Đang tải...
Tìm thấy 5942 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Denyse Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Denyse

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  11.634.028,00 ₫
  5.940.705  - 62.764.976  5.940.705 ₫ - 62.764.976 ₫
 2. Vòng Tay Fouett Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Fouett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  14.249.528,00 ₫
  4.963.880  - 58.385.080  4.963.880 ₫ - 58.385.080 ₫
 3. Vòng Tay Amazzi Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS1

  7.607.769,00 ₫
  3.472.554  - 37.080.409  3.472.554 ₫ - 37.080.409 ₫
 4. Vòng Tay Pampille Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Pampille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.234 crt - VS1

  19.684.384,00 ₫
  6.022.356  - 85.124.075  6.022.356 ₫ - 85.124.075 ₫
 5. Vòng Tay Ertgred Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Ertgred

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  8.275.027,00 ₫
  4.047.888  - 41.568.450  4.047.888 ₫ - 41.568.450 ₫
 6. Vòng Tay Dobrota Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Dobrota

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  7.791.345,00 ₫
  3.657.482  - 38.770.179  3.657.482 ₫ - 38.770.179 ₫
 7. Vòng Tay Ablaze Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Ablaze

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.025 crt - VS1

  9.095.311,00 ₫
  4.278.508  - 44.812.814  4.278.508 ₫ - 44.812.814 ₫
 8. Vòng tay Macie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Macie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.54 crt - VS1

  55.914.769,00 ₫
  13.350.569  - 87.340.518  13.350.569 ₫ - 87.340.518 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Hoxha Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Hoxha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.105 crt - VS1

  13.786.125,00 ₫
  5.292.373  - 61.629.452  5.292.373 ₫ - 61.629.452 ₫
 11. Vòng tay Memwa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.785 crt - VS1

  74.300.866,00 ₫
  17.981.903  - 107.044.639  17.981.903 ₫ - 107.044.639 ₫
 12. Vòng Tay Novella Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Novella

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.3 crt - VS1

  115.342.920,00 ₫
  11.209.287  - 256.453.684  11.209.287 ₫ - 256.453.684 ₫
 13. Vòng Tay Cortexa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Cortexa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  21.097.306,00 ₫
  6.491.437  - 78.500.160  6.491.437 ₫ - 78.500.160 ₫
 14. Vòng tay Amandla Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Amandla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - VS1

  33.086.862,00 ₫
  8.944.989  - 54.501.035  8.944.989 ₫ - 54.501.035 ₫
 15. Vòng Tay Mappa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Mappa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.2 crt - VS1

  25.312.007,00 ₫
  6.851.021  - 91.707.432  6.851.021 ₫ - 91.707.432 ₫
 16. Vòng Tay Verdoiment Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Verdoiment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  22.473.998,00 ₫
  9.793.932  - 31.740.721  9.793.932 ₫ - 31.740.721 ₫
 17. Vòng Tay Aqua Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Aqua

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  15.050.346,00 ₫
  5.211.264  - 62.819.050  5.211.264 ₫ - 62.819.050 ₫
 18. Vòng Tay Janelle Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Janelle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.7 crt - VS1

  78.966.807,00 ₫
  21.135.968  - 127.745.863  21.135.968 ₫ - 127.745.863 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay Paperclip Melodia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Melodia

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS1

  23.330.241,00 ₫
  7.591.818  - 33.750.065  7.591.818 ₫ - 33.750.065 ₫
 21. Vòng tay Paperclip Mimmie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Mimmie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  18.862.207,00 ₫
  7.305.232  - 24.856.173  7.305.232 ₫ - 24.856.173 ₫
 22. Vòng Tay Conquelle Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Conquelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  11.580.226,00 ₫
  5.294.806  - 58.614.893  5.294.806 ₫ - 58.614.893 ₫
 23. Vòng Tay Azmidiske Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Azmidiske

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.238 crt - VS1

  16.178.304,00 ₫
  5.454.591  - 67.171.910  5.454.591 ₫ - 67.171.910 ₫
 24. Vòng tay Nobuko Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Nobuko

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.3 crt - VS1

  35.935.417,00 ₫
  8.297.467  - 46.459.331  8.297.467 ₫ - 46.459.331 ₫
 25. Vòng Tay Ellis Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Ellis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.84 crt - VS1

  49.200.821,00 ₫
  11.030.847  - 95.000.467  11.030.847 ₫ - 95.000.467 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.5 mm Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  14.780.793,00 ₫
  5.255.874  - 19.525.680  5.255.874 ₫ - 19.525.680 ₫
 28. Vòng Tay Clasia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Clasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.072 crt - VS1

  11.709.189,00 ₫
  4.910.889  - 54.735.169  4.910.889 ₫ - 54.735.169 ₫
 29. Vòng tay Casillag Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Casillag

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  4.226 crt - VS1

  211.413.761,00 ₫
  27.847.482  - 854.825.790  27.847.482 ₫ - 854.825.790 ₫
 30. Vòng Tay Haylou Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Haylou

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.135 crt - VS1

  14.765.112,00 ₫
  4.769.219  - 62.291.840  4.769.219 ₫ - 62.291.840 ₫
 31. Vòng Tay Donetta Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Donetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.27 crt - VS1

  22.697.859,00 ₫
  5.332.927  - 77.418.699  5.332.927 ₫ - 77.418.699 ₫
 32. Vòng Tay Gunay Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Gunay

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  7.941.398,00 ₫
  3.710.744  - 39.702.935  3.710.744 ₫ - 39.702.935 ₫
 33. Vòng Tay Luminara Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Luminara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.46 crt - VS1

  42.682.890,00 ₫
  10.589.613  - 64.457.997  10.589.613 ₫ - 64.457.997 ₫
 34. Vòng Tay Astropel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Astropel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  7.035.408,00 ₫
  3.328.720  - 34.471.395  3.328.720 ₫ - 34.471.395 ₫
 35. Vòng Tay Iliana Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.35 crt - VS1

  83.534.606,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.0 mm Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  11.297.695,00 ₫
  5.392.137  - 15.857.382  5.392.137 ₫ - 15.857.382 ₫
 37. Vòng Tay Doggax Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Doggax

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  9.057.730,00 ₫
  4.907.104  - 49.936.209  4.907.104 ₫ - 49.936.209 ₫
 38. Vòng tay Verbeux Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Verbeux

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.11 crt - VS1

  24.638.801,00 ₫
  9.742.833  - 33.733.844  9.742.833 ₫ - 33.733.844 ₫
 39. Vòng Tay Gandria Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Gandria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  11.768.669,00 ₫
  5.321.843  - 57.492.882  5.321.843 ₫ - 57.492.882 ₫
 40. Vòng Tay Subtrat Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Subtrat

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  10.669.640,00 ₫
  4.947.659  - 52.991.322  4.947.659 ₫ - 52.991.322 ₫
 41. Vòng Tay Isalast Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Isalast

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.252 crt - VS1

  25.704.576,00 ₫
  6.891.035  - 88.787.504  6.891.035 ₫ - 88.787.504 ₫
 42. Vòng Tay Euphoria Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  15.105.770,00 ₫
  5.904.747  - 70.294.608  5.904.747 ₫ - 70.294.608 ₫
 43. Vòng Tay Abysse Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Abysse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.86 crt - VS1

  50.122.493,00 ₫
  7.929.772  - 1.103.909.351  7.929.772 ₫ - 1.103.909.351 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Athalia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Athalia

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.185 crt - VS1

  26.454.566,00 ₫
  8.273.135  - 97.736.548  8.273.135 ₫ - 97.736.548 ₫
 46. Vòng Tay Waldo Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Waldo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.045 crt - VS1

  11.863.567,00 ₫
  5.450.536  - 60.507.438  5.450.536 ₫ - 60.507.438 ₫
 47. Vòng tay Paperclip Molden Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Molden

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  18.767.850,00 ₫
  8.635.693  - 25.693.222  8.635.693 ₫ - 25.693.222 ₫
 48. Vòng tay Lynsey Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Lynsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  16.609.805,00 ₫
  7.494.487  - 23.673.062  7.494.487 ₫ - 23.673.062 ₫
 49. Vòng tay Beckham Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.285 crt - VS1

  53.519.345,00 ₫
  18.865.993  - 78.970.051  18.865.993 ₫ - 78.970.051 ₫
 50. Vòng Tay Horse Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Horse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  10.146.486,00 ₫
  5.251.818  - 54.248.516  5.251.818 ₫ - 54.248.516 ₫
 51. Vòng Tay Tarra Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Tarra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.166 crt - VS1

  16.343.496,00 ₫
  5.069.322  - 65.076.586  5.069.322 ₫ - 65.076.586 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.0 mm Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  17.201.362,00 ₫
  4.535.624  - 20.036.128  4.535.624 ₫ - 20.036.128 ₫
 53. Vòng Tay Keli Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Keli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  2.5 crt - VS1

  175.817.108,00 ₫
  12.706.022  - 2.129.521.325  12.706.022 ₫ - 2.129.521.325 ₫
 54. Vòng Tay Alisia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Alisia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.236 crt - VS1

  32.723.494,00 ₫
  12.963.948  - 158.419.726  12.963.948 ₫ - 158.419.726 ₫
 55. Vòng Tay Ardell Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Ardell

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  18.912.495,00 ₫
  9.976.428  - 102.440.882  9.976.428 ₫ - 102.440.882 ₫
 56. Vòng Tay Erich Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Erich

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.134 crt - VS1

  18.651.051,00 ₫
  6.521.176  - 80.230.482  6.521.176 ₫ - 80.230.482 ₫
 57. Vòng Tay Beyoka Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Beyoka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  9.677.945,00 ₫
  4.379.895  - 47.313.680  4.379.895 ₫ - 47.313.680 ₫
 58. Vòng tay Nichole Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Nichole

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  28.869.187,00 ₫
  10.208.400  - 41.631.715  10.208.400 ₫ - 41.631.715 ₫
 59. Vòng Tay Eleonore Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Eleonore

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  20.878.851,00 ₫
  7.705.371  - 103.346.598  7.705.371 ₫ - 103.346.598 ₫
 60. Vòng Tay Kayle Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Kayle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  22.097.922,00 ₫
  6.939.700  - 97.331.000  6.939.700 ₫ - 97.331.000 ₫
 61. Vòng tay Everly Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Everly

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.097 crt - VS1

  50.964.406,00 ₫
  15.974.451  - 69.101.768  15.974.451 ₫ - 69.101.768 ₫
 62. Vòng Tay Flattie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Flattie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  13.689.064,00 ₫
  5.294.806  - 62.994.788  5.294.806 ₫ - 62.994.788 ₫
 63. Vòng Tay Nota Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Nota

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  11.626.998,00 ₫
  5.170.709  - 56.681.787  5.170.709 ₫ - 56.681.787 ₫
 64. Vòng Tay Sopra Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Sopra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.114 crt - VS1

  15.376.134,00 ₫
  4.356.102  - 50.882.481  4.356.102 ₫ - 50.882.481 ₫

You’ve viewed 60 of 5942 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng