772.649 ₫ - 155.580.906 ₫
 56. Trái tim Nhẫn Đôi Kinkade Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.195 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.198.556  - 59.736.898  5.198.556 ₫ - 59.736.898 ₫
 57. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 58. Open Nhẫn Đôi Aigurande Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.58 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  6.813.169  - 141.995.118  6.813.169 ₫ - 141.995.118 ₫
 59. Fashion Nhẫn Đôi Hrundl Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 208.653.341  5.738.473 ₫ - 208.653.341 ₫
 60. Exclusive Nhẫn Đôi Expai Women Vàng Hồng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Expai Women

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  9.775.276,00 ₫
  5.372.670  - 62.454.055  5.372.670 ₫ - 62.454.055 ₫
 61. Trái tim Nhẫn Đôi Verde Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  7.644.539  - 92.937.592  7.644.539 ₫ - 92.937.592 ₫
 62. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  9.456.517,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 63. Trái tim Nhẫn Đôi Hosley Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 71.457.175  6.367.069 ₫ - 71.457.175 ₫

You’ve viewed 60 of 387 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng