Đang tải...
Tìm thấy 6830 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo tay dây Munas Đá Sapphire

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  4.628.628,00 ₫
  1.881.732  - 33.281.790  1.881.732 ₫ - 33.281.790 ₫
 2. Vòng Tay Voolav Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  10.441.182,00 ₫
  5.116.366  - 64.549.380  5.116.366 ₫ - 64.549.380 ₫
 3. Vòng Tay Chomac Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  8.417.508,00 ₫
  4.744.345  - 50.449.900  4.744.345 ₫ - 50.449.900 ₫
 4. Vòng Tay Tressa Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Tressa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  5.969.904,00 ₫
  3.061.871  - 41.325.122  3.061.871 ₫ - 41.325.122 ₫
 5. Vòng Tay Gunhilda Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  8.083.880,00 ₫
  4.109.531  - 44.853.371  4.109.531 ₫ - 44.853.371 ₫
 6. Vòng Tay Loretta Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Loretta

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.575 crt - AAA

  55.485.161,00 ₫
  21.257.091  - 197.393.768  21.257.091 ₫ - 197.393.768 ₫
 7. Vòng Tay Celesia Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Celesia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.45 crt - AAA

  19.968.536,00 ₫
  9.803.395  - 64.797.576  9.803.395 ₫ - 64.797.576 ₫
 8. Vòng Tay Clasia Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Clasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  8.924.441,00 ₫
  4.910.889  - 54.735.169  4.910.889 ₫ - 54.735.169 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Fouett Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Fouett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  9.274.832,00 ₫
  4.963.880  - 58.385.080  4.963.880 ₫ - 58.385.080 ₫
 11. Vòng Tay Soleil Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Soleil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.31 crt - AAA

  12.767.663,00 ₫
  5.753.343  - 215.939.647  5.753.343 ₫ - 215.939.647 ₫
 12. Vòng Tay Neima Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Neima

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.665 crt - AAA

  22.651.627,00 ₫
  8.750.057  - 167.977.095  8.750.057 ₫ - 167.977.095 ₫
 13. Vòng tay Jana Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Jana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  15.816.016,00 ₫
  8.119.027  - 117.960.852  8.119.027 ₫ - 117.960.852 ₫
 14. Vòng Tay Subtrat Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Subtrat

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  9.209.675,00 ₫
  4.947.659  - 52.991.322  4.947.659 ₫ - 52.991.322 ₫
 15. Vòng Tay Obstans Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Obstans

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  6.091.027,00 ₫
  3.267.077  - 40.270.703  3.267.077 ₫ - 40.270.703 ₫
 16. Vòng Tay Haylou Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Haylou

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.135 crt - AAA

  9.655.234,00 ₫
  4.769.219  - 62.291.840  4.769.219 ₫ - 62.291.840 ₫
 17. Vòng Tay Denyse Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Denyse

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  10.877.009,00 ₫
  5.940.705  - 62.764.976  5.940.705 ₫ - 62.764.976 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Refocus Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Refocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  15.678.941,00 ₫
  4.704.331  - 111.065.487  4.704.331 ₫ - 111.065.487 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Beyoka Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Beyoka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  8.217.980,00 ₫
  4.379.895  - 47.313.680  4.379.895 ₫ - 47.313.680 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.5 mm Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  11.853.023,00 ₫
  5.885.821  - 27.965.359  5.885.821 ₫ - 27.965.359 ₫
 22. Vòng Tay Criard Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Criard

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  11.196.849,00 ₫
  5.723.062  - 77.513.325  5.723.062 ₫ - 77.513.325 ₫
 23. Vòng Tay Thomasina Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Thomasina

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.25 crt - AA

  13.418.159,00 ₫
  6.423.845  - 213.284.678  6.423.845 ₫ - 213.284.678 ₫
 24. Vòng Tay Jona Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Jona

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  10.861.328,00 ₫
  7.651.298  - 198.514.695  7.651.298 ₫ - 198.514.695 ₫
 25. Vòng Tay Alama Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  7.855.422,00 ₫
  4.433.968  - 62.332.398  4.433.968 ₫ - 62.332.398 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Viole Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Viole

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.075 crt - AAA

  7.613.986,00 ₫
  4.096.012  - 47.529.967  4.096.012 ₫ - 47.529.967 ₫
 28. Vòng tay Karoline Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Karoline

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  19.867.961,00 ₫
  8.755.464  - 68.822.752  8.755.464 ₫ - 68.822.752 ₫
 29. Vòng Tay Aqua Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Aqua

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  9.724.177,00 ₫
  5.211.264  - 62.819.050  5.211.264 ₫ - 62.819.050 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 4.5 mm Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.35 crt - AA

  17.156.752,00 ₫
  7.345.787  - 319.804.815  7.345.787 ₫ - 319.804.815 ₫
 31. Vòng Tay Montreal Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Montreal

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  10.255.712,00 ₫
  4.927.381  - 55.248.857  4.927.381 ₫ - 55.248.857 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.5 mm Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  9.806.097,00 ₫
  5.255.874  - 19.525.680  5.255.874 ₫ - 19.525.680 ₫
 33. Vòng Tay Doutzen Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Doutzen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.2 crt - AAA

  25.114.101,00 ₫
  10.368.455  - 227.024.569  10.368.455 ₫ - 227.024.569 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.212.150,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 35. Vòng Tay Donetta Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Donetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.27 crt - AAA

  10.288.156,00 ₫
  5.332.927  - 77.418.699  5.332.927 ₫ - 77.418.699 ₫
 36. Vòng Tay Tanel Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.051 crt - AAA

  10.022.388,00 ₫
  5.255.874  - 55.938.288  5.255.874 ₫ - 55.938.288 ₫
 37. Vòng Tay Berlingot Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Berlingot

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  12.819.845,00 ₫
  5.976.123  - 106.996.516  5.976.123 ₫ - 106.996.516 ₫
 38. Vòng Tay Hofer Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Hofer

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  3.99 crt - AAA

  29.339.890,00 ₫
  9.841.246  - 405.389.051  9.841.246 ₫ - 405.389.051 ₫
 39. Vòng Tay Octant Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Octant

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  9.252.121,00 ₫
  3.924.602  - 418.212.407  3.924.602 ₫ - 418.212.407 ₫
 40. Vòng Tay Caleigh Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.28 crt - AAA

  18.317.963,00 ₫
  9.138.029  - 46.634.527  9.138.029 ₫ - 46.634.527 ₫
 41. Vòng Tay Averyl Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Averyl

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.394 crt - AA

  15.334.498,00 ₫
  5.637.087  - 268.876.901  5.637.087 ₫ - 268.876.901 ₫
 42. Vòng Tay Dobrota Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Dobrota

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  6.439.525,00 ₫
  3.657.482  - 38.770.179  3.657.482 ₫ - 38.770.179 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.0 mm Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  9.945.875,00 ₫
  5.392.137  - 15.857.382  5.392.137 ₫ - 15.857.382 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Cossa Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Cossa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  8.195.540,00 ₫
  4.340.962  - 50.571.567  4.340.962 ₫ - 50.571.567 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Loirevalley Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  7.534.770,00 ₫
  4.088.983  - 52.031.526  4.088.983 ₫ - 52.031.526 ₫
 47. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.96 crt - AA

  25.852.464,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 48. Vòng Tay Linny Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Linny

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  10.778.326,00 ₫
  5.567.333  - 56.343.833  5.567.333 ₫ - 56.343.833 ₫
 49. Vòng Tay Verta Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Verta

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.374 crt - AAA

  12.797.674,00 ₫
  5.779.028  - 85.772.946  5.779.028 ₫ - 85.772.946 ₫
 50. Vòng Tay Athalia Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Athalia

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.185 crt - AAA

  16.478.138,00 ₫
  8.273.135  - 97.736.548  8.273.135 ₫ - 97.736.548 ₫
 51. Vòng tay Shondra Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Shondra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  23.439.467,00 ₫
  8.327.208  - 41.478.147  8.327.208 ₫ - 41.478.147 ₫
 52. Vòng Tay Bayge Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Bayge

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.35 crt - AAA

  11.275.255,00 ₫
  5.528.401  - 90.977.454  5.528.401 ₫ - 90.977.454 ₫
 53. Vòng Tay Liyla Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Liyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAA

  17.753.174,00 ₫
  6.722.327  - 41.053.135  6.722.327 ₫ - 41.053.135 ₫
 54. Vòng tay Mellie Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Mellie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.375 crt - AAA

  45.890.756,00 ₫
  16.758.506  - 176.372.435  16.758.506 ₫ - 176.372.435 ₫
 55. Vòng Tay Lindia Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Lindia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.29 crt - AAA

  26.618.135,00 ₫
  8.136.601  - 53.663.988  8.136.601 ₫ - 53.663.988 ₫
 56. Vòng Tay Mademoiselle Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Mademoiselle

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.96 crt - AA

  17.013.729,00 ₫
  5.251.818  - 1.487.339.451  5.251.818 ₫ - 1.487.339.451 ₫
 57. Vòng Tay Ewig Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Ewig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  7.702.667,00 ₫
  3.852.685  - 46.962.208  3.852.685 ₫ - 46.962.208 ₫
 58. Vòng Tay Romilly Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Romilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.52 crt - AAA

  22.813.305,00 ₫
  9.084.226  - 228.836.007  9.084.226 ₫ - 228.836.007 ₫
 59. Vòng Tay Horsens Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Horsens

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  15.708.142,00 ₫
  7.353.898  - 94.465.147  7.353.898 ₫ - 94.465.147 ₫
 60. Vòng Tay Efnos Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Efnos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  7.846 crt - AA

  192.547.225,00 ₫
  14.273.591  - 9.240.984.325  14.273.591 ₫ - 9.240.984.325 ₫
 61. Vòng Tay Kyla Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Kyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.31 crt - AAA

  20.199.697,00 ₫
  9.898.022  - 50.030.299  9.898.022 ₫ - 50.030.299 ₫
 62. Vòng tay Tabetha Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Tabetha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.045 crt - AAA

  18.509.653,00 ₫
  8.821.974  - 27.537.103  8.821.974 ₫ - 27.537.103 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Positively Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Positively

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  9.009.605,00 ₫
  4.191.721  - 51.369.136  4.191.721 ₫ - 51.369.136 ₫
 64. Vòng Tay Abilene Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Abilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  31.626.628,00 ₫
  13.593.897  - 214.668.938  13.593.897 ₫ - 214.668.938 ₫

You’ve viewed 60 of 6830 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng