Đang tải...
Tìm thấy 1016 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  0.09 crt - AAA

  12.526.770,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Luisa

  Vòng Tay GLAMIRA Luisa

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.145 crt - AAA

  12.530.554,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Vignetta

  Vòng Tay GLAMIRA Vignetta

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  12.445.661,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.14 crt - AAA

  12.291.012,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  0.54 crt - AAA

  17.026.977,00 ₫
 6. Bảo hành trọn đời
 7. Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.168 crt - AAA

  14.622.090,00 ₫
 8. Vòng Tay GLAMIRA Celiane

  Vòng Tay GLAMIRA Celiane

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  1.74 crt - AAA

  39.957.080,00 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Soheila

  Vòng Tay GLAMIRA Soheila

  Vàng 585 & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  17.301.667,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.198 crt - AAA

  13.588.489,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.09 crt - AAA

  13.837.223,00 ₫
 12. Thiết kế mới nhất
 13. Vòng tay GLAMIRA Gerbera

  Vòng tay GLAMIRA Gerbera

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.525 crt - AAA

  42.701.003,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Quinny

  Vòng Tay GLAMIRA Quinny

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  1.32 crt - AAA

  41.788.796,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Beldene

  Vòng Tay GLAMIRA Beldene

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  4.32 crt - AAA

  52.397.604,00 ₫
 16. Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.28 crt - AAA

  17.290.580,00 ₫
 17. Bảo hành trọn đời
 18. Vòng Tay GLAMIRA Beloye

  Vòng Tay GLAMIRA Beloye

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  16.315.649,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Horsens

  Vòng Tay GLAMIRA Horsens

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.114 crt - AAA

  14.653.723,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.18 crt - AAA

  11.014.083,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Vattern

  Vòng Tay GLAMIRA Vattern

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.145 crt - AAA

  15.257.715,00 ₫
 22. Vòng tay GLAMIRA Afforzare

  Vòng tay GLAMIRA Afforzare

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  40.567.292,00 ₫
 23. Vòng tay GLAMIRA Calla

  Vòng tay GLAMIRA Calla

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.78 crt - AAA

  32.628.867,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vàng 585 & Đá Garnet

  1.32 crt - AAA

  37.432.422,00 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  1.32 crt - AAA

  40.195.001,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  1.8 crt - AAA

  36.835.999,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  2.64 crt - AAA

  42.302.758,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vàng 585 & Đá Garnet

  1.32 crt - AAA

  37.432.422,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  2.52 crt - AAA

  43.380.159,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  1.8 crt - AAA

  36.340.152,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Vils

  Vòng Tay GLAMIRA Vils

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  2.52 crt - AAA

  45.611.471,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Thames

  Vòng Tay GLAMIRA Thames

  Vàng 585 & Đá Garnet

  1.32 crt - AAA

  40.407.507,00 ₫
 34. Vòng Tay GLAMIRA Kiowa

  Vòng Tay GLAMIRA Kiowa

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  2.16 crt - AAA

  36.393.415,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Silvies

  Vòng Tay GLAMIRA Silvies

  Vàng 585 & Đá Garnet

  2.52 crt - AAA

  50.782.451,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Liza

  Vòng Tay GLAMIRA Liza

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  3.48 crt - AAA

  41.783.389,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vàng 585 & Đá Garnet

  2.46 crt - AAA

  43.299.049,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Mersey

  Vòng Tay GLAMIRA Mersey

  Vàng 585 & Đá Garnet

  2.64 crt - AAA

  42.302.758,00 ₫
 39. Vòng Tay GLAMIRA Perry

  Vòng Tay GLAMIRA Perry

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  2.49 crt - AAA

  53.784.572,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Moselle

  Vòng Tay GLAMIRA Moselle

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  2.64 crt - AAA

  42.302.758,00 ₫
 41. Vòng Tay GLAMIRA Neisse

  Vòng Tay GLAMIRA Neisse

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  2.64 crt - AAA

  42.302.758,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  0.39 crt - AAA

  15.886.041,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.105 crt - AAA

  12.368.336,00 ₫

You’ve viewed 60 of 1016 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng