Đang tải...
Tìm thấy 6060 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay Rothen - Cancer Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Rothen - Cancer

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  11.347.712,00 ₫
 2. Vòng tay Nobuko Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Nobuko

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  18.091.399,00 ₫
 3. Vòng tay Xiomara Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Xiomara

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  1.376 crt - AAA

  52.503.588,00 ₫
 4. Vòng tay Porrima Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Porrima

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.384 crt - AAA

  32.231.701,00 ₫
 5. Vòng tay Song Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.345 crt - AAA

  19.975.295,00 ₫
 6. Bảo hành trọn đời
 7. Vòng Tay Jona Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Jona

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
 8. Vòng Tay Subtrat Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Subtrat

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.425.966,00 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Loirevalley Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  7.696.988,00 ₫
  Mới

 10. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulator Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Regulator

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  19.260.182,00 ₫
  Mới

 11. Vòng tay Seema Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  22.484.271,00 ₫
 12. Vòng Tay Octant Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Octant

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AAA

  9.576.558,00 ₫
 13. Vòng Tay Sorin Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Sorin

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  10.022.388,00 ₫
 14. Bảo hành trọn đời
 15. Vòng Tay Esobbig Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Esobbig

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  8.534.847,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.5 mm Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  10.022.388,00 ₫
 17. Vòng Tay Haylou Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Haylou

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.135 crt - AAA

  9.898.562,00 ₫
 18. Vòng Tay Comdr Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Comdr

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  10.340.336,00 ₫
 19. Vòng Tay Vevian Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Vevian

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.136 crt - AAA

  22.212.286,00 ₫
 20. Vòng tay Ivory Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Ivory

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.72 crt - AAA

  36.444.784,00 ₫
 21. Vòng Tay Knepa Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Knepa

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.225 crt - AAA

  11.751.636,00 ₫
  Mới

 22. Vòng Tay Zanter Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Zanter

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  10.305.729,00 ₫
  Mới

 23. Vòng Tay Gunhilda Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Gunhilda

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  5.402.410,00 ₫
 24. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 25. Vòng Tay Odalisque Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Odalisque

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  6.900.226,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 4.5 mm Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  17.562.297,00 ₫
 27. Vòng Tay Inari Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Inari

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  13.904.544,00 ₫
 28. Vòng Tay Almeria Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  14.778.360,00 ₫
 29. Vòng Tay Flete Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  9.544.385,00 ₫
 30. Vòng Tay Alama Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  8.666.514,00 ₫
 31. Vòng Tay Farminuc Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Farminuc

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  10.045.910,00 ₫
 32. Vòng Tay Awlei Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Awlei

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.364 crt - AAA

  21.805.389,00 ₫
 33. Vòng Tay Glennis Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Glennis

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  1.66 crt - AAA

  29.705.151,00 ₫
 34. Vòng Tay Cortexa Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Cortexa

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  12.797.134,00 ₫

You’ve viewed 60 of 6060 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...