Đang tải...
Tìm thấy 87 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Ngọc Lục Bảo

  1.38 crt - VS

  24.405.478,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 2. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS

  19.391.309,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 3. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.83 crt - VS

  16.309.972,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 4. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.842 crt - VS

  16.274.553,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 5. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  19.244.772,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 6. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Onearm Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Onearm

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS

  18.789.208,00 ₫
  8.097.939  - 148.348.672  8.097.939 ₫ - 148.348.672 ₫
  Mới

 7. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.078 crt - VS

  15.920.647,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 8. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  21.267.364,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  18.430.166,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 11. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  19.386.442,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 12. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bộ Cưới Graceful-nhẫn A Vàng 585 Đá Moissanite

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 585 & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  13.442.762,00 ₫
  5.664.664  - 96.019.736  5.664.664 ₫ - 96.019.736 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Calmar Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  16.701.188,00 ₫
  7.973.301  - 123.056.127  7.973.301 ₫ - 123.056.127 ₫
 14. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  14.094.881,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 15. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.776 crt - VS

  17.427.386,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 16. Halo Nhẫn Đôi Machi Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Machi

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.146 crt - VS

  28.967.599,00 ₫
  9.568.719  - 228.633.238  9.568.719 ₫ - 228.633.238 ₫
 17. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Egidia Vàng Hồng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Egidia

  Vàng Hồng 585 & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  11.994.963,00 ₫
  5.721.981  - 95.384.380  5.721.981 ₫ - 95.384.380 ₫
 18. Two-Stone Nhẫn Đôi Salvina Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.59 crt - VS

  25.192.236,00 ₫
  8.072.254  - 131.356.297  8.072.254 ₫ - 131.356.297 ₫
 19. Trái tim Nhẫn Đôi Astrid Vàng Hồng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 585 & Đá Moissanite & Hồng Ngọc

  0.445 crt - VS

  16.396.758,00 ₫
  5.740.095  - 120.163.232  5.740.095 ₫ - 120.163.232 ₫
 20. Trái tim Nhẫn Đôi Anisah Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.1 crt - VS

  24.769.929,00 ₫
  10.338.986  - 274.000.300  10.338.986 ₫ - 274.000.300 ₫
 21. Design Solitaire Nhẫn Đôi Aizaya Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Aizaya

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.64 crt - VS

  14.611.545,00 ₫
  6.569.842  - 121.528.571  6.569.842 ₫ - 121.528.571 ₫
 22. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Eliseo Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  13.694.471,00 ₫
  6.315.700  - 112.282.129  6.315.700 ₫ - 112.282.129 ₫
 23. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Jaume Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.04 crt - VS

  22.624.590,00 ₫
  8.671.110  - 168.652.998  8.671.110 ₫ - 168.652.998 ₫
 24. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Semasia Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  24.005.068,00 ₫
  8.115.243  - 174.384.718  8.115.243 ₫ - 174.384.718 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Seneca Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.77 crt - VS

  24.101.317,00 ₫
  8.482.937  - 264.253.677  8.482.937 ₫ - 264.253.677 ₫
 27. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Soterios Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  23.083.398,00 ₫
  6.683.395  - 112.511.934  6.683.395 ₫ - 112.511.934 ₫
 28. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Spencre Vàng Hồng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.59 crt - VS

  26.768.729,00 ₫
  11.544.538  - 354.528.189  11.544.538 ₫ - 354.528.189 ₫
 29. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Terantia Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.416 crt - VS

  13.522.790,00 ₫
  6.474.134  - 83.015.237  6.474.134 ₫ - 83.015.237 ₫
 30. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Urwine Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Moissanite

  1.09 crt - VS

  18.233.070,00 ₫
  7.482.321  - 266.457.148  7.482.321 ₫ - 266.457.148 ₫
 31. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  12.592.738,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 32. Trái tim Nhẫn Đôi Elauna Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.518 crt - VS

  22.604.855,00 ₫
  8.308.282  - 405.072.720  8.308.282 ₫ - 405.072.720 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  12.273.979,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 34. Two-Stone Nhẫn Đôi Sonnett Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Ngọc Lục Bảo

  1.06 crt - VS

  25.857.602,00 ₫
  9.489.773  - 246.680.028  9.489.773 ₫ - 246.680.028 ₫
 35. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Eionia Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Eionia

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Ngọc Lục Bảo

  1.008 crt - VS

  17.431.711,00 ₫
  5.975.042  - 200.812.791  5.975.042 ₫ - 200.812.791 ₫
 36. Open Nhẫn Đôi Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Moissanite & Ngọc Lục Bảo

  0.568 crt - VS

  15.351.801,00 ₫
  5.919.887  - 135.993.038  5.919.887 ₫ - 135.993.038 ₫
 37. Halo Nhẫn Đôi Ellish Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Moissanite & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - VS

  17.939.724,00 ₫
  6.140.504  - 202.962.181  6.140.504 ₫ - 202.962.181 ₫
 38. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Moissanite & Hồng Ngọc

  0.567 crt - VS

  15.700.301,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 39. Open Nhẫn Đôi Elodie Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.982 crt - VS

  16.097.736,00 ₫
  5.885.821  - 276.812.082  5.885.821 ₫ - 276.812.082 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Onella 0.5 Crt Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.52 crt - VS

  18.224.148,00 ₫
  8.062.251  - 133.181.257  8.062.251 ₫ - 133.181.257 ₫
 41. Halo Nhẫn Đôi Ivey 585 Vàng Trắng với Rhodium Đen Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ivey

  585 Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Moissanite & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.456 crt - VS

  29.651.078,00 ₫
  12.131.228  - 363.490.752  12.131.228 ₫ - 363.490.752 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Design Solitaire Nhẫn Đôi Duct Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Duct

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  15.440.751,00 ₫
  7.725.648  - 141.467.908  7.725.648 ₫ - 141.467.908 ₫
 44. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  10.942.708,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 45. Halo Nhẫn Đôi Amery Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Amery

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.88 crt - VS

  18.571.836,00 ₫
  8.409.398  - 222.725.781  8.409.398 ₫ - 222.725.781 ₫
 46. Trái tim Nhẫn Đôi Emilly Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Ngọc Lục Bảo

  0.53 crt - VS

  19.689.250,00 ₫
  8.989.599  - 164.421.805  8.989.599 ₫ - 164.421.805 ₫
 47. Design Solitaire Nhẫn Đôi Misery Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  20.758.268,00 ₫
  8.944.989  - 182.725.440  8.944.989 ₫ - 182.725.440 ₫
 48. Fashion Nhẫn Đôi Nam Aquil Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  36.664.859,00 ₫
  12.460.531  - 258.535.482  12.460.531 ₫ - 258.535.482 ₫
 49. Fashion Nhẫn Đôi Nam Motivo Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  22.023.573,00 ₫
  7.403.645  - 265.456.802  7.403.645 ₫ - 265.456.802 ₫
 50. Fashion Nhẫn Đôi Nam Vacanza Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  19.882.830,00 ₫
  8.703.824  - 644.209.597  8.703.824 ₫ - 644.209.597 ₫
 51. Fashion Nhẫn Đôi Nam Viaggio Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  21.624.245,00 ₫
  8.891.187  - 151.241.570  8.891.187 ₫ - 151.241.570 ₫
 52. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  11.119.796,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 53. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  12.805.244,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫
 54. Open Nhẫn Đôi Aigurande Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite & Ngọc Lục Bảo

  0.58 crt - VS

  16.532.751,00 ₫
  6.813.169  - 141.995.118  6.813.169 ₫ - 141.995.118 ₫
 55. Design Solitaire Nhẫn Đôi Abbacy Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Abbacy

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  13.988.627,00 ₫
  6.618.507  - 133.154.218  6.618.507 ₫ - 133.154.218 ₫
 56. Swing Nhẫn Đôi Assieve Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  17.190.547,00 ₫
  7.650.216  - 206.706.721  7.650.216 ₫ - 206.706.721 ₫
 57. Design Solitaire Nhẫn Đôi Daister Vàng Trắng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Daister

  Vàng Trắng 585 & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  17.197.036,00 ₫
  7.728.081  - 125.894.952  7.728.081 ₫ - 125.894.952 ₫
 58. Fashion Nhẫn Đôi Cgani Vàng Hồng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 585 & Đá Moissanite & Ngọc Lục Bảo

  0.632 crt - VS

  21.824.042,00 ₫
  9.292.406  - 174.154.904  9.292.406 ₫ - 174.154.904 ₫
 59. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Cigo Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Cigo

  Vàng 585 & Đá Moissanite

  4.58 crt - VS

  38.862.105,00 ₫
  8.327.207  - 1.553.078.429  8.327.207 ₫ - 1.553.078.429 ₫
  Mới

 60. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Lyth Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Lyth

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.77 crt - VS

  15.637.035,00 ₫
  6.365.447  - 129.328.568  6.365.447 ₫ - 129.328.568 ₫
  Mới

 61. Exclusive Nhẫn Đôi Coqu Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Coqu

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.942 crt - VS

  16.451.642,00 ₫
  7.097.052  - 140.643.299  7.097.052 ₫ - 140.643.299 ₫
  Mới

 62. Exclusive Nhẫn Đôi Ducchn Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ducchn

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.226 crt - VS

  23.995.607,00 ₫
  9.893.967  - 201.840.174  9.893.967 ₫ - 201.840.174 ₫
  Mới

 63. Exclusive Nhẫn Đôi Fatond Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Fatond

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.96 crt - VS

  26.423.745,00 ₫
  8.059.006  - 320.813.806  8.059.006 ₫ - 320.813.806 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 87 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng