Đang tải...
Tìm thấy 381 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.998.724,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 2. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  10.667.212,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  17.368.218,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.987.390,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 6. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.76 crt - AA

  24.109.129,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  13.745.310,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  11.804.660,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  15.560.018,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  12.544.184,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  16.029.545,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  18.208.214,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 14. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 15. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  11.921.828,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 16. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  11.503.529,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  9.680.613,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 18. Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  16.894.729,00 ₫
  9.067.880  - 108.240.045  9.067.880 ₫ - 108.240.045 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.393.704,00 ₫
  6.839.967  - 96.933.499  6.839.967 ₫ - 96.933.499 ₫
 20. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  13.305.502,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 21. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  15.485.869,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AAA

  29.624.009,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 23. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AA

  26.317.231,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 24. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AA

  12.901.918,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.77 crt - AA

  16.780.389,00 ₫
  7.356.191  - 1.421.554.578  7.356.191 ₫ - 1.421.554.578 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.63 crt - AAA

  17.451.425,00 ₫
  8.532.978  - 148.244.575  8.532.978 ₫ - 148.244.575 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.565 crt - AAA

  12.294.279,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  17.702.745,00 ₫
  9.169.767  - 109.527.777  9.169.767 ₫ - 109.527.777 ₫
 30. Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  11.342.208,00 ₫
  6.282.988  - 74.801.526  6.282.988 ₫ - 74.801.526 ₫
 31. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  14.527.005,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 32. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AA

  25.650.725,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 33. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.243.902,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  12.415.695,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 35. Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  17.754.537,00 ₫
  9.027.126  - 1.121.612.605  9.027.126 ₫ - 1.121.612.605 ₫
 36. Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  9.357.690,00 ₫
  5.248.276  - 61.160.082  5.248.276 ₫ - 61.160.082 ₫
 37. Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  16.370.865,00 ₫
  8.639.958  - 296.828.780  8.639.958 ₫ - 296.828.780 ₫
 38. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AA

  14.554.741,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  9.400.709,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 40. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.078 crt - AA

  20.401.316,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 41. Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  14.854.173,00 ₫
  7.110.815  - 208.852.781  7.110.815 ₫ - 208.852.781 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  11.921.828,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  13.334.652,00 ₫
  6.846.759  - 170.631.260  6.846.759 ₫ - 170.631.260 ₫
 45. Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.45 crt - AAA

  17.777.178,00 ₫
  6.947.514  - 114.834.360  6.947.514 ₫ - 114.834.360 ₫
 46. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  12.230.318,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  11.859.565,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.43 crt - AAA

  25.117.804,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  12.438.053,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  16.550.864,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 51. Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.942 crt - AA

  19.248.302,00 ₫
  8.087.225  - 1.427.780.962  8.087.225 ₫ - 1.427.780.962 ₫
 52. Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AA

  15.023.983,00 ₫
  7.110.815  - 292.427.857  7.110.815 ₫ - 292.427.857 ₫
 53. Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  23.117.153,00 ₫
  10.136.272  - 414.889.537  10.136.272 ₫ - 414.889.537 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Higieos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  18.579.249,00 ₫
  8.904.862  - 295.795.760  8.904.862 ₫ - 295.795.760 ₫
 55. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.445 crt - AAA

  24.219.507,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  15.953.413,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 57. Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  16.077.942,00 ₫
  7.195.720  - 98.249.532  7.195.720 ₫ - 98.249.532 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 59. Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  28.746.654,00 ₫
  12.695.033  - 166.414.298  12.695.033 ₫ - 166.414.298 ₫
 60. Nhẫn nữ Ecgemd

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.696 crt - AA

  44.688.182,00 ₫
  12.998.145  - 3.335.771.919  12.998.145 ₫ - 3.335.771.919 ₫
 61. Nhẫn nữ Paguodea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.19 crt - AA

  33.893.044,00 ₫
  11.411.266  - 2.676.723.157  11.411.266 ₫ - 2.676.723.157 ₫
 62. Nhẫn hứa nữ Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  16.406.241,00 ₫
  8.130.527  - 97.740.099  8.130.527 ₫ - 97.740.099 ₫
 63. Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  22.505.834,00 ₫
  10.537.591  - 133.853.132  10.537.591 ₫ - 133.853.132 ₫

You’ve viewed 60 of 381 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng