Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  8.059.488,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 2. Bông tai nữ Kanisha Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.33 crt - AAA

  6.222.139,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 3. Bông tai nữ Kempker Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  8.574.580,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 4. Bông tai nữ Searles Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.33 crt - AAA

  11.190.229,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 5. Bông tai nữ Extragalactic Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  25.596.103,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 6. Bông tai nữ Dove Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  16.526.523,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 7. Bông tai nữ Desejo Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  13.638.613,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  22.877.436,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 9. Bông tai nữ Bittersweat Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  14.000.592,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  19.447.547,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 11. Bông tai nữ Wahda Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.278.912,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Heans Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.88 crt - AAA

  14.686.627,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Rneg Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.05 crt - AAA

  34.058.610,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Ulimbere Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  16.799.636,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Yuans Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.988 crt - AAA

  18.758.965,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng