Đang tải...
Tìm thấy 228 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  20.882.729,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  9.998.724,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 3. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.6 crt - AAA

  29.735.517,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 4. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  11.940.226,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 6. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  22.446.684,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.3 crt - AAA

  16.208.978,00 ₫
  8.395.431  - 115.556.055  8.395.431 ₫ - 115.556.055 ₫
 8. Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  13.920.215,00 ₫
  7.110.815  - 208.852.781  7.110.815 ₫ - 208.852.781 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.07 crt - AAA

  12.953.994,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.3 crt - AAA

  14.881.061,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 12. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  11.571.736,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  15.152.191,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 14. Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.6 crt - AAA

  24.544.976,00 ₫
  10.969.759  - 165.848.268  10.969.759 ₫ - 165.848.268 ₫
 15. Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  22.465.928,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.677.471,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 17. Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  33.526.255,00 ₫
  14.603.704  - 1.134.617.261  14.603.704 ₫ - 1.134.617.261 ₫
 18. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.445 crt - AAA

  19.691.226,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 19. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  12.400.128,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  9.145.993,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 21. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  13.475.312,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  15.475.113,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 23. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.088 crt - AAA

  18.606.985,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 24. Nhẫn hứa nữ Rigean

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  25.282.802,00 ₫
  11.828.716  - 163.173.747  11.828.716 ₫ - 163.173.747 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  17.691.990,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 27. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.35 crt - AAA

  10.101.177,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  14.907.381,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  18.306.987,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 30. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.36 crt - AAA

  11.979.282,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 31. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  16.467.373,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  13.505.311,00 ₫
  6.716.571  - 89.334.476  6.716.571 ₫ - 89.334.476 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  12.029.375,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.245 crt - AAA

  15.979.734,00 ₫
  8.874.297  - 106.131.568  8.874.297 ₫ - 106.131.568 ₫
 35. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  19.844.621,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  12.487.580,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 37. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.27 crt - AAA

  24.222.902,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.174 crt - AAA

  18.837.362,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.088 crt - AAA

  14.373.609,00 ₫
  8.215.715  - 83.476.013  8.215.715 ₫ - 83.476.013 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  21.319.707,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.124 crt - AAA

  13.697.481,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  17.573.971,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 45. Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.36 crt - AAA

  32.340.693,00 ₫
  16.661.241  - 189.239.661  16.661.241 ₫ - 189.239.661 ₫
 46. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  24.490.354,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.084 crt - AAA

  24.059.034,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  15.868.508,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 49. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  20.643.013,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 51. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.394.057,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  15.845.017,00 ₫
  9.192.408  - 103.471.202  9.192.408 ₫ - 103.471.202 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  17.442.368,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Eadith

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.21 crt - AAA

  17.700.763,00 ₫
  8.333.450  - 113.985.301  8.333.450 ₫ - 113.985.301 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.404 crt - AAA

  23.248.473,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.14 crt - AAA

  12.910.126,00 ₫
  7.607.510  - 85.301.475  7.607.510 ₫ - 85.301.475 ₫
 57. Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  23.550.735,00 ₫
  13.223.993  - 257.135.565  13.223.993 ₫ - 257.135.565 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  25.696.008,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Cara

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.18 crt - AAA

  15.437.190,00 ₫
  8.496.185  - 100.145.749  8.496.185 ₫ - 100.145.749 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.24 crt - AAA

  27.190.058,00 ₫
  14.127.101  - 173.206.719  14.127.101 ₫ - 173.206.719 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.27 crt - AAA

  16.501.618,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  12.465.221,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 63. Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.08 crt - AAA

  16.168.790,00 ₫
  8.883.919  - 100.216.500  8.883.919 ₫ - 100.216.500 ₫

You’ve viewed 60 of 228 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng