Đang tải...
Tìm thấy 156 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Aster Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng tay GLAMIRA Aster

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  10.35 crt - AAAA

  128.193.856,00 ₫
  17.243.809  - 5.466.457.590  17.243.809 ₫ - 5.466.457.590 ₫
 2. Vòng tay Tamelia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  53.666.964,00 ₫
  14.372.545  - 126.774.716  14.372.545 ₫ - 126.774.716 ₫
 3. Vòng Tay Ladan Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Ladan

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.632 crt - AAAA

  22.831.690,00 ₫
  7.942.209  - 263.010.005  7.942.209 ₫ - 263.010.005 ₫
 4. Vòng Tay Negeen Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Negeen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - AAAA

  20.103.176,00 ₫
  7.319.291  - 174.628.040  7.319.291 ₫ - 174.628.040 ₫
 5. Vòng Tay Perjant Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Perjant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.74 crt - AAAA

  18.697.284,00 ₫
  5.372.670  - 153.485.583  5.372.670 ₫ - 153.485.583 ₫
 6. Vòng Tay Soheila Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Soheila

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.52 crt - AAAA

  21.086.762,00 ₫
  7.280.359  - 484.356.941  7.280.359 ₫ - 484.356.941 ₫
 7. Vòng Tay Alethia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Alethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  16.033.118,00 ₫
  6.934.833  - 1.050.985.617  6.934.833 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 8. Vòng Tay Ashli Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  22.479.135,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Brandy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Brandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  2.65 crt - AAAA

  56.037.244,00 ₫
  13.910.223  - 3.405.152.320  13.910.223 ₫ - 3.405.152.320 ₫
 11. Vòng Tay Adelle Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Hồng

  1.06 crt - AAAA

  35.563.396,00 ₫
  15.593.238  - 942.475.062  15.593.238 ₫ - 942.475.062 ₫
 12. Vòng Tay Genia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.65 crt - AAAA

  35.466.336,00 ₫
  13.085.612  - 1.315.963.880  13.085.612 ₫ - 1.315.963.880 ₫
 13. Vòng Tay Gertrud Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.05 crt - AAAA

  22.539.427,00 ₫
  6.370.314  - 972.133.984  6.370.314 ₫ - 972.133.984 ₫
 14. Vòng Tay Tera Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.728 crt - AAAA

  43.050.584,00 ₫
  7.342.002  - 3.579.672.221  7.342.002 ₫ - 3.579.672.221 ₫
 15. Vòng Tay Violette Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.52 crt - AAAA

  15.620.813,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 16. Vòng tay Alexandria Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - AAAA

  28.820.520,00 ₫
  10.011.575  - 1.195.306.956  10.011.575 ₫ - 1.195.306.956 ₫
 17. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.96 crt - AAAA

  26.176.901,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 18. Vòng Tay Malinda Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Malinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.054 crt - AAAA

  29.529.684,00 ₫
  9.876.393  - 1.337.006.843  9.876.393 ₫ - 1.337.006.843 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Leia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.5 crt - AAAA

  17.641.243,00 ₫
  6.813.169  - 821.500.730  6.813.169 ₫ - 821.500.730 ₫
 21. Vòng Tay Mae Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  26.227.190,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 22. Vòng Tay Mariella Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  11.685 crt - AAAA

  109.955.379,00 ₫
  21.174.360  - 13.147.472.447  21.174.360 ₫ - 13.147.472.447 ₫
 23. Vòng Tay Shemeka Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.65 crt - AAAA

  20.477.631,00 ₫
  5.885.821  - 1.292.488.178  5.885.821 ₫ - 1.292.488.178 ₫
 24. Vòng Tay Kadalina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.3 crt - AAAA

  62.221.008,00 ₫
  15.052.780  - 1.093.580.915  15.052.780 ₫ - 1.093.580.915 ₫
 25. Vòng tay Lou Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.15 crt - AAAA

  41.726.882,00 ₫
  14.811.616  - 1.558.419.745  14.811.616 ₫ - 1.558.419.745 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay Ola Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.92 crt - AAAA

  36.432.616,00 ₫
  13.295.955  - 819.036.095  13.295.955 ₫ - 819.036.095 ₫
 28. Vòng tay Ina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAAA

  33.604.610,00 ₫
  13.392.746  - 1.350.257.920  13.392.746 ₫ - 1.350.257.920 ₫
 29. Vòng Tay Holland Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.895 crt - AAAA

  22.501.574,00 ₫
  7.102.729  - 1.378.517.972  7.102.729 ₫ - 1.378.517.972 ₫
 30. Vòng Tay Mylah Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Mylah

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AAAA

  21.256.548,00 ₫
  7.744.303  - 872.221.000  7.744.303 ₫ - 872.221.000 ₫
 31. Vòng Tay Ora Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  19.898.242,00 ₫
  7.924.906  - 766.970.498  7.924.906 ₫ - 766.970.498 ₫
 32. Vòng Tay Tierney Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Xanh Lá Cây

  2.88 crt - AAAA

  70.977.553,00 ₫
  10.828.614  - 8.207.950.867  10.828.614 ₫ - 8.207.950.867 ₫
 33. Vòng Tay Liz Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Liz

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.95 crt - AAAA

  29.667.571,00 ₫
  7.911.929  - 3.844.729.429  7.911.929 ₫ - 3.844.729.429 ₫
 34. Vòng Tay Giuliana Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.88 crt - AAAA

  34.165.074,00 ₫
  13.098.590  - 1.526.375.132  13.098.590 ₫ - 1.526.375.132 ₫
 35. Vòng Tay Karsyn Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.32 crt - AAAA

  33.141.205,00 ₫
  11.766.236  - 2.988.245.766  11.766.236 ₫ - 2.988.245.766 ₫
 36. Vòng Tay Madisyn Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAAA

  34.660.650,00 ₫
  12.112.302  - 2.599.386.762  12.112.302 ₫ - 2.599.386.762 ₫
 37. Vòng Tay Aimee Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Aimee

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  4.84 crt - AAAA

  69.807.690,00 ₫
  12.999.637  - 8.236.394.235  12.999.637 ₫ - 8.236.394.235 ₫
 38. Vòng Tay Emery Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Emery

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAAA

  36.106.827,00 ₫
  13.783.692  - 1.529.503.784  13.783.692 ₫ - 1.529.503.784 ₫
 39. Vòng Tay Marjorie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.97 crt - AAAA

  43.847.887,00 ₫
  17.617.452  - 1.122.111.875  17.617.452 ₫ - 1.122.111.875 ₫
 40. Vòng Tay Dorissa Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  22.833.311,00 ₫
  9.384.330  - 1.007.047.160  9.384.330 ₫ - 1.007.047.160 ₫
 41. Vòng Tay Rines Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  13.64 crt - AAAA

  143.488.343,00 ₫
  13.963.214  - 23.140.124.680  13.963.214 ₫ - 23.140.124.680 ₫
 42. Vòng tay Shirely Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng tay GLAMIRA Shirely

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.916 crt - AAAA

  47.775.735,00 ₫
  16.013.113  - 673.007.144  16.013.113 ₫ - 673.007.144 ₫
 43. Vòng Tay Avion Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Avion

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAAA

  27.605.775,00 ₫
  8.062.251  - 2.427.651.605  8.062.251 ₫ - 2.427.651.605 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Camperra Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Camperra

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAAA

  24.343.834,00 ₫
  8.980.136  - 1.774.465.917  8.980.136 ₫ - 1.774.465.917 ₫
 46. Vòng Tay Carcan Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Carcan

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.058 crt - AAAA

  25.377.435,00 ₫
  9.560.067  - 1.119.171.395  9.560.067 ₫ - 1.119.171.395 ₫
 47. Vòng Tay Chauffen Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Chauffen

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  20.212.404,00 ₫
  8.083.880  - 1.074.912.822  8.083.880 ₫ - 1.074.912.822 ₫
 48. Vòng Tay Chomagen Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Chomagen

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAAA

  23.064.743,00 ₫
  8.962.563  - 1.107.762.040  8.962.563 ₫ - 1.107.762.040 ₫
 49. Vòng Tay Chyle Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Chyle

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.999 crt - AAAA

  21.659.120,00 ₫
  7.416.622  - 1.251.906.554  7.416.622 ₫ - 1.251.906.554 ₫
 50. Vòng Tay Ciergev Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Ciergev

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.74 crt - AAAA

  27.385.158,00 ₫
  8.611.090  - 1.092.594.623  8.611.090 ₫ - 1.092.594.623 ₫
 51. Vòng Tay Ciliessa Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Ciliessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.632 crt - AAAA

  16.606.019,00 ₫
  5.900.691  - 821.054.629  5.900.691 ₫ - 821.054.629 ₫
 52. Vòng Tay Danko Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Danko

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.66 crt - AAAA

  15.388.302,00 ₫
  5.976.123  - 1.492.552.609  5.976.123 ₫ - 1.492.552.609 ₫
 53. Vòng Tay Efnos Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Efnos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  7.846 crt - AAAA

  198.387.086,00 ₫
  14.273.591  - 9.240.984.325  14.273.591 ₫ - 9.240.984.325 ₫
 54. Vòng Tay Klippel Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Klippel

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.36 crt - AAAA

  17.049.147,00 ₫
  6.813.170  - 1.166.393.159  6.813.170 ₫ - 1.166.393.159 ₫
 55. Vòng Tay Abysse Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Abysse

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAAA

  20.166.171,00 ₫
  7.929.772  - 1.103.909.351  7.929.772 ₫ - 1.103.909.351 ₫
 56. Vòng Tay Rupert Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Rupert

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - AAAA

  29.931.446,00 ₫
  9.674.702  - 2.823.275.117  9.674.702 ₫ - 2.823.275.117 ₫
 57. Vòng Tay Slowking Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Slowking

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire Trắng

  7.56 crt - AAAA

  85.848.651,00 ₫
  10.730.743  - 11.888.414.759  10.730.743 ₫ - 11.888.414.759 ₫
 58. Vòng Tay Alyce Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Alyce

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.74 crt - AAAA

  28.733.733,00 ₫
  6.579.576  - 1.067.072.273  6.579.576 ₫ - 1.067.072.273 ₫
 59. Vòng Tay Enrique Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Enrique

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAAA

  31.331.660,00 ₫
  11.897.363  - 1.169.445.564  11.897.363 ₫ - 1.169.445.564 ₫
 60. Vòng Tay Petru Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Petru

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.818 crt - AAAA

  21.456.077,00 ₫
  8.083.880  - 1.090.972.438  8.083.880 ₫ - 1.090.972.438 ₫
 61. Vòng Tay Mamira Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Mamira

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.435 crt - AAAA

  61.151.988,00 ₫
  20.651.476  - 2.624.034.219  20.651.476 ₫ - 2.624.034.219 ₫
 62. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - E Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - E

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.872 crt - AAAA

  35.180.021,00 ₫
  10.066.459  - 811.258.269  10.066.459 ₫ - 811.258.269 ₫
 63. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - M Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.872 crt - AAAA

  30.919.356,00 ₫
  10.253.821  - 811.781.693  10.253.821 ₫ - 811.781.693 ₫
 64. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - V Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - V

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.872 crt - AAAA

  26.143.377,00 ₫
  9.998.327  - 811.067.932  9.998.327 ₫ - 811.067.932 ₫

You’ve viewed 60 of 156 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng