Đang tải...
Tìm thấy 330 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  13.876.630,00 ₫
  6.218.743  - 1.425.686.634  6.218.743 ₫ - 1.425.686.634 ₫
 2. Vòng tay nữ Tera Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  20.141.223,00 ₫
  7.974.867  - 3.750.180.335  7.974.867 ₫ - 3.750.180.335 ₫
 3. Vòng tay nữ Mylah Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  20.530.654,00 ₫
  8.457.695  - 917.288.098  8.457.695 ₫ - 917.288.098 ₫
 4. Vòng tay nữ Naya Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Naya

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Kim Cương

  1.27 crt - AAA

  37.195.294,00 ₫
  14.107.857  - 579.394.611  14.107.857 ₫ - 579.394.611 ₫
 5. Vòng tay nữ Ciergev Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Ciergev

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  20.558.674,00 ₫
  9.400.426  - 1.148.187.948  9.400.426 ₫ - 1.148.187.948 ₫
 6. Vòng tay nữ Leia Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  14.335.686,00 ₫
  7.396.945  - 862.708.173  7.396.945 ₫ - 862.708.173 ₫
 7. Vòng tay nữ Averyl Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Averyl

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.394 crt - AAA

  11.724.848,00 ₫
  6.113.178  - 283.583.555  6.113.178 ₫ - 283.583.555 ₫
 8. Vòng tay nữ Aiguebelle Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Aiguebelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.97 crt - AAA

  15.401.529,00 ₫
  6.914.117  - 2.828.519.607  6.914.117 ₫ - 2.828.519.607 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Gertrud Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1.05 crt - AAA

  15.415.963,00 ₫
  6.911.287  - 1.020.391.386  6.911.287 ₫ - 1.020.391.386 ₫
 11. Vòng tay nữ Boundness Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.66 crt - AAA

  7.945.149,00 ₫
  3.936.207  - 1.585.959.459  3.936.207 ₫ - 1.585.959.459 ₫
 12. Vòng tay nữ Violette Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  11.232.115,00 ₫
  5.879.688  - 845.642.213  5.879.688 ₫ - 845.642.213 ₫
 13. Vòng tay nữ Maryjane Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  13.240.123,00 ₫
  6.561.478  - 292.583.514  6.561.478 ₫ - 292.583.514 ₫
 14. Vòng tay nữ Bugled Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Bugled

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  8.489.392,00 ₫
  4.584.883  - 252.678.043  4.584.883 ₫ - 252.678.043 ₫
 15. Vòng tay nữ Jamey Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.503 crt - AAA

  12.696.730,00 ₫
  5.982.990  - 284.913.740  5.982.990 ₫ - 284.913.740 ₫
 16. Vòng tay nữ Chau Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Chau

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  6.57 crt - AAA

  46.731.570,00 ₫
  14.897.476  - 14.161.184.958  14.897.476 ₫ - 14.161.184.958 ₫
 17. Vòng tay nữ Keli Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  2.5 crt - AAA

  34.436.439,00 ₫
  13.967.480  - 2.237.253.546  13.967.480 ₫ - 2.237.253.546 ₫
 18. Vòng tay nữ Giuliana Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.88 crt - AAA

  30.739.664,00 ₫
  14.381.818  - 1.599.655.813  14.381.818 ₫ - 1.599.655.813 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Genia Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.65 crt - AAA

  35.285.209,00 ₫
  14.398.516  - 1.379.795.346  14.398.516 ₫ - 1.379.795.346 ₫
 21. Vòng tay Alexandria Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  23.136.680,00 ₫
  10.896.174  - 1.252.295.949  10.896.174 ₫ - 1.252.295.949 ₫
 22. Vòng tay nữ Freddie Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Freddie

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  3.478 crt - AAA

  63.773.186,00 ₫
  22.805.551  - 2.596.903.161  22.805.551 ₫ - 2.596.903.161 ₫
 23. Vòng tay nữ Jacki Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Jacki

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  33.737.669,00 ₫
  16.247.470  - 251.509.750  16.247.470 ₫ - 251.509.750 ₫
 24. Vòng tay nữ Lynne Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  20.750.277,00 ₫
  8.928.636  - 1.247.945.404  8.928.636 ₫ - 1.247.945.404 ₫
 25. Vòng tay nữ Malinda Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Malinda

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  25.422.896,00 ₫
  10.816.929  - 1.400.876.754  10.816.929 ₫ - 1.400.876.754 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Ari Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  88.513.729,00 ₫
  18.226.328  - 1.732.180.467  18.226.328 ₫ - 1.732.180.467 ₫
 28. Vòng tay nữ Mae Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  24.417.336,00 ₫
  23.172.059  - 1.754.708.663  23.172.059 ₫ - 1.754.708.663 ₫
 29. Vòng tay nữ Mariella Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  85.231.859,00 ₫
  23.133.286  - 13.775.538.483  23.133.286 ₫ - 13.775.538.483 ₫
 30. Vòng tay nữ Emory Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  17.911.610,00 ₫
  6.894.306  - 2.992.683.921  6.894.306 ₫ - 2.992.683.921 ₫
 31. Vòng tay nữ Marianne Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  14.375.307,00 ₫
  6.002.801  - 1.827.062.094  6.002.801 ₫ - 1.827.062.094 ₫
 32. Vòng tay nữ Shemeka Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  16.806.144,00 ₫
  6.379.214  - 1.355.314.327  6.379.214 ₫ - 1.355.314.327 ₫
 33. Vòng tay Dee Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  33.582.292,00 ₫
  14.816.533  - 1.641.775.613  14.816.533 ₫ - 1.641.775.613 ₫
 34. Vòng tay nữ Kadalina Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  39.170.190,00 ₫
  16.529.355  - 1.146.954.562  16.529.355 ₫ - 1.146.954.562 ₫
 35. Vòng tay Lou Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  36.463.409,00 ₫
  16.265.582  - 1.633.449.237  16.265.582 ₫ - 1.633.449.237 ₫
 36. Vòng tay Mai Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Kim Cương

  0.71 crt - AAA

  44.310.352,00 ₫
  13.476.161  - 950.272.097  13.476.161 ₫ - 950.272.097 ₫
 37. Vòng tay Ola Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  31.049.285,00 ₫
  14.562.949  - 859.062.341  14.562.949 ₫ - 859.062.341 ₫
 38. Vòng tay Ina Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  32.928.521,00 ₫
  14.635.402  - 1.415.146.500  14.635.402 ₫ - 1.415.146.500 ₫
 39. Vòng tay nữ Holland Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  18.071.799,00 ₫
  7.738.264  - 1.446.644.082  7.738.264 ₫ - 1.446.644.082 ₫
 40. Vòng tay nữ Ora Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.44 crt - AAA

  18.372.930,00 ₫
  8.658.071  - 803.862.603  8.658.071 ₫ - 803.862.603 ₫
 41. Vòng tay nữ Tierney Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  33.977.950,00 ₫
  11.861.830  - 8.598.468.676  11.861.830 ₫ - 8.598.468.676 ₫
 42. Vòng tay nữ Terisa Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Terisa

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.284 crt - AAA

  25.865.252,00 ₫
  10.637.779  - 1.078.961.864  10.637.779 ₫ - 1.078.961.864 ₫
 43. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Jayla - Princess Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  23.026.869,00 ₫
  8.524.487  - 2.543.408.320  8.524.487 ₫ - 2.543.408.320 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Liz Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Liz

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  1.95 crt - AAA

  21.249.804,00 ₫
  8.650.713  - 4.025.717.146  8.650.713 ₫ - 4.025.717.146 ₫
 46. Vòng tay nữ Karsyn Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  1.32 crt - AAA

  28.718.352,00 ₫
  12.896.542  - 3.129.696.108  12.896.542 ₫ - 3.129.696.108 ₫
 47. Vòng tay nữ Madisyn Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  30.496.268,00 ₫
  13.295.031  - 2.722.737.283  13.295.031 ₫ - 2.722.737.283 ₫
 48. Vòng tay nữ Aimee Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Aimee

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  4.84 crt - AAA

  39.415.849,00 ₫
  14.281.063  - 8.623.917.616  14.281.063 ₫ - 8.623.917.616 ₫
 49. Vòng tay nữ Emery Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Emery

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  35.861.997,00 ₫
  15.151.059  - 1.603.279.568  15.151.059 ₫ - 1.603.279.568 ₫
 50. Vòng tay Kinslee Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.122 crt - AAA

  35.322.283,00 ₫
  14.727.665  - 2.567.018.774  14.727.665 ₫ - 2.567.018.774 ₫
 51. Vòng tay nữ Marjorie Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.97 crt - AAA

  43.600.263,00 ₫
  19.389.530  - 1.177.318.946  19.389.530 ₫ - 1.177.318.946 ₫
 52. Vòng tay Missay Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Missay

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  40.909.050,00 ₫
  18.101.800  - 273.597.569  18.101.800 ₫ - 273.597.569 ₫
 53. Vòng tay nữ Vavva Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Vavva

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  29.564.009,00 ₫
  13.335.785  - 258.355.378  13.335.785 ₫ - 258.355.378 ₫
 54. Vòng tay nữ Dorissa Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  21.338.953,00 ₫
  10.265.045  - 1.055.374.618  10.265.045 ₫ - 1.055.374.618 ₫
 55. Vòng tay nữ Pulga Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Pulga

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1.25 crt - AAA

  17.774.348,00 ₫
  8.182.036  - 1.121.810.714  8.182.036 ₫ - 1.121.810.714 ₫
 56. Vòng tay nữ Rines Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  13.64 crt - AAA

  52.508.806,00 ₫
  15.301.059  - 24.225.075.375  15.301.059 ₫ - 24.225.075.375 ₫
 57. Vòng tay Shirely Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Shirely

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.916 crt - AAA

  46.425.627,00 ₫
  17.630.859  - 707.444.192  17.630.859 ₫ - 707.444.192 ₫
 58. Vòng tay nữ Avion Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Avion

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  25.452.613,00 ₫
  8.776.373  - 2.544.879.443  8.776.373 ₫ - 2.544.879.443 ₫
 59. Vòng tay nữ Boucher Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Boucher

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.35 crt - AAA

  12.007.017,00 ₫
  5.603.746  - 1.269.149.637  5.603.746 ₫ - 1.269.149.637 ₫
 60. Vòng tay nữ Camperra Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Camperra

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  22.186.308,00 ₫
  9.786.745  - 1.861.972.303  9.786.745 ₫ - 1.861.972.303 ₫
 61. Vòng tay nữ Cantharides Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Cantharides

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.086 crt - AAA

  23.406.963,00 ₫
  10.209.856  - 771.916.147  10.209.856 ₫ - 771.916.147 ₫
 62. Vòng tay nữ Cantilenen Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Cantilenen

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  21.077.445,00 ₫
  8.994.296  - 340.356.871  8.994.296 ₫ - 340.356.871 ₫
 63. Vòng tay nữ Carcan Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Carcan

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.058 crt - AAA

  24.002.148,00 ₫
  10.449.006  - 1.176.645.361  10.449.006 ₫ - 1.176.645.361 ₫
 64. Vòng tay nữ Carreau Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Carreau

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  18.901.890,00 ₫
  8.774.958  - 324.889.969  8.774.958 ₫ - 324.889.969 ₫

You’ve viewed 60 of 330 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng