Đang tải...
Tìm thấy 6126 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Donetta Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.27 crt - VS1

  24.093.846,00 ₫
  5.773.557  - 82.952.431  5.773.557 ₫ - 82.952.431 ₫
 2. Vòng tay nữ Verdoiment Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Verdoiment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  24.601.013,00 ₫
  10.769.382  - 34.670.777  10.769.382 ₫ - 34.670.777 ₫
 3. Vòng tay nữ Justantion Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Justantion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  1.237 crt - VS1

  148.674.199,00 ₫
  25.191.389  - 173.865.589  25.191.389 ₫ - 173.865.589 ₫
 4. Vòng tay nữ Amazzi Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS1

  8.112.130,00 ₫
  3.721.114  - 39.664.904  3.721.114 ₫ - 39.664.904 ₫
 5. Vòng tay nữ Tressa Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Tressa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  11.935.979,00 ₫
  3.268.851  - 43.896.011  3.268.851 ₫ - 43.896.011 ₫
 6. Vòng tay nữ Nota Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Nota

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  12.089.092,00 ₫
  5.624.973  - 61.457.252  5.624.973 ₫ - 61.457.252 ₫
 7. Vòng tay nữ Acharn Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Acharn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  10.443.912,00 ₫
  5.136.768  - 53.065.785  5.136.768 ₫ - 53.065.785 ₫
 8. Vòng tay nữ Cursion Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Cursion

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  12.311.543,00 ₫
  5.752.330  - 62.730.827  5.752.330 ₫ - 62.730.827 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Levenslag Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.066 crt - VS1

  11.714.095,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 11. Vòng tay nữ Botene Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Botene

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.025 crt - VS1

  10.811.834,00 ₫
  5.136.768  - 53.490.311  5.136.768 ₫ - 53.490.311 ₫
 12. Vòng tay Seema Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.24 crt - VS1

  39.226.227,00 ₫
  11.207.493  - 59.320.471  11.207.493 ₫ - 59.320.471 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  24.397.808,00 ₫
  6.458.459  - 30.021.365  6.458.459 ₫ - 30.021.365 ₫
 14. Vòng tay nữ Tamesha Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.145 crt - VS1

  16.575.485,00 ₫
  5.236.956  - 67.881.750  5.236.956 ₫ - 67.881.750 ₫
 15. Vòng tay nữ Lebron Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Lebron

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  11.750.320,00 ₫
  5.507.520  - 61.726.120  5.507.520 ₫ - 61.726.120 ₫
 16. Vòng tay Lynsey Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Lynsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  17.943.310,00 ₫
  8.150.904  - 25.528.180  8.150.904 ₫ - 25.528.180 ₫
 17. Vòng tay nữ Subtrat Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Subtrat

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  11.502.680,00 ₫
  5.370.257  - 57.381.799  5.370.257 ₫ - 57.381.799 ₫
 18. Vòng tay nữ Alohilohi Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Alohilohi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  12.733.523,00 ₫
  6.577.326  - 71.207.202  6.577.326 ₫ - 71.207.202 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Dobrota Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Dobrota

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  8.341.374,00 ₫
  3.936.207  - 41.646.023  3.936.207 ₫ - 41.646.023 ₫
 21. Vòng tay nữ Kayle Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Kayle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  23.762.433,00 ₫
  7.562.794  - 105.494.779  7.562.794 ₫ - 105.494.779 ₫
 22. Vòng tay nữ Brunch Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Brunch

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.018 crt - VS1

  7.801.659,00 ₫
  4.000.735  - 41.122.438  4.000.735 ₫ - 41.122.438 ₫
 23. Vòng tay nữ Verlne Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Verlne

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  9.140.333,00 ₫
  4.584.883  - 48.452.596  4.584.883 ₫ - 48.452.596 ₫
 24. Vòng tay nữ Arezu Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Arezu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.112 crt - VS1

  12.728.146,00 ₫
  3.936.207  - 49.145.987  3.936.207 ₫ - 49.145.987 ₫
 25. Vòng tay nữ Abitha Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Abitha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  1.5 crt - VS1

  46.989.964,00 ₫
  10.522.591  - 253.442.190  10.522.591 ₫ - 253.442.190 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Courtney Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Courtney

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.2 crt - VS1

  33.448.141,00 ₫
  12.027.112  - 51.414.093  12.027.112 ₫ - 51.414.093 ₫
 28. Vòng tay nữ Denyse Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  12.529.750,00 ₫
  6.446.006  - 68.037.407  6.446.006 ₫ - 68.037.407 ₫
 29. Vòng tay nữ Astropel Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Astropel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  7.663.264,00 ₫
  3.592.057  - 37.146.045  3.592.057 ₫ - 37.146.045 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Encyclia Mother Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Encyclia Mother

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  7.283.455,00 ₫
  3.979.226  - 40.004.525  3.979.226 ₫ - 40.004.525 ₫
 31. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Htod - Scorpio Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Htod - Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.312 crt - VS1

  25.394.595,00 ₫
  6.113.178  - 94.980.676  6.113.178 ₫ - 94.980.676 ₫
 32. Vòng tay nữ Estate Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Estate

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  14.656.910,00 ₫
  5.264.125  - 59.631.787  5.264.125 ₫ - 59.631.787 ₫
 33. Vòng tay Mellissa Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Mellissa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.256 crt - VS1

  38.573.590,00 ₫
  13.352.766  - 57.119.728  13.352.766 ₫ - 57.119.728 ₫
 34. Vòng tay nữ Clasia Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Clasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.072 crt - VS1

  12.780.220,00 ₫
  5.312.804  - 58.994.996  5.312.804 ₫ - 58.994.996 ₫
 35. Vòng tay nữ Janeen Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  32.850.974,00 ₫
  10.661.835  - 131.376.728  10.661.835 ₫ - 131.376.728 ₫
 36. Vòng tay nữ Leifa Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Leifa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  9.446.841,00 ₫
  4.436.299  - 48.268.636  4.436.299 ₫ - 48.268.636 ₫
 37. Vòng tay nữ Lonestone Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Lonestone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  12.859.749,00 ₫
  4.258.847  - 48.395.996  4.258.847 ₫ - 48.395.996 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  12.308.431,00 ₫
  5.909.405  - 17.247.087  5.909.405 ₫ - 17.247.087 ₫
 39. Vòng tay Flarestar Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Flarestar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  1.035 crt - VS1

  81.562.819,00 ₫
  14.105.593  - 92.897.670  14.105.593 ₫ - 92.897.670 ₫
 40. Vòng tay nữ Spring Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Spring

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.076 crt - VS1

  19.621.603,00 ₫
  8.518.827  - 95.207.090  8.518.827 ₫ - 95.207.090 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Brando Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Brando

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.215 crt - VS1

  38.473.683,00 ₫
  11.758.811  - 147.947.405  11.758.811 ₫ - 147.947.405 ₫
 42. Vòng tay nữ Fouett Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  15.287.190,00 ₫
  5.399.974  - 63.240.262  5.399.974 ₫ - 63.240.262 ₫
 43. Vòng tay nữ Gandria Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Gandria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  12.237.394,00 ₫
  5.786.009  - 62.306.304  5.786.009 ₫ - 62.306.304 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Gnikcots Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Gnikcots

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.006 crt - VS1

  6.690.250,00 ₫
  3.635.076  - 36.608.315  3.635.076 ₫ - 36.608.315 ₫
 46. Vòng tay nữ Niesha Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Niesha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  18.090.478,00 ₫
  6.520.723  - 79.131.694  6.520.723 ₫ - 79.131.694 ₫
 47. Vòng tay nữ Linny Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Linny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  15.539.642,00 ₫
  6.052.046  - 60.848.764  6.052.046 ₫ - 60.848.764 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - E Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Vingtaine - E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.872 crt - VS1

  89.970.138,00 ₫
  10.983.343  - 850.472.193  10.983.343 ₫ - 850.472.193 ₫
 49. Vòng tay nữ Enla Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Enla

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.08 crt - VS1

  17.444.066,00 ₫
  7.254.304  - 82.924.127  7.254.304 ₫ - 82.924.127 ₫
 50. Vòng tay nữ Ferstel Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Ferstel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.088 crt - VS1

  15.050.870,00 ₫
  5.943.367  - 67.527.976  5.943.367 ₫ - 67.527.976 ₫
 51. Vòng tay nữ Floyansi Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Floyansi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  10.754.382,00 ₫
  4.860.825  - 53.815.779  4.860.825 ₫ - 53.815.779 ₫
 52. Vòng tay nữ Obstans Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Obstans

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.09 crt - VS1

  10.713.061,00 ₫
  3.506.020  - 43.004.507  3.506.020 ₫ - 43.004.507 ₫
 53. Vòng tay nữ Aqua Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Aqua

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  16.125.487,00 ₫
  5.667.425  - 67.881.746  5.667.425 ₫ - 67.881.746 ₫
 54. Vòng tay nữ Gunay Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Gunay

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  8.450.619,00 ₫
  4.011.773  - 42.834.700  4.011.773 ₫ - 42.834.700 ₫
 55. Vòng tay nữ Velona Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Velona

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.206 crt - VS1

  21.655.366,00 ₫
  6.846.759  - 90.480.695  6.846.759 ₫ - 90.480.695 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  15.954.546,00 ₫
  5.766.765  - 21.087.068  5.766.765 ₫ - 21.087.068 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.65 crt - VS1

  60.936.785,00 ₫
  12.332.488  - 1.362.660.333  12.332.488 ₫ - 1.362.660.333 ₫
 58. Vòng tay Paperclip Kunadf Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay Paperclip Kunadf

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  21.668.670,00 ₫
  10.216.649  - 29.277.596  10.216.649 ₫ - 29.277.596 ₫
 59. Vòng tay nữ Pearlene Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Pearlene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.288 crt - VS1

  57.103.879,00 ₫
  19.154.626  - 82.677.343  19.154.626 ₫ - 82.677.343 ₫
 60. Vòng tay nữ Sherri Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Sherri

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  17.496.990,00 ₫
  7.965.527  - 24.285.166  7.965.527 ₫ - 24.285.166 ₫
 61. Vòng tay nữ Lettos Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Lettos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  11.343.907,00 ₫
  4.712.241  - 43.301.681  4.712.241 ₫ - 43.301.681 ₫
 62. Vòng tay nữ Strustate Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Strustate

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.94 crt - VS1

  1.083.129.582,00 ₫
  20.326.318  - 1.152.417.932  20.326.318 ₫ - 1.152.417.932 ₫
 63. Vòng tay nữ Colade Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Colade

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  14.397.666,00 ₫
  6.357.705  - 72.735.498  6.357.705 ₫ - 72.735.498 ₫
 64. Vòng tay nữ Pienodi Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Pienodi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.368 crt - VS1

  24.201.675,00 ₫
  4.733.467  - 80.928.855  4.733.467 ₫ - 80.928.855 ₫

You’ve viewed 60 of 6126 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng