Đang tải...
Tìm thấy 7212 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  12.131.828,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  14.267.477,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 3. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.145 crt - AAA

  11.830.412,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 4. Vòng tay nữ Cortexa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  14.916.155,00 ₫
  7.607.511  - 90.876.927  7.607.511 ₫ - 90.876.927 ₫
 5. Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  10.003.819,00 ₫
  5.500.162  - 57.693.119  5.500.162 ₫ - 57.693.119 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  20.460.467,00 ₫
  8.719.769  - 337.561.794  8.719.769 ₫ - 337.561.794 ₫
 7. Vòng tay nữ Obstans

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  7.001.569,00 ₫
  3.635.076  - 44.278.090  3.635.076 ₫ - 44.278.090 ₫
 8. Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.051 crt - AAA

  11.810.603,00 ₫
  6.133.555  - 65.419.496  6.133.555 ₫ - 65.419.496 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  16.782.089,00 ₫
  7.009.777  - 97.513.686  7.009.777 ₫ - 97.513.686 ₫
 11. Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.784.466,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 12. Vòng tay nữ Contextualization

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Đen

  0.236 crt - AAA

  17.161.615,00 ₫
  5.068.843  - 106.357.981  5.068.843 ₫ - 106.357.981 ₫
 13. Vòng tay nữ Assen

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  10.627.307,00 ₫
  5.660.350  - 61.895.931  5.660.350 ₫ - 61.895.931 ₫
 14. Vòng tay nữ Neima

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.665 crt - AAA

  26.990.248,00 ₫
  10.282.592  - 189.423.629  10.282.592 ₫ - 189.423.629 ₫
 15. Vòng tay nữ Octant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AAA

  10.580.892,00 ₫
  4.430.922  - 440.969.607  4.430.922 ₫ - 440.969.607 ₫
 16. Vòng tay nữ Bramwell

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.48 crt - AAA

  14.992.003,00 ₫
  6.622.609  - 110.376.829  6.622.609 ₫ - 110.376.829 ₫
 17. Vòng tay nữ Clasia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  10.327.591,00 ₫
  5.613.935  - 61.966.683  5.613.935 ₫ - 61.966.683 ₫
 18. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Forzalife

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  6.619.213,00 ₫
  2.429.422  - 43.386.583  2.429.422 ₫ - 43.386.583 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Celesia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  24.079.129,00 ₫
  11.490.511  - 70.918.530  11.490.511 ₫ - 70.918.530 ₫
 21. Vòng tay GLAMIRA Jana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  18.682.269,00 ₫
  9.529.200  - 126.071.854  9.529.200 ₫ - 126.071.854 ₫
 22. Vòng tay nữ Over Đá Ruby / Hồng Ngọc
  Mới

  Vòng tay nữ Over

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.097.399,00 ₫
  5.964.594  - 69.013.820  5.964.594 ₫ - 69.013.820 ₫
 23. Vòng tay nữ Eneida

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.264 crt - AAA

  19.864.148,00 ₫
  7.788.924  - 108.890.987  7.788.924 ₫ - 108.890.987 ₫
 24. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  10.936.362,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 25. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  12.583.241,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Doutzen

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  31.930.602,00 ₫
  12.178.244  - 252.932.761  12.178.244 ₫ - 252.932.761 ₫
 28. Vòng tay nữ Iliana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.35 crt - AAA

  34.250.778,00 ₫
  14.264.082  - 158.976.603  14.264.082 ₫ - 158.976.603 ₫
 29. Vòng tay nữ Esobbig

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  9.749.952,00 ₫
  5.306.578  - 60.056.317  5.306.578 ₫ - 60.056.317 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.392.969,00 ₫
  5.338.842  - 22.418.383  5.338.842 ₫ - 22.418.383 ₫
 31. Vòng tay nữ Subtrat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.756.928,00 ₫
  5.688.651  - 60.565.744  5.688.651 ₫ - 60.565.744 ₫
 32. Vòng tay nữ Fliondesones

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.728.443,00 ₫
  5.391.483  - 56.518.598  5.391.483 ₫ - 56.518.598 ₫
 33. Vòng tay nữ Clay

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  4.2 crt - AAA

  51.692.300,00 ₫
  15.397.567  - 461.123.850  15.397.567 ₫ - 461.123.850 ₫
 34. Vòng tay nữ Token

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  5.5 crt - AAA

  63.249.604,00 ₫
  14.139.272  - 554.733.595  14.139.272 ₫ - 554.733.595 ₫
 35. Vòng tay GLAMIRA Ivory

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.72 crt - AAA

  42.859.040,00 ₫
  17.931.990  - 119.845.468  17.931.990 ₫ - 119.845.468 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Caoimhe 4.5 mm Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Caoimhe 4.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  12.6 crt - AA

  150.675.983,00 ₫
  17.844.255  - 11.365.060.098  17.844.255 ₫ - 11.365.060.098 ₫
 37. Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.324.492,00 ₫
  3.871.679  - 41.150.744  3.871.679 ₫ - 41.150.744 ₫
 38. Vòng tay GLAMIRA Koursaroi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  34.797.287,00 ₫
  14.596.911  - 48.819.390  14.596.911 ₫ - 48.819.390 ₫
 39. Vòng tay nữ Papadoplaka

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  16.179.545,00 ₫
  8.721.468  - 92.320.316  8.721.468 ₫ - 92.320.316 ₫
 40. Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.987.970,00 ₫
  5.540.067  - 58.004.438  5.540.067 ₫ - 58.004.438 ₫
 41. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Maleia

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - AAA

  9.238.540,00 ₫
  2.251.687  - 46.146.006  2.251.687 ₫ - 46.146.006 ₫
 42. Vòng tay nữ Enla

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  15.220.682,00 ₫
  7.743.359  - 88.018.450  7.743.359 ₫ - 88.018.450 ₫
 43. Vòng tay nữ Balamy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.102 crt - AAA

  15.893.131,00 ₫
  7.661.850  - 92.320.316  7.661.850 ₫ - 92.320.316 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Ankylose

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.155.219,00 ₫
  6.561.478  - 82.358.097  6.561.478 ₫ - 82.358.097 ₫
 46. Vòng tay nữ Kehl

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.055 crt - AAA

  12.738.618,00 ₫
  6.667.892  - 70.471.361  6.667.892 ₫ - 70.471.361 ₫
 47. Vòng tay nữ Uniquelove

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.215 crt - AAA

  13.231.633,00 ₫
  6.280.724  - 75.593.974  6.280.724 ₫ - 75.593.974 ₫
 48. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.52 crt - AA

  23.457.340,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 49. Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  26.206.006,00 ₫
  12.048.055  - 61.561.970  12.048.055 ₫ - 61.561.970 ₫
 50. Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.345 crt - AAA

  23.097.624,00 ₫
  11.560.699  - 57.438.971  11.560.699 ₫ - 57.438.971 ₫
 51. Vòng tay nữ Odalisque

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.593.925,00 ₫
  3.699.604  - 86.744.867  3.699.604 ₫ - 86.744.867 ₫
 52. Vòng tay nữ Mahalia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.181 crt - AAA

  17.839.158,00 ₫
  7.580.340  - 89.942.962  7.580.340 ₫ - 89.942.962 ₫
 53. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  5.499.029,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 54. Vòng tay nữ Haylou

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.135 crt - AAA

  11.177.493,00 ₫
  5.428.276  - 69.877.025  5.428.276 ₫ - 69.877.025 ₫
 55. Vòng tay nữ Hofer

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  3.99 crt - AAA

  40.774.334,00 ₫
  11.292.399  - 426.852.693  11.292.399 ₫ - 426.852.693 ₫
 56. Vòng tay nữ Niesha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  13.493.708,00 ₫
  6.887.514  - 82.952.434  6.887.514 ₫ - 82.952.434 ₫
 57. Vòng tay GLAMIRA Nobuko

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  20.903.107,00 ₫
  9.675.802  - 51.273.717  9.675.802 ₫ - 51.273.717 ₫
 58. Vòng tay nữ Jamey

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.503 crt - AA

  22.233.288,00 ₫
  6.299.969  - 288.309.950  6.299.969 ₫ - 288.309.950 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  8.613.355,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 60. Vòng tay nữ Apologie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.195 crt - AAA

  13.372.292,00 ₫
  5.922.141  - 76.740.194  5.922.141 ₫ - 76.740.194 ₫
 61. Vòng tay nữ Tangrowth

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  20.866.880,00 ₫
  9.749.953  - 126.508.827  9.749.953 ₫ - 126.508.827 ₫
 62. Vòng tay nữ Fanolikon

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.393 crt - AAA

  11.708.999,00 ₫
  6.357.705  - 100.414.611  6.357.705 ₫ - 100.414.611 ₫
 63. Vòng tay GLAMIRA Shondra

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  27.280.058,00 ₫
  9.764.104  - 47.105.435  9.764.104 ₫ - 47.105.435 ₫
 64. Vòng tay nữ Farminuc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  11.331.738,00 ₫
  5.786.009  - 65.928.928  5.786.009 ₫ - 65.928.928 ₫

You’ve viewed 60 of 7212 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng