Đang tải...
Tìm thấy 385 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  10.900.136,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  16.758.033,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.76 crt - AAAAA

  18.760.098,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 5. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.44 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.726.377  - 224.998.925  7.726.377 ₫ - 224.998.925 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.088 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  8.215.715  - 83.476.013  8.215.715 ₫ - 83.476.013 ₫
 8. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAAA

  12.420.223,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAAAA

  13.866.160,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  10.714.759,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  11.048.437,00 ₫
  6.325.441  - 71.065.698  6.325.441 ₫ - 71.065.698 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  12.234.847,00 ₫
  7.004.683  - 72.990.217  7.004.683 ₫ - 72.990.217 ₫
 15. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  13.310.030,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 16. Nhẫn nữ Netanel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  12.383.148,00 ₫
  7.089.588  - 80.659.991  7.089.588 ₫ - 80.659.991 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  18.537.647,00 ₫
  9.339.578  - 214.781.998  9.339.578 ₫ - 214.781.998 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2 crt - AAAAA

  11.567.491,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  12.234.847,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAAAA

  17.388.312,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 21. Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.6 crt - AAAAA

  23.950.640,00 ₫
  10.969.759  - 165.848.268  10.969.759 ₫ - 165.848.268 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  16.498.505,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.144 crt - AAAAA

  11.827.019,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.565 crt - AAAAA

  8.898.070,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.045 crt - AAAAA

  13.421.256,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.43 crt - AAAAA

  12.976.353,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  9.602.500,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  16.906.334,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 30. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.11 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  13.235.879,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  12.679.750,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 33. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  20.613.863,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 34. Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.3 crt - AAAAA

  20.428.487,00 ₫
  10.136.272  - 414.889.537  10.136.272 ₫ - 414.889.537 ₫
 35. Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  21.503.670,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.322 crt - AAAAA

  13.272.955,00 ₫
  7.599.020  - 91.980.691  7.599.020 ₫ - 91.980.691 ₫
 37. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.6 crt - AAAAA

  29.141.181,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  18.129.819,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  14.199.838,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  11.604.566,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  18.352.270,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 42. Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  25.470.728,00 ₫
  13.610.312  - 185.645.345  13.610.312 ₫ - 185.645.345 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAAAA

  14.125.686,00 ₫
  7.763.736  - 1.431.007.362  7.763.736 ₫ - 1.431.007.362 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.776 crt - AAAAA

  16.127.753,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.3 crt - AAAAA

  14.088.612,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.081 crt - AAAAA

  14.793.042,00 ₫
  7.904.679  - 96.155.201  7.904.679 ₫ - 96.155.201 ₫
 48. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.02 crt - AAAAA

  20.465.562,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø4 mm Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - AAAAA

  17.165.861,00 ₫
  8.910.523  - 100.881.593  8.910.523 ₫ - 100.881.593 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  10.529.383,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.005 crt - AAAAA

  9.639.576,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Haycraft

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.157 crt - AAAAA

  15.052.569,00 ₫
  8.273.167  - 98.291.982  8.273.167 ₫ - 98.291.982 ₫
 53. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  10.900.136,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 54. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.76 crt - AAAAA

  17.721.990,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 55. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.76 crt - AAAAA

  18.871.325,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  16.683.882,00 ₫
  9.169.767  - 109.527.777  9.169.767 ₫ - 109.527.777 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.764.868  - 90.806.167  7.764.868 ₫ - 90.806.167 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.01 crt - AAAAA

  8.860.994,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 59. Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  7.195.720  - 98.249.532  7.195.720 ₫ - 98.249.532 ₫
 60. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.35 crt - AAAAA

  9.676.651,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  24.136.016,00 ₫
  12.528.619  - 148.485.137  12.528.619 ₫ - 148.485.137 ₫
 62. Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.11 crt - AAAAA

  27.287.416,00 ₫
  13.122.956  - 161.546.396  13.122.956 ₫ - 161.546.396 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Melba

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.11 crt - AAAAA

  12.865.127,00 ₫
  7.365.531  - 83.617.526  7.365.531 ₫ - 83.617.526 ₫

You’ve viewed 60 of 385 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng