Đang tải...
Tìm thấy 1156 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Slowking

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  7.56 crt - AAA

  57.172.368,00 ₫
  12.659.373  - 12.461.799.426  12.659.373 ₫ - 12.461.799.426 ₫
 2. Vòng tay nữ Blejan

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  2.28 crt - AAA

  33.734.556,00 ₫
  14.318.422  - 253.588.231  14.318.422 ₫ - 253.588.231 ₫
 3. Vòng tay nữ Exprimer

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  10.507.024,00 ₫
  5.837.235  - 67.740.237  5.837.235 ₫ - 67.740.237 ₫
 4. Vòng tay nữ Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  8.185.148,00 ₫
  4.108.281  - 1.587.657.564  4.108.281 ₫ - 1.587.657.564 ₫
 5. Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  22.479.230,00 ₫
  9.071.843  - 924.717.313  9.071.843 ₫ - 924.717.313 ₫
 6. Vòng tay nữ Projekt

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.296 crt - AAA

  12.318.902,00 ₫
  6.728.741  - 101.164.609  6.728.741 ₫ - 101.164.609 ₫
 7. Vòng tay nữ Sedona

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1 crt - AAA

  19.074.531,00 ₫
  8.683.260  - 698.416.496  8.683.260 ₫ - 698.416.496 ₫
 8. Vòng tay nữ Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  13.647.102,00 ₫
  6.339.592  - 1.830.670.562  6.339.592 ₫ - 1.830.670.562 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay GLAMIRA Palau

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  35.586.622,00 ₫
  14.898.042  - 184.708.556  14.898.042 ₫ - 184.708.556 ₫
 11. Vòng tay nữ Token

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  5.5 crt - AAA

  32.995.030,00 ₫
  14.139.272  - 554.733.595  14.139.272 ₫ - 554.733.595 ₫
 12. Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  23.613.566,00 ₫
  11.589.567  - 1.254.039.339  11.589.567 ₫ - 1.254.039.339 ₫
 13. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  12.476.260,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 14. Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  13.822.573,00 ₫
  6.928.268  - 296.404.246  6.928.268 ₫ - 296.404.246 ₫
 15. Vòng tay nữ Ciliessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  13.781.819,00 ₫
  6.707.514  - 864.788.346  6.707.514 ₫ - 864.788.346 ₫
 16. Vòng tay nữ Siemen

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.36 crt - AAA

  24.850.352,00 ₫
  9.014.107  - 2.316.088.075  9.014.107 ₫ - 2.316.088.075 ₫
 17. Vòng tay nữ Zuseree

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  17.890.668,00 ₫
  6.240.536  - 208.612.215  6.240.536 ₫ - 208.612.215 ₫
 18. Vòng tay nữ Soheila

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  19.668.584,00 ₫
  8.476.940  - 515.940.949  8.476.940 ₫ - 515.940.949 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  9.183.068,00 ₫
  5.500.162  - 57.693.119  5.500.162 ₫ - 57.693.119 ₫
 21. Vòng tay nữ Conning

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  30.749.569,00 ₫
  12.346.356  - 476.008.308  12.346.356 ₫ - 476.008.308 ₫
 22. Vòng tay nữ Slidd

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.906 crt - AAA

  17.511.991,00 ₫
  8.069.395  - 1.441.323.357  8.069.395 ₫ - 1.441.323.357 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Chaumont Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Chaumont

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  8.032.885,00 ₫
  4.151.300  - 1.050.235.586  4.151.300 ₫ - 1.050.235.586 ₫
 24. Vòng tay GLAMIRA Dia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.3 crt - AAA

  49.168.916,00 ₫
  18.410.290  - 92.907.860  18.410.290 ₫ - 92.907.860 ₫
 25. Vòng tay nữ Parto

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.134 crt - AAA

  14.506.346,00 ₫
  7.661.850  - 84.792.050  7.661.850 ₫ - 84.792.050 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Soleil

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  14.107.572,00 ₫
  6.676.383  - 233.050.776  6.676.383 ₫ - 233.050.776 ₫
 28. Vòng tay nữ Celesia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.45 crt - AAA

  22.324.420,00 ₫
  11.490.511  - 70.918.530  11.490.511 ₫ - 70.918.530 ₫
 29. Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.7 crt - AAA

  56.943.973,00 ₫
  17.128.220  - 141.873.287  17.128.220 ₫ - 141.873.287 ₫
 30. Vòng tay nữ Inari

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.132 crt - AAA

  15.461.528,00 ₫
  7.944.301  - 101.306.117  7.944.301 ₫ - 101.306.117 ₫
 31. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.131.106,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 32. Vòng tay nữ Agneaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.22 crt - AAA

  23.037.625,00 ₫
  9.198.069  - 959.033.187  9.198.069 ₫ - 959.033.187 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  13.446.726,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 34. Vòng tay GLAMIRA Anemone

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.984 crt - AAA

  95.235.679,00 ₫
  26.841.382  - 295.610.671  26.841.382 ₫ - 295.610.671 ₫
 35. Vòng tay nữ Pulga

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.25 crt - AAA

  18.462.081,00 ₫
  8.776.373  - 1.128.178.612  8.776.373 ₫ - 1.128.178.612 ₫
 36. Vòng tay GLAMIRA Olivaie

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  32.669.277,00 ₫
  13.764.840  - 155.680.016  13.764.840 ₫ - 155.680.016 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reconstruct Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Reconstruct

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.312 crt - AAA

  8.955.805,00 ₫
  4.818.089  - 82.895.828  4.818.089 ₫ - 82.895.828 ₫
 38. Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  30.160.610,00 ₫
  12.774.278  - 8.609.506.358  12.774.278 ₫ - 8.609.506.358 ₫
 39. Vòng tay nữ Choleran

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  16.555.391,00 ₫
  8.241.470  - 243.173.186  8.241.470 ₫ - 243.173.186 ₫
 40. Vòng tay nữ Shanem

  Vàng 14K & Đá Garnet

  7.52 crt - AAA

  38.044.063,00 ₫
  14.787.099  - 694.527.273  14.787.099 ₫ - 694.527.273 ₫
 41. Vòng tay nữ Doutzen

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.2 crt - AAA

  25.421.199,00 ₫
  12.178.244  - 252.932.761  12.178.244 ₫ - 252.932.761 ₫
 42. Vòng tay nữ Efnos

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  7.846 crt - AAA

  67.409.395,00 ₫
  16.956.428  - 9.697.468.184  16.956.428 ₫ - 9.697.468.184 ₫
 43. Vòng tay nữ Scheddi

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire Trắng

  0.322 crt - AAA

  12.345.506,00 ₫
  5.929.783  - 276.239.256  5.929.783 ₫ - 276.239.256 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Assen

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  9.580.142,00 ₫
  5.660.350  - 61.895.931  5.660.350 ₫ - 61.895.931 ₫
 46. Vòng tay nữ Perjant

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  13.696.065,00 ₫
  6.174.310  - 166.400.152  6.174.310 ₫ - 166.400.152 ₫
 47. Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.051 crt - AAA

  11.329.473,00 ₫
  6.133.555  - 65.419.496  6.133.555 ₫ - 65.419.496 ₫
 48. Vòng tay nữ Licape

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.2 crt - AAA

  14.335.686,00 ₫
  7.396.945  - 189.466.081  7.396.945 ₫ - 189.466.081 ₫
 49. Vòng tay nữ Supersky

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.364 crt - AAA

  12.527.770,00 ₫
  6.418.837  - 279.126.034  6.418.837 ₫ - 279.126.034 ₫
 50. Vòng tay nữ Grandam

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.16 crt - AAA

  8.397.695,00 ₫
  4.559.977  - 59.971.409  4.559.977 ₫ - 59.971.409 ₫
 51. Vòng tay nữ Haircut

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  10.796.834,00 ₫
  5.922.141  - 1.267.876.059  5.922.141 ₫ - 1.267.876.059 ₫
 52. Vòng tay nữ Skittly

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.72 crt - AAA

  17.970.479,00 ₫
  8.476.940  - 155.206.809  8.476.940 ₫ - 155.206.809 ₫
 53. Vòng tay nữ Hitam

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.04 crt - AAA

  12.747.107,00 ₫
  7.313.172  - 75.792.086  7.313.172 ₫ - 75.792.086 ₫
 54. Vòng tay nữ Carisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  2.2 crt - AAA

  47.578.641,00 ₫
  19.948.206  - 323.249.031  19.948.206 ₫ - 323.249.031 ₫
 55. Vòng tay nữ Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  36.076.241,00 ₫
  18.466.893  - 1.008.023.516  18.466.893 ₫ - 1.008.023.516 ₫
 56. Vòng tay nữ Staci

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.8 crt - AAA

  19.313.962,00 ₫
  8.205.243  - 171.098.238  8.205.243 ₫ - 171.098.238 ₫
 57. Vòng tay nữ Effler

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  4.7 crt - AAA

  34.126.818,00 ₫
  15.121.626  - 481.235.076  15.121.626 ₫ - 481.235.076 ₫
 58. Vòng tay nữ Plana

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.09 crt - AAA

  14.484.836,00 ₫
  8.818.826  - 88.810.899  8.818.826 ₫ - 88.810.899 ₫
 59. Vòng tay nữ Celiane

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  1.74 crt - AAA

  46.461.571,00 ₫
  20.196.130  - 203.274.507  20.196.130 ₫ - 203.274.507 ₫
 60. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  15.225.208,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 61. Vòng tay nữ Melva

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  5.06 crt - AAA

  47.682.790,00 ₫
  19.867.829  - 498.218.390  19.867.829 ₫ - 498.218.390 ₫
 62. Vòng tay nữ Jodynne

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  7.874.678,00 ₫
  4.387.903  - 52.669.557  4.387.903 ₫ - 52.669.557 ₫
 63. Vòng tay nữ Almeria

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.14 crt - AAA

  14.312.194,00 ₫
  8.167.885  - 90.424.096  8.167.885 ₫ - 90.424.096 ₫
 64. Vòng tay nữ Boreas

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.11 crt - AAA

  13.494.557,00 ₫
  7.748.453  - 83.843.940  7.748.453 ₫ - 83.843.940 ₫

You’ve viewed 60 of 1156 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng