Đang tải...
Tìm thấy 389 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  20.182.544,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 3. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.6 crt - AAA

  35.282.661,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  12.562.015,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  13.893.046,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  10.819.475,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.906.164,00 ₫
  7.356.191  - 75.395.865  7.356.191 ₫ - 75.395.865 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.572.486,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  20.675.842,00 ₫
  8.252.790  - 202.937.710  8.252.790 ₫ - 202.937.710 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  16.171.054,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  15.644.923,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 13. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  13.173.615,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  21.253.198,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 15. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.76 crt - AA

  32.712.862,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 16. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  11.079.003,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  18.038.404,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  13.193.143,00 ₫
  6.846.759  - 170.631.260  6.846.759 ₫ - 170.631.260 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.636.165,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 20. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  15.739.453,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  19.794.244,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 23. Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  12.106.356,00 ₫
  6.282.988  - 74.801.526  6.282.988 ₫ - 74.801.526 ₫
 24. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  31.127.681,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.445 crt - AAA

  27.758.357,00 ₫
  12.509.374  - 182.121.771  12.509.374 ₫ - 182.121.771 ₫
 27. Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  21.126.408,00 ₫
  9.878.726  - 261.720.455  9.878.726 ₫ - 261.720.455 ₫
 28. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  14.527.005,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.821.541,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 30. Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  25.013.087,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  19.557.074,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  16.550.864,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  14.367.948,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.124 crt - AAA

  16.442.751,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 35. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.045 crt - AAA

  14.440.119,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 36. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.128 crt - AAA

  13.008.050,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  9.765.518,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 38. Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  39.775.281,00 ₫
  17.660.293  - 270.989.275  17.660.293 ₫ - 270.989.275 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  15.771.716,00 ₫
  8.261.281  - 91.796.728  8.261.281 ₫ - 91.796.728 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  9.002.502,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  13.930.120,00 ₫
  6.520.723  - 96.027.840  6.520.723 ₫ - 96.027.840 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Expai Set

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  24.899.315,00 ₫
  13.000.692  - 151.612.487  13.000.692 ₫ - 151.612.487 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2 crt - AAA

  26.341.005,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 45. Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.6 crt - AAA

  30.092.120,00 ₫
  10.969.759  - 165.848.268  10.969.759 ₫ - 165.848.268 ₫
 46. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  16.306.620,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  22.375.081,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 48. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  27.490.339,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  16.011.150,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 50. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  14.664.269,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  16.859.069,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  13.848.896,00 ₫
  7.280.625  - 87.296.754  7.280.625 ₫ - 87.296.754 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.21 crt - AAA

  22.867.814,00 ₫
  9.339.578  - 214.781.998  9.339.578 ₫ - 214.781.998 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  13.880.876,00 ₫
  7.768.830  - 78.537.359  7.768.830 ₫ - 78.537.359 ₫
 55. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  20.840.277,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 56. Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  22.636.023,00 ₫
  10.136.272  - 414.889.537  10.136.272 ₫ - 414.889.537 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  49.285.235,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 58. Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  11.301.454,00 ₫
  5.773.557  - 63.056.299  5.773.557 ₫ - 63.056.299 ₫
 59. Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.77 crt - AA

  18.704.908,00 ₫
  7.356.191  - 1.421.554.578  7.356.191 ₫ - 1.421.554.578 ₫
 60. Nhẫn nữ Trainhar

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  15.484.452,00 ₫
  7.471.662  - 92.631.629  7.471.662 ₫ - 92.631.629 ₫
 61. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.44 crt - AA

  20.482.826,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 62. Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.155 crt - AAA

  13.863.895,00 ₫
  6.495.252  - 168.933.159  6.495.252 ₫ - 168.933.159 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Acrylic

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  14.399.931,00 ₫
  8.065.999  - 81.509.047  8.065.999 ₫ - 81.509.047 ₫

You’ve viewed 60 of 389 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng