Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Kinslee Đá Tsavorite

  Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.122 crt - AAA

  51.341.075,00 ₫
  14.727.665  - 2.567.018.774  14.727.665 ₫ - 2.567.018.774 ₫
 2. Vòng tay nữ Brandy Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Brandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.65 crt - AAA

  53.195.406,00 ₫
  15.240.493  - 3.571.313.258  15.240.493 ₫ - 3.571.313.258 ₫
 3. Vòng tay nữ Mae Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  35.228.605,00 ₫
  23.172.059  - 1.754.708.663  23.172.059 ₫ - 1.754.708.663 ₫
 4. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Jayla - Princess Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  39.045.661,00 ₫
  8.524.487  - 2.543.408.320  8.524.487 ₫ - 2.543.408.320 ₫
 5. Vòng tay nữ Avion Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Avion

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  36.263.882,00 ₫
  8.776.373  - 2.544.879.443  8.776.373 ₫ - 2.544.879.443 ₫
 6. Vòng tay nữ Camperra Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Camperra

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  32.997.577,00 ₫
  9.786.745  - 1.861.972.303  9.786.745 ₫ - 1.861.972.303 ₫
 7. Vòng tay nữ Chiourme Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Chiourme

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.605 crt - AAA

  40.426.786,00 ₫
  8.866.938  - 2.651.817.613  8.866.938 ₫ - 2.651.817.613 ₫
 8. Vòng tay nữ Aigueille Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Aigueille

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.97 crt - AAA

  29.582.688,00 ₫
  7.050.532  - 2.827.882.820  7.050.532 ₫ - 2.827.882.820 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Alors Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Alors

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.295 crt - AAA

  42.193.384,00 ₫
  8.535.808  - 1.631.369.623  8.535.808 ₫ - 1.631.369.623 ₫
 11. Vòng tay nữ Beckmann Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Beckmann

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.96 crt - AAA

  35.199.454,00 ₫
  6.357.705  - 1.568.200.108  6.357.705 ₫ - 1.568.200.108 ₫
 12. Vòng tay nữ Mademoiselle Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Mademoiselle

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.96 crt - AAA

  33.605.217,00 ₫
  5.709.878  - 1.559.072.795  5.709.878 ₫ - 1.559.072.795 ₫
 13. Vòng tay nữ Magnifique Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Magnifique

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  22.474.703,00 ₫
  5.726.010  - 1.783.222.676  5.726.010 ₫ - 1.783.222.676 ₫
 14. Vòng tay nữ Malheur Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Malheur

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.96 crt - AAA

  34.087.196,00 ₫
  5.746.387  - 1.561.832.218  5.746.387 ₫ - 1.561.832.218 ₫
 15. Vòng tay nữ Aiguebelette Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Aiguebelette

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  31.519.659,00 ₫
  7.539.586  - 2.856.524.193  7.539.586 ₫ - 2.856.524.193 ₫
 16. Vòng tay nữ Aiguebelle Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Aiguebelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.97 crt - AAA

  29.693.914,00 ₫
  6.914.117  - 2.828.519.607  6.914.117 ₫ - 2.828.519.607 ₫
 17. Vòng Tay SYLVIE Kiera Đá Tsavorite

  Vòng Tay SYLVIE Kiera

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.46 crt - AAA

  103.197.810,00 ₫
  27.084.777  - 1.725.689.177  27.084.777 ₫ - 1.725.689.177 ₫
 18. Vòng tay nữ Andelaroche Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Andelaroche

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  36.645.955,00 ₫
  7.785.811  - 2.623.388.502  7.785.811 ₫ - 2.623.388.502 ₫
 19. Vòng tay nữ Asteras Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Asteras

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  34.983.795,00 ₫
  8.122.602  - 2.232.866.771  8.122.602 ₫ - 2.232.866.771 ₫
 20. Vòng tay nữ Ujil Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Ujil

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.593 crt - AAA

  118.198.589,00 ₫
  25.815.443  - 1.089.632.191  25.815.443 ₫ - 1.089.632.191 ₫
 21. Vòng tay nữ Aflorr Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Aflorr

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  81.315.461,00 ₫
  23.150.833  - 1.927.727.465  23.150.833 ₫ - 1.927.727.465 ₫
 22. Vòng tay nữ Fopyuns Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Fopyuns

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  4.264 crt - AAA

  104.431.201,00 ₫
  23.094.230  - 5.373.323.210  23.094.230 ₫ - 5.373.323.210 ₫
 23. Vòng tay nữ Foxyuns Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Foxyuns

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.768 crt - AAA

  80.361.126,00 ₫
  22.981.023  - 1.973.855.924  22.981.023 ₫ - 1.973.855.924 ₫
 24. Vòng tay nữ Cigura Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Cigura

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.923 crt - AAA

  99.698.865,00 ₫
  25.993.744  - 2.662.067.381  25.993.744 ₫ - 2.662.067.381 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng tay nữ Hasteives Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Hasteives

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.277 crt - AAA

  105.755.157,00 ₫
  26.363.082  - 1.679.007.135  26.363.082 ₫ - 1.679.007.135 ₫
 27. Vòng tay nữ Kahali Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Kahali

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.027 crt - AAA

  97.405.291,00 ₫
  26.197.517  - 2.913.221.662  26.197.517 ₫ - 2.913.221.662 ₫
 28. Vòng tay nữ Whimizera Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Whimizera

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  88.793.916,00 ₫
  26.037.612  - 1.994.379.224  26.037.612 ₫ - 1.994.379.224 ₫
 29. Vòng tay nữ Aulnay Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Aulnay

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.722 crt - AAA

  40.789.898,00 ₫
  8.738.165  - 2.681.265.589  8.738.165 ₫ - 2.681.265.589 ₫
 30. Vòng tay nữ Brieg Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Brieg

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.4 crt - AAA

  28.707.315,00 ₫
  6.989.400  - 1.852.590.273  6.989.400 ₫ - 1.852.590.273 ₫
 31. Vòng tay nữ Byplay Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Byplay

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  25.922.706,00 ₫
  7.409.398  - 1.802.963.148  7.409.398 ₫ - 1.802.963.148 ₫
 32. Vòng tay nữ Yunteru Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Yunteru

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.576 crt - AAA

  35.480.773,00 ₫
  7.865.622  - 2.265.357.183  7.865.622 ₫ - 2.265.357.183 ₫
 33. Vòng tay nữ Aulnat Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Aulnat

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  35.932.187,00 ₫
  7.928.735  - 2.599.699.939  7.928.735 ₫ - 2.599.699.939 ₫
 34. Vòng đeo lòng bàn tay Konnyu Đá Tsavorite

  Vòng đeo lòng bàn tay Konnyu

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  51.577.112,00 ₫
  13.313.144  - 2.561.263.331  13.313.144 ₫ - 2.561.263.331 ₫
  Mới

 35. Vòng tay nữ Aten Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Aten

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.158 crt - AAA

  44.646.296,00 ₫
  11.072.494  - 414.663.125  11.072.494 ₫ - 414.663.125 ₫
  Mới

 36. Vòng tay nữ Aujac Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Aujac

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  32.447.108,00 ₫
  6.867.136  - 276.380.760  6.867.136 ₫ - 276.380.760 ₫
  Mới

 37. Vòng tay nữ Ediesw Đá Tsavorite

  Vòng tay nữ Ediesw

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  1.09 crt - AAA

  34.232.383,00 ₫
  8.023.546  - 323.503.177  8.023.546 ₫ - 323.503.177 ₫
  Mới

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng