Đang tải...
Tìm thấy 6848 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.0 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  9.577.100,00 ₫
  4.535.624  - 20.036.128  4.535.624 ₫ - 20.036.128 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 2.0 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.37 crt - VS

  53.324.954,00 ₫
  9.296.192  - 240.668.218  9.296.192 ₫ - 240.668.218 ₫
 3. Vòng Tay Chomac Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.688.218,00 ₫
  4.744.345  - 50.449.900  4.744.345 ₫ - 50.449.900 ₫
 4. Vòng Tay Fouett Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Fouett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  9.950.742,00 ₫
  4.963.880  - 58.385.080  4.963.880 ₫ - 58.385.080 ₫
 5. Vòng Tay Amazzi Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  6.418.168,00 ₫
  3.472.554  - 37.080.409  3.472.554 ₫ - 37.080.409 ₫
 6. Vòng Tay Alus Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Alus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - VS

  16.811.766,00 ₫
  7.416.081  - 97.520.254  7.416.081 ₫ - 97.520.254 ₫
 7. Vòng Tay Dignified Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.123 crt - VS

  10.405.764,00 ₫
  4.827.617  - 57.236.032  4.827.617 ₫ - 57.236.032 ₫
 8. Vòng Tay Cursion Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Cursion

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  10.055.103,00 ₫
  5.292.373  - 57.898.430  5.292.373 ₫ - 57.898.430 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Romilly Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Romilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.52 crt - VS

  37.250.737,00 ₫
  9.084.226  - 228.836.007  9.084.226 ₫ - 228.836.007 ₫
 11. Vòng Tay Carlisa Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  44.097.704,00 ₫
  17.557.432  - 65.503.767  17.557.432 ₫ - 65.503.767 ₫
 12. Vòng Tay Roskilde Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  15.318.818,00 ₫
  6.910.501  - 96.195.473  6.910.501 ₫ - 96.195.473 ₫
 13. Vòng Tay Tanel Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.051 crt - VS

  10.238.679,00 ₫
  5.255.874  - 55.938.288  5.255.874 ₫ - 55.938.288 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 4.5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  20.292.973,00 ₫
  7.345.787  - 319.804.815  7.345.787 ₫ - 319.804.815 ₫
 15. Vòng Tay Liketta Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Liketta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  9.773.113,00 ₫
  4.273.912  - 50.909.521  4.273.912 ₫ - 50.909.521 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  6.698.805,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.123.733,00 ₫
  5.885.821  - 27.965.359  5.885.821 ₫ - 27.965.359 ₫
 18. Vòng Tay Pramera Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Pramera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  8.347.754,00 ₫
  4.027.340  - 48.881.790  4.027.340 ₫ - 48.881.790 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Sladkor Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Sladkor

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  14.620.739,00 ₫
  6.579.576  - 89.679.707  6.579.576 ₫ - 89.679.707 ₫
 21. Vòng Tay Annik Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Annik

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  9.303.761,00 ₫
  5.109.877  - 52.558.740  5.109.877 ₫ - 52.558.740 ₫
 22. Vòng tay Pigsa - A Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Pigsa - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  34.034.219,00 ₫
  13.520.358  - 58.173.660  13.520.358 ₫ - 58.173.660 ₫
 23. Vòng Tay Avalit Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Avalit

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.2 crt - VS

  44.055.527,00 ₫
  13.268.649  - 142.509.896  13.268.649 ₫ - 142.509.896 ₫
 24. Vòng Tay Vinpes Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Vinpes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  11.721.355,00 ₫
  4.744.886  - 70.700.157  4.744.886 ₫ - 70.700.157 ₫
 25. Vòng Tay Ceppt Women Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Ceppt Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  18.943.046,00 ₫
  7.293.066  - 44.837.149  7.293.066 ₫ - 44.837.149 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Gnicalne Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Gnicalne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  12.880.676,00 ₫
  5.489.468  - 152.052.660  5.489.468 ₫ - 152.052.660 ₫
 28. Vòng tay Paperclip Ceasere Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Ceasere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  18.921.957,00 ₫
  8.382.632  - 40.974.190  8.382.632 ₫ - 40.974.190 ₫
 29. Vòng Tay Aya Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Aya

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  17.651.518,00 ₫
  5.645.198  - 106.361.161  5.645.198 ₫ - 106.361.161 ₫
 30. Vòng tay Johana Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Johana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  23.651.162,00 ₫
  8.532.143  - 74.832.401  8.532.143 ₫ - 74.832.401 ₫
 31. Vòng tay Reyna Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Reyna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  33.857.671,00 ₫
  12.571.921  - 50.931.151  12.571.921 ₫ - 50.931.151 ₫
 32. Vòng Tay Fecos Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Fecos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  9.567.636,00 ₫
  5.028.768  - 55.640.885  5.028.768 ₫ - 55.640.885 ₫
 33. Vòng Tay Chatelain Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Chatelain

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.438 crt - VS

  20.256.743,00 ₫
  7.645.890  - 102.494.950  7.645.890 ₫ - 102.494.950 ₫
 34. Vòng Tay Token Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Token

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.5 crt - VS

  98.300.530,00 ₫
  12.025.245  - 525.791.832  12.025.245 ₫ - 525.791.832 ₫
 35. Vòng Tay Janeen Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  20.844.785,00 ₫
  9.725.530  - 120.433.597  9.725.530 ₫ - 120.433.597 ₫
 36. Vòng tay Rhoda Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Rhoda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  44.888.789,00 ₫
  15.103.068  - 117.493.664  15.103.068 ₫ - 117.493.664 ₫
 37. Vòng Tay Iliana Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.35 crt - VS

  40.925.254,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 38. Vòng tay Priscilla Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Priscilla

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.56 crt - VS

  45.288.116,00 ₫
  17.324.919  - 99.268.974  17.324.919 ₫ - 99.268.974 ₫
 39. Vòng Tay Castaway Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - VS

  16.681.452,00 ₫
  7.353.898  - 97.276.931  7.353.898 ₫ - 97.276.931 ₫
 40. Vòng Tay Onega Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  12.933.667,00 ₫
  6.284.338  - 76.485.946  6.284.338 ₫ - 76.485.946 ₫
 41. Vòng Tay Alder Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Alder

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  13.164.558,00 ₫
  6.462.778  - 79.973.637  6.462.778 ₫ - 79.973.637 ₫
 42. Vòng Tay Persicaria Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Persicaria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  14.614.789,00 ₫
  7.115.977  - 84.677.968  7.115.977 ₫ - 84.677.968 ₫
 43. Vòng Tay Ferstel Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Ferstel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  10.752.371,00 ₫
  5.474.868  - 62.481.094  5.474.868 ₫ - 62.481.094 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Gwenu Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Gwenu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  7.986.008,00 ₫
  4.068.435  - 46.475.552  4.068.435 ₫ - 46.475.552 ₫
 46. Vòng Tay Gunhilda Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Gunhilda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  8.029.807,00 ₫
  4.109.531  - 44.853.371  4.109.531 ₫ - 44.853.371 ₫
 47. Vòng tay SYLVIE Matsalar Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay SYLVIE Matsalar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.65 crt - VS

  55.182.895,00 ₫
  15.830.347  - 1.374.712.877  15.830.347 ₫ - 1.374.712.877 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 5.5 mm Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.65 crt - VS

  31.311.383,00 ₫
  11.193.065  - 1.300.356.313  11.193.065 ₫ - 1.300.356.313 ₫
 49. Vòng đeo tay dây Dhakari Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Dhakari

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  13.825.326,00 ₫
  2.235.368  - 64.698.075  2.235.368 ₫ - 64.698.075 ₫
 50. Vòng Tay Shaked Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Shaked

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.468 crt - VS

  25.043.265,00 ₫
  7.916.254  - 146.402.050  7.916.254 ₫ - 146.402.050 ₫
 51. Vòng Tay Effler Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Effler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.7 crt - VS

  88.816.975,00 ₫
  12.986.929  - 455.769.741  12.986.929 ₫ - 455.769.741 ₫
 52. Vòng Tay Cobra Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Cobra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.3 crt - VS

  50.347.977,00 ₫
  14.125.973  - 160.733.504  14.125.973 ₫ - 160.733.504 ₫
 53. Vòng Tay Cortexa Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Cortexa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  13.473.044,00 ₫
  6.491.437  - 78.500.160  6.491.437 ₫ - 78.500.160 ₫
 54. Vòng Tay Lettice Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Lettice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.811 crt - VS

  28.699.668,00 ₫
  8.779.256  - 167.814.875  8.779.256 ₫ - 167.814.875 ₫
 55. Vòng Tay Pursia Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Pursia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.805 crt - VS

  26.445.914,00 ₫
  7.779.991  - 157.108.463  7.779.991 ₫ - 157.108.463 ₫
 56. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  28.150.558,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 57. Vòng Tay Harlem Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Harlem

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  20.652.286,00 ₫
  7.995.741  - 130.464.100  7.995.741 ₫ - 130.464.100 ₫
 58. Vòng tay Paityn Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Paityn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  24.577.430,00 ₫
  11.156.566  - 39.927.341  11.156.566 ₫ - 39.927.341 ₫
 59. Vòng Tay Brenela Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Brenela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.344 crt - VS

  45.396.531,00 ₫
  14.585.321  - 152.124.035  14.585.321 ₫ - 152.124.035 ₫
 60. Vòng Tay Camreen Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Camreen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.86 crt - VS

  62.443.787,00 ₫
  17.337.896  - 227.876.759  17.337.896 ₫ - 227.876.759 ₫
 61. Vòng Tay Carisah Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Carisah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.2 crt - VS

  64.047.045,00 ₫
  16.882.603  - 303.086.592  16.882.603 ₫ - 303.086.592 ₫
 62. Vòng Tay Hopeful Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  7.537.744,00 ₫
  3.698.578  - 51.233.958  3.698.578 ₫ - 51.233.958 ₫
 63. Vòng Tay Qant Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Qant

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.629.854,00 ₫
  6.287.582  - 79.554.578  6.287.582 ₫ - 79.554.578 ₫
 64. Vòng Tay Maitso Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng Tay GLAMIRA Maitso

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  12.479.185,00 ₫
  5.008.491  - 76.796.864  5.008.491 ₫ - 76.796.864 ₫

You’ve viewed 60 of 6848 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng