Đang tải...
Tìm thấy 305 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Jamey Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.503 crt - AAA

  11.810.305,00 ₫
  5.545.163  - 270.350.386  5.545.163 ₫ - 270.350.386 ₫
 2. Vòng Tay Unclosed Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Unclosed

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  13.3 crt - AAA

  53.536.108,00 ₫
  14.610.465  - 11.442.676.598  14.610.465 ₫ - 11.442.676.598 ₫
 3. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  12.577.595,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 4. Vòng Tay Violette Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  10.213.535,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 5. Vòng Tay Mariella Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  63.398.714,00 ₫
  21.174.360  - 13.147.472.447  21.174.360 ₫ - 13.147.472.447 ₫
 6. Vòng Tay Chau Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chau

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  6.57 crt - AAA

  35.720.477,00 ₫
  13.745.300  - 13.526.663.236  13.745.300 ₫ - 13.526.663.236 ₫
 7. Vòng Tay Mylah Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mylah

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  18.742.163,00 ₫
  7.744.303  - 872.221.000  7.744.303 ₫ - 872.221.000 ₫
 8. Vòng Tay Genia Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.65 crt - AAA

  31.789.386,00 ₫
  13.085.612  - 1.315.963.880  13.085.612 ₫ - 1.315.963.880 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Gertrud Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.05 crt - AAA

  14.158.145,00 ₫
  6.370.314  - 972.133.984  6.370.314 ₫ - 972.133.984 ₫
 11. Vòng Tay Keli Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  2.5 crt - AAA

  31.550.927,00 ₫
  12.706.022  - 2.129.521.325  12.706.022 ₫ - 2.129.521.325 ₫
 12. Vòng Tay Tera Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  17.555.267,00 ₫
  7.342.002  - 3.579.672.221  7.342.002 ₫ - 3.579.672.221 ₫
 13. Vòng tay Alexandria Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  20.979.966,00 ₫
  10.011.575  - 1.195.306.956  10.011.575 ₫ - 1.195.306.956 ₫
 14. Vòng Tay Maryjane Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  12.258.567,00 ₫
  6.053.988  - 277.271.700  6.053.988 ₫ - 277.271.700 ₫
 15. Vòng Tay Freddie Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Freddie

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  3.478 crt - AAA

  58.046.318,00 ₫
  20.877.501  - 2.478.131.794  20.877.501 ₫ - 2.478.131.794 ₫
 16. Vòng Tay Jacki Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Jacki

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  30.706.308,00 ₫
  14.777.009  - 238.218.719  14.777.009 ₫ - 238.218.719 ₫
 17. Vòng Tay Lynne Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  18.744.057,00 ₫
  8.190.403  - 1.191.246.091  8.190.403 ₫ - 1.191.246.091 ₫
 18. Vòng Tay Malinda Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Malinda

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  23.040.949,00 ₫
  9.876.393  - 1.337.006.843  9.876.393 ₫ - 1.337.006.843 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Leia Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  13.072.093,00 ₫
  6.813.169  - 821.500.730  6.813.169 ₫ - 821.500.730 ₫
 21. Vòng Tay Ari Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  43.863.298,00 ₫
  16.624.135  - 1.652.260.895  16.624.135 ₫ - 1.652.260.895 ₫
 22. Vòng Tay Mae Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.8 crt - AAA

  21.766.185,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 23. Vòng Tay Emory Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  13.819.920,00 ₫
  6.358.958  - 2.856.448.765  6.358.958 ₫ - 2.856.448.765 ₫
 24. Vòng Tay Marianne Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  12.694.125,00 ₫
  5.526.238  - 1.743.144.264  5.526.238 ₫ - 1.743.144.264 ₫
 25. Vòng Tay Shemeka Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  13.150.769,00 ₫
  5.885.821  - 1.292.488.178  5.885.821 ₫ - 1.292.488.178 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay Dee Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  29.984.437,00 ₫
  13.565.779  - 1.566.754.523  13.565.779 ₫ - 1.566.754.523 ₫
 28. Vòng Tay Kadalina Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  35.779.417,00 ₫
  15.052.780  - 1.093.580.915  15.052.780 ₫ - 1.093.580.915 ₫
 29. Vòng tay Lou Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  32.940.055,00 ₫
  14.811.616  - 1.558.419.745  14.811.616 ₫ - 1.558.419.745 ₫
 30. Vòng tay Mai Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.71 crt - AAA

  27.552.784,00 ₫
  12.285.335  - 906.167.896  12.285.335 ₫ - 906.167.896 ₫
 31. Vòng tay Ola Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  28.294.661,00 ₫
  13.295.955  - 819.036.095  13.295.955 ₫ - 819.036.095 ₫
 32. Vòng tay Ina Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  29.927.660,00 ₫
  13.392.746  - 1.350.257.920  13.392.746 ₫ - 1.350.257.920 ₫
 33. Vòng Tay Holland Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  16.337.276,00 ₫
  7.102.729  - 1.378.517.972  7.102.729 ₫ - 1.378.517.972 ₫
 34. Vòng Tay Ora Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  16.680.911,00 ₫
  7.924.906  - 766.970.498  7.924.906 ₫ - 766.970.498 ₫
 35. Vòng Tay Tierney Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  28.665.602,00 ₫
  10.828.614  - 8.207.950.867  10.828.614 ₫ - 8.207.950.867 ₫
 36. Vòng Tay Terisa Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Terisa

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.284 crt - AAA

  23.569.783,00 ₫
  9.745.537  - 1.026.058.067  9.745.537 ₫ - 1.026.058.067 ₫
 37. Vòng Tay Naya Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Naya

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.27 crt - AAA

  29.003.826,00 ₫
  12.856.884  - 551.729.463  12.856.884 ₫ - 551.729.463 ₫
 38. Kiểu Đá
  Vòng Tay Jayla - Princess Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  18.612.390,00 ₫
  7.818.924  - 2.428.741.715  7.818.924 ₫ - 2.428.741.715 ₫
 39. Vòng Tay Liz Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Liz

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.95 crt - AAA

  18.582.650,00 ₫
  7.911.929  - 3.844.729.429  7.911.929 ₫ - 3.844.729.429 ₫
 40. Vòng Tay Giuliana Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.88 crt - AAA

  27.730.413,00 ₫
  13.098.590  - 1.526.375.132  13.098.590 ₫ - 1.526.375.132 ₫
 41. Vòng Tay Karsyn Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.32 crt - AAA

  25.489.907,00 ₫
  11.766.236  - 2.988.245.766  11.766.236 ₫ - 2.988.245.766 ₫
 42. Vòng Tay Madisyn Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  27.279.715,00 ₫
  12.112.302  - 2.599.386.762  12.112.302 ₫ - 2.599.386.762 ₫
 43. Vòng Tay Aimee Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Aimee

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  4.84 crt - AAA

  34.525.200,00 ₫
  12.999.637  - 8.236.394.235  12.999.637 ₫ - 8.236.394.235 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Emery Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Emery

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  32.294.696,00 ₫
  13.783.692  - 1.529.503.784  13.783.692 ₫ - 1.529.503.784 ₫
 46. Vòng tay Kinslee Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.122 crt - AAA

  29.755.979,00 ₫
  13.438.978  - 2.450.487.625  13.438.978 ₫ - 2.450.487.625 ₫
 47. Vòng Tay Marjorie Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.97 crt - AAA

  38.413.572,00 ₫
  17.617.452  - 1.122.111.875  17.617.452 ₫ - 1.122.111.875 ₫
 48. Vòng tay Missay Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Missay

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  37.273.718,00 ₫
  16.465.161  - 258.938.327  16.465.161 ₫ - 258.938.327 ₫
 49. Vòng Tay Vavva Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Vavva

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  27.073.429,00 ₫
  12.186.382  - 245.234.122  12.186.382 ₫ - 245.234.122 ₫
 50. Vòng Tay Dorissa Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  19.453.762,00 ₫
  9.384.330  - 1.007.047.160  9.384.330 ₫ - 1.007.047.160 ₫
 51. Vòng Tay Pulga Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Pulga

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.25 crt - AAA

  16.342.145,00 ₫
  7.475.561  - 1.068.005.027  7.475.561 ₫ - 1.068.005.027 ₫
 52. Vòng Tay Rines Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  13.64 crt - AAA

  44.075.534,00 ₫
  13.963.214  - 23.140.124.680  13.963.214 ₫ - 23.140.124.680 ₫
 53. Vòng tay Shirely Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Shirely

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.916 crt - AAA

  42.179.202,00 ₫
  16.013.113  - 673.007.144  16.013.113 ₫ - 673.007.144 ₫
 54. Vòng Tay Avion Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Avion

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  23.144.770,00 ₫
  8.062.251  - 2.427.651.605  8.062.251 ₫ - 2.427.651.605 ₫
 55. Vòng Tay Boucher Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Boucher

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.35 crt - AAA

  10.710.465,00 ₫
  5.158.542  - 1.210.378.660  5.158.542 ₫ - 1.210.378.660 ₫
 56. Vòng Tay Camperra Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Camperra

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  19.882.829,00 ₫
  8.980.136  - 1.774.465.917  8.980.136 ₫ - 1.774.465.917 ₫
 57. Vòng Tay Cantharides Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Cantharides

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.086 crt - AAA

  21.510.421,00 ₫
  9.331.609  - 732.537.487  9.331.609 ₫ - 732.537.487 ₫
 58. Vòng Tay Cantilenen Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Cantilenen

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  19.532.978,00 ₫
  8.270.431  - 321.692.490  8.270.431 ₫ - 321.692.490 ₫
 59. Vòng Tay Carcan Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Carcan

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.058 crt - AAA

  21.997.886,00 ₫
  9.560.067  - 1.119.171.395  9.560.067 ₫ - 1.119.171.395 ₫
 60. Vòng Tay Carreau Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Carreau

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  17.313.022,00 ₫
  8.013.586  - 306.106.015  8.013.586 ₫ - 306.106.015 ₫
 61. Vòng Tay Chauffen Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chauffen

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  16.832.855,00 ₫
  8.083.880  - 1.074.912.822  8.083.880 ₫ - 1.074.912.822 ₫
 62. Vòng Tay Chiourme Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chiourme

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.605 crt - AAA

  20.002.601,00 ₫
  8.154.175  - 2.529.605.835  8.154.175 ₫ - 2.529.605.835 ₫
 63. Vòng Tay Choleran Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Choleran

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  14.444.190,00 ₫
  7.097.052  - 230.350.047  7.097.052 ₫ - 230.350.047 ₫
 64. Vòng Tay Chomagen Đá Topaz Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chomagen

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  19.685.194,00 ₫
  8.962.563  - 1.107.762.040  8.962.563 ₫ - 1.107.762.040 ₫

You’ve viewed 60 of 305 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng