Đang tải...
Tìm thấy 378 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  12.117.111,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  10.734.570,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  22.184.610,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  12.393.054,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 5. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.445 crt - VS

  20.200.658,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 6. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  19.212.643,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.29 crt - VS

  13.128.049,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 8. Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  22.465.928,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  31.801.545,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.078 crt - VS

  13.510.123,00 ₫
  7.556.567  - 85.131.664  7.556.567 ₫ - 85.131.664 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  15.390.208,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.63 crt - VS

  17.451.425,00 ₫
  8.532.978  - 148.244.575  8.532.978 ₫ - 148.244.575 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.116 crt - VS

  15.208.794,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 15. Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  18.912.644,00 ₫
  7.959.867  - 1.430.979.064  7.959.867 ₫ - 1.430.979.064 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.164 crt - VS

  13.844.932,00 ₫
  6.716.571  - 89.334.476  6.716.571 ₫ - 89.334.476 ₫
 17. Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  14.011.914,00 ₫
  7.195.720  - 98.249.532  7.195.720 ₫ - 98.249.532 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  10.702.589,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 19. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.045 crt - VS

  13.591.066,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 20. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  12.307.582,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  17.557.274,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 22. Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.77 crt - VS

  18.110.571,00 ₫
  7.356.191  - 1.421.554.578  7.356.191 ₫ - 1.421.554.578 ₫
 23. Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  21.749.612,00 ₫
  10.323.629  - 129.890.887  10.323.629 ₫ - 129.890.887 ₫
 24. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  10.258.252,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.195 crt - VS

  10.839.852,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.43 crt - VS

  24.212.148,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 28. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  21.146.502,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  13.632.103,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  17.113.503,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  9.652.311,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 32. Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.45 crt - VS

  14.465.874,00 ₫
  6.947.514  - 114.834.360  6.947.514 ₫ - 114.834.360 ₫
 33. Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  26.611.004,00 ₫
  10.969.759  - 165.848.268  10.969.759 ₫ - 165.848.268 ₫
 34. Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  13.840.121,00 ₫
  7.259.399  - 93.735.401  7.259.399 ₫ - 93.735.401 ₫
 35. Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.688 crt - VS

  21.709.423,00 ₫
  10.127.499  - 1.338.885.162  10.127.499 ₫ - 1.338.885.162 ₫
 36. Nhẫn nữ Clom

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.442 crt - VS

  35.086.247,00 ₫
  10.143.347  - 3.098.277.765  10.143.347 ₫ - 3.098.277.765 ₫
 37. Nhẫn nữ Dulles

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.412 crt - VS

  15.419.924,00 ₫
  7.726.377  - 103.810.820  7.726.377 ₫ - 103.810.820 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  11.416.359,00 ₫
  6.325.441  - 71.065.698  6.325.441 ₫ - 71.065.698 ₫
 39. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  12.664.183,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 40. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  22.295.837,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  12.013.526,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  15.359.077,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  12.925.692,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 45. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  15.258.323,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  16.897.843,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.092 crt - VS

  18.517.552,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.776 crt - VS

  19.948.489,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 49. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  13.705.688,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.04 crt - VS

  22.143.006,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 51. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  25.411.575,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 52. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  11.706.169,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 53. Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.58 crt - VS

  42.608.853,00 ₫
  9.747.123  - 2.271.413.759  9.747.123 ₫ - 2.271.413.759 ₫
 54. Nhẫn nữ Seto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  20.240.845,00 ₫
  9.469.765  - 1.317.757.899  9.469.765 ₫ - 1.317.757.899 ₫
 55. Nhẫn nữ Onearm

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  21.977.158,00 ₫
  9.434.671  - 1.445.129.939  9.434.671 ₫ - 1.445.129.939 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 57. Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  16.069.167,00 ₫
  7.174.494  - 404.828.266  7.174.494 ₫ - 404.828.266 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Karlek

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Hồng Ngọc

  0.472 crt - VS

  26.223.551,00 ₫
  10.836.740  - 155.362.465  10.836.740 ₫ - 155.362.465 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  13.160.030,00 ₫
  6.983.457  - 99.268.392  6.983.457 ₫ - 99.268.392 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  12.848.711,00 ₫
  6.983.457  - 79.202.450  6.983.457 ₫ - 79.202.450 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  29.624.009,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 62. Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  20.735.844,00 ₫
  11.034.853  - 120.523.011  11.034.853 ₫ - 120.523.011 ₫
 63. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  12.530.034,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫

You’ve viewed 60 of 378 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng