Đang tải...
Tìm thấy 79 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Bagliore Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Bagliore

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  13.056 crt - AAA

  25.894.102,00 ₫
  11.355.283  - 303.388.856  11.355.283 ₫ - 303.388.856 ₫
 2. Vòng Tay Charise Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Charise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  15.263.393,00 ₫
  7.579.651  - 149.470.684  7.579.651 ₫ - 149.470.684 ₫
 3. Vòng Tay Nilda Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Nilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  7 crt - AAA

  15.684.078,00 ₫
  7.913.550  - 101.562.195  7.913.550 ₫ - 101.562.195 ₫
 4. Vòng Tay Hadu Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Hadu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  16.478.678,00 ₫
  8.313.689  - 144.239.137  8.313.689 ₫ - 144.239.137 ₫
 5. Vòng Tay Yukiko Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Yukiko

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  6.028 crt - AAA

  24.147.821,00 ₫
  11.663.498  - 194.121.281  11.663.498 ₫ - 194.121.281 ₫
 6. Vòng Tay Bridgett Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgett

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.919.261,00 ₫
  6.196.739  - 90.409.685  6.196.739 ₫ - 90.409.685 ₫
 7. Vòng Tay Heidy Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Heidy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.7 crt - AAA

  12.370.228,00 ₫
  6.483.325  - 79.946.603  6.483.325 ₫ - 79.946.603 ₫
 8. Vòng Tay Balia Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Balia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  8 crt - AAA

  21.077.028,00 ₫
  9.214.001  - 160.731.340  9.214.001 ₫ - 160.731.340 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Valentin Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Valentin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  8.336 crt - AAA

  20.368.674,00 ₫
  9.428.129  - 186.199.618  9.428.129 ₫ - 186.199.618 ₫
 11. Vòng Tay Fae Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Fae

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  10.422.257,00 ₫
  5.668.719  - 94.478.666  5.668.719 ₫ - 94.478.666 ₫
 12. Vòng Tay Kamilah Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Kamilah

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  12.370.228,00 ₫
  6.663.928  - 93.221.470  6.663.928 ₫ - 93.221.470 ₫
 13. Vòng Tay Abbellirsi Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  6 crt - AAA

  15.642.984,00 ₫
  7.776.476  - 121.947.640  7.776.476 ₫ - 121.947.640 ₫
 14. Vòng Tay Adal Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Adal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  15.674.346,00 ₫
  7.941.939  - 357.759.040  7.941.939 ₫ - 357.759.040 ₫
 15. Vòng Tay Adelyth Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Adelyth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  12.405.645,00 ₫
  6.683.394  - 125.002.745  6.683.394 ₫ - 125.002.745 ₫
 16. Vòng Tay Adiie Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Adiie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  11.201.445,00 ₫
  5.614.646  - 99.020.774  5.614.646 ₫ - 99.020.774 ₫
 17. Vòng Tay Adimus Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Adimus

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  22.352.335,00 ₫
  10.016.982  - 202.380.901  10.016.982 ₫ - 202.380.901 ₫
 18. Vòng Tay Aili Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Aili

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  16.372.425,00 ₫
  8.380.198  - 107.131.693  8.380.198 ₫ - 107.131.693 ₫
 19. Vòng Tay Alphonsine Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Alphonsine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  14.743.212,00 ₫
  7.317.668  - 117.756.994  7.317.668 ₫ - 117.756.994 ₫
 20. Vòng Tay Amalda Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Amalda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  14.636.959,00 ₫
  7.479.346  - 122.772.246  7.479.346 ₫ - 122.772.246 ₫
 21. Vòng Tay Amalsanda Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Amalsanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  13.751.517,00 ₫
  7.221.419  - 102.832.905  7.221.419 ₫ - 102.832.905 ₫
 22. Vòng Tay Amiee Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Amiee

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  10.953.521,00 ₫
  5.726.306  - 70.754.228  5.726.306 ₫ - 70.754.228 ₫
 23. Vòng Tay Anbreen Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Anbreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  13.043.163,00 ₫
  6.842.909  - 88.638.798  6.842.909 ₫ - 88.638.798 ₫
 24. Vòng Tay Badhild Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Badhild

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.7 crt - AAA

  11.980.634,00 ₫
  5.925.835  - 77.716.103  5.925.835 ₫ - 77.716.103 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Baldhart Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Baldhart

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  14.743.212,00 ₫
  7.426.084  - 121.515.052  7.426.084 ₫ - 121.515.052 ₫
 27. Vòng Tay Bebiana Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Bebiana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  11.990.908,00 ₫
  6.491.977  - 94.857.172  6.491.977 ₫ - 94.857.172 ₫
 28. Vòng Tay Bregie Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Bregie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  15.886.041,00 ₫
  7.896.247  - 132.910.894  7.896.247 ₫ - 132.910.894 ₫
 29. Vòng Tay Bridgette Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  13.796.398,00 ₫
  6.924.559  - 413.210.677  6.924.559 ₫ - 413.210.677 ₫
 30. Vòng Tay Brigitte Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Brigitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  21.578.823,00 ₫
  9.797.987  - 179.332.379  9.797.987 ₫ - 179.332.379 ₫
 31. Vòng Tay Brunhilda Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Brunhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  14.079.740,00 ₫
  7.270.084  - 127.625.279  7.270.084 ₫ - 127.625.279 ₫
 32. Vòng Tay Bryanna Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Bryanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  11.130.609,00 ₫
  5.982.611  - 83.528.923  5.982.611 ₫ - 83.528.923 ₫
 33. Vòng Tay Cailin Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Cailin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.815 crt - AAA

  12.830.658,00 ₫
  6.916.989  - 98.939.667  6.916.989 ₫ - 98.939.667 ₫
 34. Vòng Tay Camaris Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Camaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  3.3 crt - AAA

  16.594.395,00 ₫
  8.458.063  - 112.958.039  8.458.063 ₫ - 112.958.039 ₫
 35. Vòng Tay Caonredine Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Caonredine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  13.397.340,00 ₫
  7.032.164  - 98.993.737  7.032.164 ₫ - 98.993.737 ₫
 36. Vòng Tay Carolee Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  13.716.100,00 ₫
  7.001.343  - 93.005.180  7.001.343 ₫ - 93.005.180 ₫
 37. Vòng Tay Carroll Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Carroll

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.55 crt - AAA

  15.072.245,00 ₫
  7.523.686  - 145.266.523  7.523.686 ₫ - 145.266.523 ₫
 38. Vòng Tay Chantal Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Chantal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  12.582.734,00 ₫
  6.229.183  - 80.081.783  6.229.183 ₫ - 80.081.783 ₫
 39. Vòng Tay Cheryl Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Cheryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  12.653.569,00 ₫
  6.819.658  - 91.842.614  6.819.658 ₫ - 91.842.614 ₫
 40. Vòng Tay Chin Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Chin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  13.386.256,00 ₫
  6.510.361  - 117.824.585  6.510.361 ₫ - 117.824.585 ₫
 41. Vòng Tay Cinda Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Cinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.64 crt - AAA

  12.830.658,00 ₫
  6.729.356  - 84.637.416  6.729.356 ₫ - 84.637.416 ₫
 42. Vòng Tay Conradina Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Conradina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  10.528.510,00 ₫
  5.727.929  - 83.326.154  5.727.929 ₫ - 83.326.154 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Vòng Tay Danyell Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Danyell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  12.323.726,00 ₫
  6.511.443  - 99.061.328  6.511.443 ₫ - 99.061.328 ₫
 45. Vòng Tay Deena Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Deena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.086.887,00 ₫
  6.508.199  - 93.302.581  6.508.199 ₫ - 93.302.581 ₫
 46. Vòng Tay Denae Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Denae

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  11.059.775,00 ₫
  6.023.977  - 73.849.900  6.023.977 ₫ - 73.849.900 ₫
 47. Vòng Tay Eadion Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Eadion

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  11.803.546,00 ₫
  6.352.469  - 118.743.826  6.352.469 ₫ - 118.743.826 ₫
 48. Vòng Tay Emmie Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Emmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  15.142.270,00 ₫
  7.918.957  - 171.424.234  7.918.957 ₫ - 171.424.234 ₫
 49. Vòng Tay Estell Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Estell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  15.3 crt - AAA

  34.104.784,00 ₫
  14.381.196  - 277.068.933  14.381.196 ₫ - 277.068.933 ₫
 50. Vòng Tay Etta Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Etta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.38 crt - AAA

  22.017.894,00 ₫
  10.185.148  - 209.937.569  10.185.148 ₫ - 209.937.569 ₫
 51. Vòng Tay Gayle Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Gayle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  6.09 crt - AAA

  22.691.100,00 ₫
  10.025.093  - 169.923.709  10.025.093 ₫ - 169.923.709 ₫
 52. Vòng Tay Honora Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Honora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  13.669.598,00 ₫
  7.056.497  - 110.227.359  7.056.497 ₫ - 110.227.359 ₫
 53. Vòng Tay Jaye Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Jaye

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  16.089.084,00 ₫
  8.826.569  - 115.621.120  8.826.569 ₫ - 115.621.120 ₫
 54. Vòng Tay Jene Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Jene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  16.053.667,00 ₫
  8.096.317  - 3.687.790.750  8.096.317 ₫ - 3.687.790.750 ₫
 55. Vòng Tay Jone Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Jone

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  18.091.399,00 ₫
  8.406.965  - 163.502.567  8.406.965 ₫ - 163.502.567 ₫
 56. Vòng Tay Kaylin Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Kaylin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  4.8 crt - AAA

  15.399.657,00 ₫
  7.848.664  - 112.295.649  7.848.664 ₫ - 112.295.649 ₫
 57. Vòng Tay Lisel Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  19.058.491,00 ₫
  8.952.288  - 212.289.734  8.952.288 ₫ - 212.289.734 ₫
 58. Vòng Tay Livana Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Livana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  12.048 crt - AAA

  23.591.953,00 ₫
  10.025.092  - 232.080.372  10.025.092 ₫ - 232.080.372 ₫
 59. Vòng Tay Luthais Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Luthais

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  15 crt - AAA

  16.994.263,00 ₫
  8.028.725  - 207.571.885  8.028.725 ₫ - 207.571.885 ₫
 60. Vòng Tay Lycoris Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Lycoris

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  11.059.775,00 ₫
  6.264.872  - 89.639.153  6.264.872 ₫ - 89.639.153 ₫
 61. Vòng Tay Madalin Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Madalin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  45.504.408,00 ₫
  19.595.975  - 422.822.112  19.595.975 ₫ - 422.822.112 ₫
 62. Vòng Tay Madelie Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Madelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  22.1 crt - AAA

  31.796.686,00 ₫
  14.546.118  - 300.198.562  14.546.118 ₫ - 300.198.562 ₫
 63. Vòng Tay Mardell Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Mardell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  18.391.233,00 ₫
  8.338.022  - 113.336.550  8.338.022 ₫ - 113.336.550 ₫

You’ve viewed 60 of 79 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng