Đang tải...
Tìm thấy 228 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAA

  15.739.504,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 2. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  14.535.303,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 3. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  21.404.439,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 4. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  20.814.505,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 5. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  17.039.143,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 6. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAA

  11.418.548,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 7. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  13.957.806,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 8. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  17.225.154,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  13.922.387,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 11. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  11.491.275,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 12. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 13. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  14.641.556,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 14. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  18.001.098,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 15. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  10.889.445,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 16. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bộ Cưới Graceful-nhẫn A Vàng 585 Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  11.739.469,00 ₫
  5.664.664  - 96.019.736  5.664.664 ₫ - 96.019.736 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 18. Fashion Nhẫn Đôi Nam Heroic Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.6 crt - AAA

  25.183.045,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 19. Fashion Nhẫn Đôi Nam Magical Day Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.6 crt - AAA

  20.826.671,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  8.028.725,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 21. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.321.098,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 22. Trái tim Nhẫn Đôi Emilly Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  19.932.576,00 ₫
  8.989.599  - 164.421.805  8.989.599 ₫ - 164.421.805 ₫
 23. Fashion Nhẫn Đôi Nam Motivo Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  19.211.788,00 ₫
  7.403.645  - 265.456.802  7.403.645 ₫ - 265.456.802 ₫
 24. Trái tim Nhẫn Đôi Jenesila Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.245 crt - AAA

  13.990.249,00 ₫
  7.718.348  - 81.893.227  7.718.348 ₫ - 81.893.227 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Eternity Nhẫn Đôi Angelina Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.07 crt - AAA

  11.241.459,00 ₫
  6.683.395  - 64.279.013  6.683.395 ₫ - 64.279.013 ₫
 27. Trái tim Nhẫn Đôi Gaby Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.750.707,00 ₫
  7.137.606  - 75.782.997  7.137.606 ₫ - 75.782.997 ₫
 28. Fashion Nhẫn Đôi Nam Hercules Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  21.222.482,00 ₫
  9.068.005  - 109.605.521  9.068.005 ₫ - 109.605.521 ₫
 29. Trái tim Nhẫn Đôi Mindy Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  13.295.685,00 ₫
  7.080.829  - 75.985.772  7.080.829 ₫ - 75.985.772 ₫
 30. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Egidia Vàng Hồng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Egidia

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  0.36 crt - AAA

  10.345.744,00 ₫
  5.721.981  - 95.384.380  5.721.981 ₫ - 95.384.380 ₫
 31. Eternity Nhẫn Đôi Bộ Cưới Precious Moments B Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.445 crt - AAA

  17.358.712,00 ₫
  7.996.012  - 106.212.454  7.996.012 ₫ - 106.212.454 ₫
 32. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Clerical Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Clerical

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 33. Side-Stone Nhẫn Đôi Margalit Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Margalit

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  19.094.178,00 ₫
  6.164.296  - 193.229.078  6.164.296 ₫ - 193.229.078 ₫
 34. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  10.239.761,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  10.570.686,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 36. Two-Stone Nhẫn Đôi Emmy Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  16.091.247,00 ₫
  8.252.858  - 100.994.436  8.252.858 ₫ - 100.994.436 ₫
 37. Fashion Nhẫn Đôi Nam Beau Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  28.414.705,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 38. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.35 crt - AAA

  8.905.785,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 39. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.776 crt - AAA

  16.183.712,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 40. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  14.298.464,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 41. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Gerwin Vàng Vàng-Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Garnet

  0.088 crt - AAA

  12.455.934,00 ₫
  7.098.944  - 71.957.351  7.098.944 ₫ - 71.957.351 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Fashion Nhẫn Đôi Javier Vàng Hồng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  13.234.582,00 ₫
  5.901.503  - 77.283.518  5.901.503 ₫ - 77.283.518 ₫
 44. Fashion Nhẫn Đôi Nam Alecander Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.27 crt - AAA

  20.377.326,00 ₫
  10.325.197  - 148.510.889  10.325.197 ₫ - 148.510.889 ₫
 45. Trái tim Nhẫn Đôi Sharalyn Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.124 crt - AAA

  14.322.527,00 ₫
  7.029.461  - 69.551.114  7.029.461 ₫ - 69.551.114 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đôi April Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  10.725.063,00 ₫
  5.497.038  - 61.413.155  5.497.038 ₫ - 61.413.155 ₫
 47. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  17.186.492,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 48. Nhẫn Đôi Nam Final Round Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.36 crt - AAA

  27.352.986,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Loredana Vàng Hồng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Loredana

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.082.951,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 50. Trái tim Nhẫn Đôi Verde Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  18.218.470,00 ₫
  7.644.539  - 92.937.592  7.644.539 ₫ - 92.937.592 ₫
 51. Two-Stone Nhẫn Đôi Masdevalia Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  16.789.596,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 52. Fashion Nhẫn Đôi Nam Bellanca Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  17.160.265,00 ₫
  8.107.672  - 91.531.697  8.107.672 ₫ - 91.531.697 ₫
 53. Vintage Nhẫn Đôi Anamir Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Anamir

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  21.250.871,00 ₫
  11.887.089  - 419.104.610  11.887.089 ₫ - 419.104.610 ₫
 54. Two-Stone Nhẫn Đôi Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Garnet

  0.3 crt - AAA

  12.869.860,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 55. Trái tim Nhẫn Đôi Begonia Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Garnet

  0.084 crt - AAA

  20.433.292,00 ₫
  10.270.854  - 117.702.922  10.270.854 ₫ - 117.702.922 ₫
 56. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Jaume Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  1.04 crt - AAA

  21.191.661,00 ₫
  8.671.110  - 168.652.998  8.671.110 ₫ - 168.652.998 ₫
 57. Two-Stone Nhẫn Đôi Sonnett Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  21.612.889,00 ₫
  9.489.773  - 246.680.028  9.489.773 ₫ - 246.680.028 ₫
 58. Open Nhẫn Đôi Elodie Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.982 crt - AAA

  14.475.553,00 ₫
  5.885.821  - 276.812.082  5.885.821 ₫ - 276.812.082 ₫
 59. Design Solitaire Nhẫn Đôi Edoarda Vàng Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Edoarda

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.082.951,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 60. Trái tim Nhẫn Đôi Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.538 crt - AAA

  15.067.108,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 61. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  20.023.690,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 62. Trái tim Nhẫn Đôi Eadith Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Eadith

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.21 crt - AAA

  15.350.990,00 ₫
  7.187.623  - 89.503.964  7.187.623 ₫ - 89.503.964 ₫
 63. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Toinette Vàng 585 Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.14 crt - AAA

  11.164.136,00 ₫
  6.553.620  - 66.955.618  6.553.620 ₫ - 66.955.618 ₫

You’ve viewed 60 of 228 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng