Đang tải...
Tìm thấy 6991 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Tressa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  6.820.154,00 ₫
  3.353.757  - 44.745.064  3.353.757 ₫ - 44.745.064 ₫
 2. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.499.029,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 3. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  10.936.362,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 4. Vòng tay nữ Clasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.072 crt - AAA

  10.327.591,00 ₫
  5.613.935  - 61.966.683  5.613.935 ₫ - 61.966.683 ₫
 5. Vòng tay nữ Mahasti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.161 crt - AAA

  17.945.572,00 ₫
  7.498.831  - 83.631.671  7.498.831 ₫ - 83.631.671 ₫
 6. Vòng tay nữ Chiver

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.108 crt - AAA

  12.966.163,00 ₫
  6.240.536  - 75.650.582  6.240.536 ₫ - 75.650.582 ₫
 7. Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.086 crt - AAA

  8.305.147,00 ₫
  4.194.319  - 56.815.762  4.194.319 ₫ - 56.815.762 ₫
 8. Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.123 crt - AAA

  12.028.525,00 ₫
  5.522.237  - 64.796.855  5.522.237 ₫ - 64.796.855 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Eneida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.264 crt - AAA

  19.864.148,00 ₫
  7.788.924  - 108.890.987  7.788.924 ₫ - 108.890.987 ₫
 11. Vòng tay nữ Astropel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  7.139.115,00 ₫
  3.764.132  - 38.844.150  3.764.132 ₫ - 38.844.150 ₫
 12. Vòng tay nữ Esobbig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  9.749.952,00 ₫
  5.306.578  - 60.056.317  5.306.578 ₫ - 60.056.317 ₫
 13. Vòng tay nữ Basle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  19.951.885,00 ₫
  6.091.952  - 190.428.341  6.091.952 ₫ - 190.428.341 ₫
 14. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.27 crt - AAA

  12.131.828,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 15. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - AAA

  9.850.707,00 ₫
  4.797.147  - 68.943.068  4.797.147 ₫ - 68.943.068 ₫
 16. Vòng tay nữ Lock

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.39 crt - AAA

  26.908.171,00 ₫
  10.964.098  - 67.809.864  10.964.098 ₫ - 67.809.864 ₫
 17. Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.143 crt - AAA

  13.959.838,00 ₫
  5.837.235  - 64.344.026  5.837.235 ₫ - 64.344.026 ₫
 18. Vòng tay nữ Monter

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  17.026.332,00 ₫
  7.132.041  - 22.347.061  7.132.041 ₫ - 22.347.061 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Contextualization

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Đen

  0.236 crt - AAA

  17.161.615,00 ₫
  5.068.843  - 106.357.981  5.068.843 ₫ - 106.357.981 ₫
 21. Vòng tay nữ Datum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  4.97 crt - AAA

  51.406.453,00 ₫
  12.962.485  - 532.540.494  12.962.485 ₫ - 532.540.494 ₫
 22. Vòng tay nữ Lindia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.29 crt - AAA

  29.887.498,00 ₫
  9.437.219  - 58.666.136  9.437.219 ₫ - 58.666.136 ₫
 23. Vòng tay nữ Maud

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  26.182.233,00 ₫
  8.440.148  - 141.296.498  8.440.148 ₫ - 141.296.498 ₫
 24. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.145 crt - AAA

  11.830.412,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 25. Vòng tay nữ Crocosmia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.168 crt - AAA

  9.037.032,00 ₫
  4.266.489  - 63.268.565  4.266.489 ₫ - 63.268.565 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  12.614.655,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  7.080.530,00 ₫
  3.828.660  - 43.386.579  3.828.660 ₫ - 43.386.579 ₫
 29. Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - AAA

  16.269.826,00 ₫
  5.879.688  - 92.872.196  5.879.688 ₫ - 92.872.196 ₫
 30. Vòng tay nữ Kyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.31 crt - AAA

  23.443.755,00 ₫
  11.589.567  - 55.460.113  11.589.567 ₫ - 55.460.113 ₫
 31. Vòng tay nữ Covington

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  32.988.803,00 ₫
  11.607.963  - 201.692.432  11.607.963 ₫ - 201.692.432 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Saucejo Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  7.494.302,00 ₫
  3.871.679  - 44.716.765  3.871.679 ₫ - 44.716.765 ₫
 33. Vòng tay nữ Anson

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.304 crt - AAA

  16.935.201,00 ₫
  8.110.149  - 112.442.858  8.110.149 ₫ - 112.442.858 ₫
 34. Vòng tay nữ Crevas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.015 crt - AAA

  9.595.707,00 ₫
  5.412.709  - 55.428.975  5.412.709 ₫ - 55.428.975 ₫
 35. Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - AAA

  15.336.436,00 ₫
  6.319.781  - 79.513.772  6.319.781 ₫ - 79.513.772 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  11.830.980,00 ₫
  6.378.082  - 18.392.741  6.378.082 ₫ - 18.392.741 ₫
 37. Vòng tay nữ Hraf

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.054 crt - AAA

  8.477.789,00 ₫
  4.409.412  - 48.919.576  4.409.412 ₫ - 48.919.576 ₫
 38. Vòng tay nữ Findlaay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.284 crt - AAA

  28.667.976,00 ₫
  12.017.490  - 59.780.092  12.017.490 ₫ - 59.780.092 ₫
 39. Vòng tay nữ Piedde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.43 crt - AAA

  16.829.918,00 ₫
  7.865.622  - 100.924.046  7.865.622 ₫ - 100.924.046 ₫
 40. Vòng tay nữ Uniquelove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.215 crt - AAA

  12.807.107,00 ₫
  6.280.724  - 75.593.974  6.280.724 ₫ - 75.593.974 ₫
 41. Vòng tay nữ Zenaida

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.395 crt - AAA

  21.585.461,00 ₫
  9.320.898  - 58.393.306  9.320.898 ₫ - 58.393.306 ₫
 42. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  12.583.241,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 43. Vòng tay nữ Iliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.35 crt - AAA

  34.250.778,00 ₫
  14.264.082  - 158.976.603  14.264.082 ₫ - 158.976.603 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Fernande

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.63 crt - AAA

  40.811.975,00 ₫
  19.208.682  - 109.297.971  19.208.682 ₫ - 109.297.971 ₫
 46. Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.24 crt - AAA

  26.206.006,00 ₫
  12.048.055  - 61.561.970  12.048.055 ₫ - 61.561.970 ₫
 47. Vòng đeo ngón tay Roheline

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.306 crt - AAA

  13.285.408,00 ₫
  5.985.820  - 89.659.949  5.985.820 ₫ - 89.659.949 ₫
 48. Vòng tay nữ Afuner

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.048 crt - AAA

  16.028.413,00 ₫
  8.201.847  - 92.292.010  8.201.847 ₫ - 92.292.010 ₫
 49. Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  51.894.941,00 ₫
  18.734.628  - 72.069.846  18.734.628 ₫ - 72.069.846 ₫
 50. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Dhakari

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - AAA

  14.662.571,00 ₫
  2.519.987  - 70.273.248  2.519.987 ₫ - 70.273.248 ₫
 51. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Ulwandle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.296 crt - AAA

  9.118.540,00 ₫
  2.445.837  - 52.428.994  2.445.837 ₫ - 52.428.994 ₫
 52. Vòng tay nữ Aronia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.88 crt - AAA

  24.421.297,00 ₫
  9.547.595  - 157.881.321  9.547.595 ₫ - 157.881.321 ₫
 53. Vòng tay nữ Calendes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.4 crt - AAA

  15.798.036,00 ₫
  6.520.723  - 465.167.600  6.520.723 ₫ - 465.167.600 ₫
 54. Vòng tay nữ Epsilon

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.147 crt - AAA

  13.865.592,00 ₫
  6.765.250  - 81.112.815  6.765.250 ₫ - 81.112.815 ₫
 55. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.52 crt - AA

  24.362.996,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 56. Vòng tay nữ Rosann

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.176 crt - AAA

  27.420.435,00 ₫
  12.987.674  - 51.355.227  12.987.674 ₫ - 51.355.227 ₫
 57. Vòng tay nữ Sheron

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.6 crt - AAA

  34.800.682,00 ₫
  11.428.247  - 183.408.941  11.428.247 ₫ - 183.408.941 ₫
 58. Vòng tay GLAMIRA Nobuko

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  20.903.107,00 ₫
  9.675.802  - 51.273.717  9.675.802 ₫ - 51.273.717 ₫
 59. Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.051 crt - AAA

  11.810.603,00 ₫
  6.133.555  - 65.419.496  6.133.555 ₫ - 65.419.496 ₫
 60. Vòng tay nữ Verdoiment

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  24.569.316,00 ₫
  11.625.227  - 37.061.708  11.625.227 ₫ - 37.061.708 ₫
 61. Vòng tay nữ Sorin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  11.640.792,00 ₫
  6.133.555  - 64.570.444  6.133.555 ₫ - 64.570.444 ₫
 62. Vòng tay GLAMIRA Un

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  18.551.515,00 ₫
  8.811.750  - 29.010.426  8.811.750 ₫ - 29.010.426 ₫
 63. Vòng tay nữ Cheptelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  22.302.063,00 ₫
  10.504.195  - 51.847.676  10.504.195 ₫ - 51.847.676 ₫
 64. Vòng tay nữ Degencia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAA

  11.602.868,00 ₫
  6.091.952  - 163.173.754  6.091.952 ₫ - 163.173.754 ₫

You’ve viewed 60 of 6991 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng