Đang tải...
Tìm thấy 3 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Extragalactic Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAAA

  29.756.461,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Heans Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.88 crt - AAAA

  20.714.901,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Yuans Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.988 crt - AAAA

  24.192.902,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫

You’ve viewed 3 of 3 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng