Đang tải...
Tìm thấy 4 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Hiv Đá Topaz Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Hiv

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3.993 crt - AAA

  74.079.439,00 ₫
  23.468.939  - 4.845.976.745  23.468.939 ₫ - 4.845.976.745 ₫
 2. Vòng Tay Juft Đá Topaz Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Juft

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.593 crt - AAA

  77.611.202,00 ₫
  21.650.741  - 2.666.261.816  21.650.741 ₫ - 2.666.261.816 ₫
 3. Vòng Tay Lort Đá Topaz Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Lort

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.493 crt - AAA

  75.214.968,00 ₫
  23.468.939  - 2.611.581.257  23.468.939 ₫ - 2.611.581.257 ₫
 4. Vòng Tay Jali Đá Topaz Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Jali

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.4 crt - AAA

  90.043.076,00 ₫
  27.058.019  - 5.349.961.024  27.058.019 ₫ - 5.349.961.024 ₫

You’ve viewed 4 of 4 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng