Đang tải...
Tìm thấy 985 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Markia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  5.936.008,00 ₫
  2.527.912  - 57.735.568  2.527.912 ₫ - 57.735.568 ₫
 2. Vòng tay nữ Fopyuns

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  4.264 crt - AAA

  68.182.316,00 ₫
  24.792.335  - 5.379.300.540  24.792.335 ₫ - 5.379.300.540 ₫
 3. Vòng tay nữ Malinda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  26.884.398,00 ₫
  11.626.359  - 1.403.068.442  11.626.359 ₫ - 1.403.068.442 ₫
 4. Vòng tay nữ Crawless

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.424 crt - AAA

  14.627.758,00 ₫
  6.826.382  - 277.371.324  6.826.382 ₫ - 277.371.324 ₫
 5. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  11.881.923,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 6. Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  15.245.020,00 ₫
  7.865.622  - 867.590.223  7.865.622 ₫ - 867.590.223 ₫
 7. Vòng tay nữ Claiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.85 crt - AAA

  14.749.457,00 ₫
  6.714.590  - 202.711.297  6.714.590 ₫ - 202.711.297 ₫
 8. Vòng tay nữ Unclosed

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  13.3 crt - AAA

  47.794.866,00 ₫
  17.370.483  - 11.984.743.952  17.370.483 ₫ - 11.984.743.952 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay GLAMIRA Karoline

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  21.278.388,00 ₫
  10.215.800  - 74.932.850  10.215.800 ₫ - 74.932.850 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  13.192.010,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 12. Vòng tay nữ Kayton

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.292 crt - AAA

  15.410.869,00 ₫
  7.987.886  - 116.122.090  7.987.886 ₫ - 116.122.090 ₫
 13. Vòng tay nữ Ashli

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  22.339.987,00 ₫
  12.417.393  - 1.151.753.972  12.417.393 ₫ - 1.151.753.972 ₫
 14. Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  29.736.083,00 ₫
  12.774.278  - 8.609.506.358  12.774.278 ₫ - 8.609.506.358 ₫
 15. Vòng tay nữ Gland

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  12.365.317,00 ₫
  5.318.465  - 277.003.399  5.318.465 ₫ - 277.003.399 ₫
 16. Vòng tay nữ Alethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  14.517.100,00 ₫
  7.938.641  - 1.106.966.447  7.938.641 ₫ - 1.106.966.447 ₫
 17. Vòng tay nữ Anya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.25 crt - AAA

  41.578.103,00 ₫
  21.990.461  - 1.269.758.129  21.990.461 ₫ - 1.269.758.129 ₫
 18. Vòng tay nữ Brandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.65 crt - AAA

  37.178.028,00 ₫
  16.407.940  - 3.582.987.728  16.407.940 ₫ - 3.582.987.728 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Carolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.64 crt - AAA

  22.676.494,00 ₫
  11.965.980  - 183.338.749  11.965.980 ₫ - 183.338.749 ₫
 21. Vòng tay nữ Leora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.555 crt - AAA

  37.068.785,00 ₫
  19.157.455  - 255.012.935  19.157.455 ₫ - 255.012.935 ₫
 22. Vòng tay nữ Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  35.481.904,00 ₫
  18.466.893  - 1.008.023.516  18.466.893 ₫ - 1.008.023.516 ₫
 23. Vòng tay nữ Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.65 crt - AAA

  38.007.270,00 ₫
  15.612.661  - 1.383.680.610  15.612.661 ₫ - 1.383.680.610 ₫
 24. Vòng tay nữ Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  22.312.534,00 ₫
  11.508.624  - 140.716.313  11.508.624 ₫ - 140.716.313 ₫
 25. Vòng tay nữ Chau

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  6.57 crt - AAA

  41.235.651,00 ₫
  15.792.377  - 14.163.725.323  15.792.377 ₫ - 14.163.725.323 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.05 crt - AAA

  15.202.001,00 ₫
  7.359.587  - 1.025.485.701  7.359.587 ₫ - 1.025.485.701 ₫
 28. Vòng tay nữ Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.503 crt - AAA

  13.035.220,00 ₫
  6.299.969  - 288.309.950  6.299.969 ₫ - 288.309.950 ₫
 29. Vòng tay nữ Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  2.5 crt - AAA

  32.563.996,00 ₫
  15.090.494  - 2.250.838.386  15.090.494 ₫ - 2.250.838.386 ₫
 30. Vòng tay nữ Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  18.296.515,00 ₫
  8.429.393  - 3.754.850.127  8.429.393 ₫ - 3.754.850.127 ₫
 31. Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  23.556.962,00 ₫
  11.589.567  - 1.254.039.339  11.589.567 ₫ - 1.254.039.339 ₫
 32. Vòng tay GLAMIRA Lilliam

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  37.898.308,00 ₫
  17.807.462  - 110.311.172  17.807.462 ₫ - 110.311.172 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Phuong

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  3.04 crt - AAA

  44.231.110,00 ₫
  20.754.241  - 319.941.124  20.754.241 ₫ - 319.941.124 ₫
 34. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  14.262.948,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 35. Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  13.652.763,00 ₫
  6.928.268  - 296.404.246  6.928.268 ₫ - 296.404.246 ₫
 36. Vòng tay nữ Freddie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  3.478 crt - AAA

  66.474.589,00 ₫
  24.418.752  - 2.601.635.215  24.418.752 ₫ - 2.601.635.215 ₫
 37. Vòng tay nữ Jacki

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  36.189.451,00 ₫
  17.569.728  - 255.145.960  17.569.728 ₫ - 255.145.960 ₫
 38. Vòng tay nữ Latesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.332 crt - AAA

  20.414.052,00 ₫
  10.049.951  - 61.324.235  10.049.951 ₫ - 61.324.235 ₫
 39. Vòng tay nữ Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  22.842.342,00 ₫
  9.526.369  - 1.249.539.358  9.526.369 ₫ - 1.249.539.358 ₫
 40. Vòng tay nữ Marg

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.529 crt - AAA

  25.302.331,00 ₫
  11.992.018  - 174.364.831  11.992.018 ₫ - 174.364.831 ₫
 41. Vòng tay nữ Prudence

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  27.205.058,00 ₫
  12.417.393  - 93.905.214  12.417.393 ₫ - 93.905.214 ₫
 42. Vòng tay nữ Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  90.955.604,00 ₫
  19.621.038  - 1.736.563.842  19.621.038 ₫ - 1.736.563.842 ₫
 43. Vòng tay nữ Libby

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  26.703.267,00 ₫
  13.317.672  - 275.460.951  13.317.672 ₫ - 275.460.951 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Doutzen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.2 crt - AAA

  25.223.087,00 ₫
  12.178.244  - 252.932.761  12.178.244 ₫ - 252.932.761 ₫
 46. Vòng tay nữ Sheron

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.6 crt - AAA

  25.857.329,00 ₫
  11.428.247  - 183.408.941  11.428.247 ₫ - 183.408.941 ₫
 47. Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.8 crt - AAA

  26.064.215,00 ₫
  24.988.749  - 1.757.149.406  24.988.749 ₫ - 1.757.149.406 ₫
 48. Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  71.013.624,00 ₫
  24.778.750  - 13.797.189.326  24.778.750 ₫ - 13.797.189.326 ₫
 49. Vòng tay nữ Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  17.198.973,00 ₫
  7.330.153  - 2.997.353.714  7.330.153 ₫ - 2.997.353.714 ₫
 50. Vòng tay nữ Kora

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Kim Cương

  0.284 crt - AAA

  18.910.381,00 ₫
  6.082.046  - 87.608.074  6.082.046 ₫ - 87.608.074 ₫
 51. Vòng tay nữ Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  13.165.972,00 ₫
  6.339.592  - 1.830.670.562  6.339.592 ₫ - 1.830.670.562 ₫
 52. Vòng tay nữ Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  16.783.503,00 ₫
  6.775.439  - 1.359.559.589  6.775.439 ₫ - 1.359.559.589 ₫
 53. Vòng tay nữ Towanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  11.161.644,00 ₫
  5.903.745  - 72.622.295  5.903.745 ₫ - 72.622.295 ₫
 54. Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  34.948.984,00 ₫
  15.885.207  - 1.644.714.468  15.885.207 ₫ - 1.644.714.468 ₫
 55. Vòng tay nữ Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  41.913.761,00 ₫
  17.827.839  - 1.150.640.581  17.827.839 ₫ - 1.150.640.581 ₫
 56. Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  38.708.306,00 ₫
  17.569.728  - 1.637.035.637  17.569.728 ₫ - 1.637.035.637 ₫
 57. Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Kim Cương

  0.71 crt - AAA

  45.489.687,00 ₫
  14.508.609  - 953.111.329  14.508.609 ₫ - 953.111.329 ₫
 58. Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  33.293.330,00 ₫
  15.681.717  - 862.001.195  15.681.717 ₫ - 862.001.195 ₫
 59. Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  34.909.077,00 ₫
  15.685.962  - 1.418.035.541  15.685.962 ₫ - 1.418.035.541 ₫
 60. Vòng tay nữ Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  18.940.096,00 ₫
  8.237.507  - 1.452.587.449  8.237.507 ₫ - 1.452.587.449 ₫
 61. Vòng tay nữ Jammie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.32 crt - AAA

  31.427.113,00 ₫
  13.212.955  - 386.021.748  13.212.955 ₫ - 386.021.748 ₫
 62. Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  21.884.893,00 ₫
  9.071.843  - 924.717.313  9.071.843 ₫ - 924.717.313 ₫
 63. Vòng tay nữ Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.44 crt - AAA

  19.690.094,00 ₫
  9.273.918  - 805.556.180  9.273.918 ₫ - 805.556.180 ₫
 64. Vòng tay nữ Staci

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.8 crt - AAA

  17.332.840,00 ₫
  8.205.243  - 171.098.238  8.205.243 ₫ - 171.098.238 ₫

You’ve viewed 60 of 985 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng