Đang tải...
Tìm thấy 7106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  8.135.337,00 ₫
  4.194.319  - 56.815.762  4.194.319 ₫ - 56.815.762 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.446.726,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 3. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  10.738.250,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 4. Vòng tay nữ Sakebomb

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.354 crt - AAA

  15.342.379,00 ₫
  5.702.802  - 109.216.460  5.702.802 ₫ - 109.216.460 ₫
 5. Vòng tay nữ Shanem

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  7.52 crt - AAA

  50.015.705,00 ₫
  14.787.099  - 694.527.273  14.787.099 ₫ - 694.527.273 ₫
 6. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  5.131.106,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 7. Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  10.778.438,00 ₫
  5.603.746  - 67.471.372  5.603.746 ₫ - 67.471.372 ₫
 8. Vòng tay nữ Clasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  10.327.591,00 ₫
  5.613.935  - 61.966.683  5.613.935 ₫ - 61.966.683 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  8.669.958,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 11. Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  13.441.916,00 ₫
  6.834.872  - 80.589.235  6.834.872 ₫ - 80.589.235 ₫
 12. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AA

  14.542.287,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 13. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.145 crt - AAA

  11.377.584,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 14. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  12.498.336,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 15. Vòng tay nữ Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.413.260,00 ₫
  4.667.524  - 50.561.078  4.667.524 ₫ - 50.561.078 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Caoimhe 3.0 mm Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Caoimhe 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  37.161.331,00 ₫
  10.840.702  - 483.729.026  10.840.702 ₫ - 483.729.026 ₫
 17. Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.303 crt - AAA

  20.645.844,00 ₫
  8.811.750  - 125.362.608  8.811.750 ₫ - 125.362.608 ₫
 18. Vòng tay Paperclip Lappetios

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.576.547,00 ₫
  5.626.387  - 20.938.766  5.626.387 ₫ - 20.938.766 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  10.025.046,00 ₫
  5.338.842  - 22.418.383  5.338.842 ₫ - 22.418.383 ₫
 21. Vòng tay nữ Criard

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  12.737.486,00 ₫
  6.642.987  - 87.933.542  6.642.987 ₫ - 87.933.542 ₫
 22. Vòng tay nữ Slowking

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  7.56 crt - AA

  75.794.921,00 ₫
  12.659.373  - 12.461.799.426  12.659.373 ₫ - 12.461.799.426 ₫
 23. Vòng Tay SYLVIE Motus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.713.160,00 ₫
  4.732.052  - 64.358.180  4.732.052 ₫ - 64.358.180 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  11.802.678,00 ₫
  6.378.082  - 18.392.741  6.378.082 ₫ - 18.392.741 ₫
 25. Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.386.359,00 ₫
  5.850.537  - 72.452.481  5.850.537 ₫ - 72.452.481 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Telemus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  18.318.590,00 ₫
  7.344.304  - 130.725.791  7.344.304 ₫ - 130.725.791 ₫
 28. Vòng tay nữ Maitso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  11.179.473,00 ₫
  5.752.330  - 85.485.436  5.752.330 ₫ - 85.485.436 ₫
 29. Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.345 crt - AAA

  22.333.477,00 ₫
  11.560.699  - 57.438.971  11.560.699 ₫ - 57.438.971 ₫
 30. Vòng Tay SYLVIE Stralende

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.14 crt - AAA

  80.306.504,00 ₫
  15.025.966  - 334.327.469  15.025.966 ₫ - 334.327.469 ₫
 31. Vòng Tay SYLVIE Nolosha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  6.12 crt - AA

  60.935.936,00 ₫
  17.189.352  - 2.505.743.217  17.189.352 ₫ - 2.505.743.217 ₫
 32. Vòng tay nữ Hofer

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.99 crt - AAA

  32.821.541,00 ₫
  11.292.399  - 426.852.693  11.292.399 ₫ - 426.852.693 ₫
 33. Vòng tay nữ Burley Đá Sapphire Trắng
  Mới

 34. Vòng tay GLAMIRA Mahle

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1 crt - AAA

  56.314.259,00 ₫
  27.264.776  - 699.983.851  27.264.776 ₫ - 699.983.851 ₫
 35. Vòng tay nữ Leighton

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  34.662.853,00 ₫
  16.229.356  - 60.819.333  16.229.356 ₫ - 60.819.333 ₫
 36. Vòng tay nữ Foggia Đá Sapphire Trắng
  Mới

  Vòng tay nữ Foggia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.491.189,00 ₫
  4.280.356  - 43.542.240  4.280.356 ₫ - 43.542.240 ₫
 37. Vòng tay nữ Nettunonda Đá Sapphire Trắng
  Mới

  Vòng tay nữ Nettunonda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.198.153,00 ₫
  5.455.162  - 62.844.038  5.455.162 ₫ - 62.844.038 ₫
 38. Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.7 crt - AA

  58.076.043,00 ₫
  17.128.220  - 141.873.287  17.128.220 ₫ - 141.873.287 ₫
 39. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  12.443.147,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 40. Vòng tay nữ Clay

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.2 crt - AAA

  43.343.283,00 ₫
  15.397.567  - 461.123.850  15.397.567 ₫ - 461.123.850 ₫
 41. Vòng tay nữ Crocosmia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  9.263.446,00 ₫
  4.266.489  - 63.268.565  4.266.489 ₫ - 63.268.565 ₫
 42. Vòng tay nữ Jacki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  36.613.977,00 ₫
  17.569.728  - 255.145.960  17.569.728 ₫ - 255.145.960 ₫
 43. Vòng tay GLAMIRA Porrima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  51.265.226,00 ₫
  20.571.977  - 99.975.373  20.571.977 ₫ - 99.975.373 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Gunay

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  7.782.980,00 ₫
  4.245.262  - 45.169.593  4.245.262 ₫ - 45.169.593 ₫
 46. Vòng tay nữ Cortexa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  14.548.232,00 ₫
  7.607.511  - 90.876.927  7.607.511 ₫ - 90.876.927 ₫
 47. Vòng tay nữ Vattern

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.145 crt - AAA

  19.173.303,00 ₫
  8.836.372  - 111.225.882  8.836.372 ₫ - 111.225.882 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.65 crt - AA

  26.044.120,00 ₫
  13.436.256  - 1.365.250.509  13.436.256 ₫ - 1.365.250.509 ₫
 49. Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  8.364.582,00 ₫
  4.351.394  - 52.344.088  4.351.394 ₫ - 52.344.088 ₫
 50. Vòng tay nữ Barna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  23.130.737,00 ₫
  11.865.509  - 145.881.378  11.865.509 ₫ - 145.881.378 ₫
 51. Vòng tay nữ Linny

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  12.640.977,00 ₫
  6.418.837  - 63.905.356  6.418.837 ₫ - 63.905.356 ₫
 52. Vòng tay nữ Madalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.68 crt - AAA

  45.647.895,00 ₫
  13.415.030  - 315.677.743  13.415.030 ₫ - 315.677.743 ₫
 53. Vòng tay nữ Pearlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  47.655.055,00 ₫
  20.750.844  - 87.359.584  20.750.844 ₫ - 87.359.584 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regulate Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Regulate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  10.593.344,00 ₫
  4.882.052  - 76.103.410  4.882.052 ₫ - 76.103.410 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Aspronisi Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Aspronisi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.304 crt - AAA

  10.968.060,00 ₫
  5.033.183  - 73.612.857  5.033.183 ₫ - 73.612.857 ₫
 56. Vòng tay nữ Amplean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  9.677.782,00 ₫
  5.200.446  - 60.410.087  5.200.446 ₫ - 60.410.087 ₫
 57. Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.486 crt - AAA

  24.886.295,00 ₫
  10.198.819  - 51.359.755  10.198.819 ₫ - 51.359.755 ₫
 58. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Forzalife

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  5.855.065,00 ₫
  2.429.422  - 43.386.583  2.429.422 ₫ - 43.386.583 ₫
 59. Vòng tay GLAMIRA Reyna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  39.731.130,00 ₫
  15.056.532  - 59.989.524  15.056.532 ₫ - 59.989.524 ₫
 60. Vòng tay nữ Cillipod

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  9.379.199,00 ₫
  5.162.239  - 57.282.742  5.162.239 ₫ - 57.282.742 ₫
 61. Vòng tay nữ Earline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.928 crt - AAA

  29.162.691,00 ₫
  10.871.269  - 208.895.235  10.871.269 ₫ - 208.895.235 ₫
 62. Vòng tay nữ Iliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.35 crt - AAA

  35.920.582,00 ₫
  14.264.082  - 158.976.603  14.264.082 ₫ - 158.976.603 ₫
 63. Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  15.536.811,00 ₫
  7.009.777  - 97.513.686  7.009.777 ₫ - 97.513.686 ₫
 64. Vòng tay nữ Haylou

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.135 crt - AAA

  11.262.398,00 ₫
  5.428.276  - 69.877.025  5.428.276 ₫ - 69.877.025 ₫

You’ve viewed 60 of 7106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng