Đang tải...
Tìm thấy 1044 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Saimaa Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.005 crt - AAA

  11.254.436,00 ₫
  6.085.079  - 64.684.557  6.085.079 ₫ - 64.684.557 ₫
 2. Vòng Tay Chomac Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  8.038.998,00 ₫
  4.744.345  - 50.449.900  4.744.345 ₫ - 50.449.900 ₫
 3. Vòng Tay Contextualization Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Contextualization

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.236 crt - AAA

  13.526.034,00 ₫
  4.367.728  - 93.694.609  4.367.728 ₫ - 93.694.609 ₫
 4. Vòng Tay Cortexa Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Cortexa

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  12.445.661,00 ₫
  6.491.437  - 78.500.160  6.491.437 ₫ - 78.500.160 ₫
 5. Vòng Tay Zoelle Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Zoelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.44 crt - AAA

  33.508.902,00 ₫
  13.626.340  - 171.367.458  13.626.340 ₫ - 171.367.458 ₫
 6. Vòng Tay Soleil Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Soleil

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  12.389.153,00 ₫
  5.753.343  - 215.939.647  5.753.343 ₫ - 215.939.647 ₫
 7. Vòng Tay Krisbel Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Krisbel

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.204 crt - AAA

  20.284.321,00 ₫
  8.440.761  - 158.865.830  8.440.761 ₫ - 158.865.830 ₫
 8. Vòng Tay Roskilde Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.198 crt - AAA

  14.021.071,00 ₫
  6.910.501  - 96.195.473  6.910.501 ₫ - 96.195.473 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay Whiti Đá Tourmaline Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Whiti

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.996 crt - AAA

  54.059.531,00 ₫
  19.209.355  - 124.907.042  19.209.355 ₫ - 124.907.042 ₫
 11. Vòng Tay Violette Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  15.783.032,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.5 mm Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  11.474.513,00 ₫
  5.885.821  - 27.965.359  5.885.821 ₫ - 27.965.359 ₫
 13. Vòng Tay Telemus Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Telemus

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  14.642.366,00 ₫
  6.448.179  - 119.203.443  6.448.179 ₫ - 119.203.443 ₫
 14. Vòng Tay Maryjane Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  12.420.785,00 ₫
  6.053.988  - 277.271.700  6.053.988 ₫ - 277.271.700 ₫
 15. Vòng Tay Vattern Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Vattern

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.145 crt - AAA

  15.798.443,00 ₫
  7.499.353  - 95.708.817  7.499.353 ₫ - 95.708.817 ₫
 16. Vòng Tay Gland Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Gland

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  11.438.825,00 ₫
  4.652.421  - 260.157.667  4.652.421 ₫ - 260.157.667 ₫
 17. Vòng Tay Bugled Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Bugled

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  8.024.128,00 ₫
  4.237.953  - 239.961.481  4.237.953 ₫ - 239.961.481 ₫
 18. Vòng Tay Athole Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  9.479.227,00 ₫
  4.871.416  - 73.660.644  4.871.416 ₫ - 73.660.644 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Stirup Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.252 crt - AAA

  16.069.617,00 ₫
  8.081.176  - 92.613.149  8.081.176 ₫ - 92.613.149 ₫
 21. Vòng tay Alexandria Đá Tourmaline Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  23.332.132,00 ₫
  10.011.575  - 1.195.306.956  10.011.575 ₫ - 1.195.306.956 ₫
 22. Vòng tay Paperclip Htolle Đá Tourmaline Hồng

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Htolle

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  18.118.165,00 ₫
  8.681.385  - 41.404.609  8.681.385 ₫ - 41.404.609 ₫
 23. Vòng Tay Horsens Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Horsens

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.114 crt - AAA

  14.897.050,00 ₫
  7.353.898  - 94.465.147  7.353.898 ₫ - 94.465.147 ₫
 24. Vòng Tay Grundy Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.09 crt - AAA

  14.026.478,00 ₫
  6.986.203  - 87.597.902  6.986.203 ₫ - 87.597.902 ₫
 25. Vòng Tay Hitam Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.04 crt - AAA

  10.956.225,00 ₫
  6.246.487  - 65.103.623  6.246.487 ₫ - 65.103.623 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Volante Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Volante

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  15.003.574,00 ₫
  7.078.127  - 107.469.652  7.078.127 ₫ - 107.469.652 ₫
 28. Vòng Tay Doutzen Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Doutzen

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.2 crt - AAA

  23.708.209,00 ₫
  10.368.455  - 227.024.569  10.368.455 ₫ - 227.024.569 ₫
 29. Vòng Tay Terisa Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Terisa

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.284 crt - AAA

  24.489.020,00 ₫
  9.745.537  - 1.026.058.067  9.745.537 ₫ - 1.026.058.067 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 3.0 mm Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  4.8 crt - AAA

  32.949.789,00 ₫
  9.265.911  - 458.675.614  9.265.911 ₫ - 458.675.614 ₫
 31. Vòng Tay Shamal Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.54 crt - AAA

  19.730.616,00 ₫
  7.815.679  - 64.640.765  7.815.679 ₫ - 64.640.765 ₫
 32. Vòng Tay Berlingot Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Berlingot

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  12.441.335,00 ₫
  5.976.123  - 106.996.516  5.976.123 ₫ - 106.996.516 ₫
 33. Vòng Tay Mitts Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mitts

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.9 crt - AAA

  46.983.028,00 ₫
  19.182.859  - 337.454.710  19.182.859 ₫ - 337.454.710 ₫
 34. Vòng Tay Castaway Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.184 crt - AAA

  15.059.268,00 ₫
  7.353.898  - 97.276.931  7.353.898 ₫ - 97.276.931 ₫
 35. Vòng Tay Onega Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.18 crt - AAA

  11.014.083,00 ₫
  6.284.338  - 76.485.946  6.284.338 ₫ - 76.485.946 ₫
 36. Vòng Tay Caleigh Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.28 crt - AAA

  17.750.199,00 ₫
  9.138.029  - 46.634.527  9.138.029 ₫ - 46.634.527 ₫
 37. Vòng Tay Towanda Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Towanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.895.587,00 ₫
  5.128.802  - 63.900.502  5.128.802 ₫ - 63.900.502 ₫
 38. Vòng Tay Plana Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.09 crt - AAA

  12.493.245,00 ₫
  7.515.575  - 76.526.500  7.515.575 ₫ - 76.526.500 ₫
 39. Vòng tay Lou Đá Tourmaline Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  37.941.787,00 ₫
  14.811.616  - 1.558.419.745  14.811.616 ₫ - 1.558.419.745 ₫
 40. Vòng Tay Marjorie Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.97 crt - AAA

  45.470.070,00 ₫
  17.617.452  - 1.122.111.875  17.617.452 ₫ - 1.122.111.875 ₫
 41. Vòng Tay Duale Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Duale

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.237 crt - AAA

  11.375.830,00 ₫
  5.761.995  - 77.053.707  5.761.995 ₫ - 77.053.707 ₫
 42. Vòng Tay Celesia Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Celesia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.45 crt - AAA

  19.508.917,00 ₫
  9.803.395  - 64.797.576  9.803.395 ₫ - 64.797.576 ₫
 43. Vòng Tay Cinturon Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Cinturon

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.144 crt - AAA

  13.386.256,00 ₫
  7.042.438  - 88.246.774  7.042.438 ₫ - 88.246.774 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Flete Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.072 crt - AAA

  8.922.548,00 ₫
  5.234.244  - 55.397.560  5.234.244 ₫ - 55.397.560 ₫
 46. Vòng Tay Inari Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Inari

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.132 crt - AAA

  13.553.071,00 ₫
  6.794.244  - 88.260.295  6.794.244 ₫ - 88.260.295 ₫
 47. Vòng Tay Jacki Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Jacki

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  30.868.526,00 ₫
  14.777.009  - 238.218.719  14.777.009 ₫ - 238.218.719 ₫
 48. Vòng Tay Luisa Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Luisa

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.145 crt - AAA

  13.044.246,00 ₫
  6.833.447  - 72.795.476  6.833.447 ₫ - 72.795.476 ₫
 49. Vòng Tay Huzal Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Huzal

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.036 crt - AAA

  13.922.929,00 ₫
  7.324.158  - 82.690.798  7.324.158 ₫ - 82.690.798 ₫
 50. Vòng Tay Blejan Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Blejan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  2.28 crt - AAA

  31.767.486,00 ₫
  12.219.907  - 238.110.573  12.219.907 ₫ - 238.110.573 ₫
 51. Vòng Tay Peratra Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Peratra

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  9.876.122,00 ₫
  5.601.940  - 76.607.611  5.601.940 ₫ - 76.607.611 ₫
 52. Vòng Tay Mayaguana Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.168 crt - AAA

  15.000.599,00 ₫
  7.862.722  - 99.372.249  7.862.722 ₫ - 99.372.249 ₫
 53. Vòng Tay Drite Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  8.823.865,00 ₫
  4.909.808  - 59.872.082  4.909.808 ₫ - 59.872.082 ₫
 54. Vòng Tay Nicci Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Nicci

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.215 crt - AAA

  15.666.235,00 ₫
  8.009.530  - 97.533.777  8.009.530 ₫ - 97.533.777 ₫
 55. Vòng Tay Brenela Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Brenela

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.344 crt - AAA

  32.256.845,00 ₫
  14.585.321  - 152.124.035  14.585.321 ₫ - 152.124.035 ₫
 56. Vòng Tay Caciana Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Caciana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  7.48 crt - AAA

  90.416.448,00 ₫
  24.271.919  - 421.497.332  24.271.919 ₫ - 421.497.332 ₫
 57. Vòng Tay Almeria Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.14 crt - AAA

  12.804.703,00 ₫
  6.980.255  - 78.473.121  6.980.255 ₫ - 78.473.121 ₫
 58. Vòng Tay Boreas Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Boreas

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.11 crt - AAA

  11.959.276,00 ₫
  6.621.752  - 72.592.703  6.621.752 ₫ - 72.592.703 ₫
 59. Vòng Tay Paramusie Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Paramusie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  11.578.872,00 ₫
  6.513.606  - 76.093.914  6.513.606 ₫ - 76.093.914 ₫
 60. Vòng Tay Mallorca Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.105 crt - AAA

  12.676.009,00 ₫
  6.792.892  - 76.445.388  6.792.892 ₫ - 76.445.388 ₫
 61. Vòng Tay Calanthia Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Calanthia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  2.78 crt - AAA

  51.993.680,00 ₫
  17.992.717  - 259.214.099  17.992.717 ₫ - 259.214.099 ₫
 62. Vòng Tay Aquarius Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.39 crt - AAA

  17.859.698,00 ₫
  7.006.750  - 116.391.659  7.006.750 ₫ - 116.391.659 ₫
 63. Vòng Tay Carlisa Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.768 crt - AAA

  36.446.405,00 ₫
  17.557.432  - 65.503.767  17.557.432 ₫ - 65.503.767 ₫
 64. Vòng Tay Alova Đá Tourmaline Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  15.947.683,00 ₫
  8.013.045  - 98.547.639  8.013.045 ₫ - 98.547.639 ₫

You’ve viewed 60 of 1044 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng