Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Kanisha Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.33 crt - AAA

  6.391.949,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 2. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  8.229.298,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 3. Bông tai nữ Wahda Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.307.213,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 4. Bông tai nữ Kempker Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  8.744.390,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 5. Bông tai nữ Searles Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.33 crt - AAA

  11.360.039,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 6. Bông tai nữ Extragalactic Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  26.841.380,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 7. Bông tai nữ Dove Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.7 crt - AAA

  20.545.372,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 8. Bông tai nữ Desejo Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  13.808.423,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 9. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá Aquamarine

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  24.886.861,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 10. Bông tai nữ Bittersweat Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  17.453.406,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá Aquamarine

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  21.456.972,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Heans Đá Aquamarine

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.88 crt - AAA

  21.762.065,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Rneg Đá Aquamarine

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1.05 crt - AAA

  40.086.884,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Ulimbere Đá Aquamarine

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  19.516.604,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Yuans Đá Aquamarine

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.988 crt - AAA

  18.758.965,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng