Đang tải...
Tìm thấy 383 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Vamo Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 2. Nhẫn Oxpen Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.397.686,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 3. Nhẫn Marrifest Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  14.696.169,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 4. Nhẫn Mima Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  16.523.559,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 5. Nhẫn Nodeles Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  17.221.097,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 6. Nhẫn Onen Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  17.022.649,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 7. Nhẫn Osedr Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.38 crt - AA

  25.595.080,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 8. Nhẫn Owulle Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.328 crt - AAA

  18.550.205,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pavina Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.286 crt - AAA

  14.073.520,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 11. Nhẫn Psiathoa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  19.786.581,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 12. Nhẫn Rigean Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  23.085.561,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 13. Nhẫn Rigea Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.794 crt - AA

  19.039.835,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 14. Nhẫn Rigeaus Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  14.831.079,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 15. Nhẫn Rigeo Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  15.326.927,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 16. Nhẫn Samingi Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  12.418.894,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 17. Nhẫn Snep Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.83 crt - AA

  16.282.935,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 18. Nhẫn Soldin Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  19.332.911,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 19. Nhẫn Sretonan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.62 crt - AAA

  22.713.541,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 20. Nhẫn Stota Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  13.800.452,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 21. Nhẫn Swangy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.842 crt - AA

  16.166.407,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 22. Nhẫn Tamant Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.318 crt - AAA

  19.335.072,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 23. Nhẫn Tilf Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  14.850.547,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 24. Nhẫn Unlit Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.261.348,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Urengan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.558 crt - AA

  13.654.186,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  17.426.304,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  15.660.287,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.404 crt - AAA

  17.890.519,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  13.722.859,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 32. Nhẫn Tanazia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  10.654.499,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  10.408.468,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 34. Nhẫn Vontasia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.521.286,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 35. Nhẫn Gaby Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.966.998,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.76 crt - AA

  21.083.246,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 37. Nhẫn Venice Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  15.033.313,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 38. Nhẫn Mindy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  13.376.794,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  10.326.278,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  9.446.513,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  8.468.608,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 42. Nhẫn Lamiyye Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  10.356.018,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn đính hôn Bourget Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  15.465.085,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫
 45. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  11.577.251,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.078 crt - AA

  18.462.068,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 47. Nhẫn Hrundl Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  12.321.291,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  10.326.278,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Aryan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  9.949.660,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 50. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.445 crt - AAA

  21.684.535,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 52. Nhẫn nam Abel Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  15.808.446,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 53. Nhẫn Katharyn Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  10.925.674,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 54. Nhẫn Amelie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  15.800.335,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Kathleent Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Kathleent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.747.547  - 93.870.344  7.747.547 ₫ - 93.870.344 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AA

  11.510.472,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Egidia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AA

  12.806.055,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 58. Nhẫn nam Buizel Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.045 crt - AAA

  12.446.741,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  10.245.438,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Burke Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.341.376,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 61. Nhẫn Dossly Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  13.041.812,00 ₫
  6.123.201  - 88.544.176  6.123.201 ₫ - 88.544.176 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Sue Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Sue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  18.198.464,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫
 63. Nhẫn nam Viaggio Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  19.758.734,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫

You’ve viewed 60 of 383 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng