Đang tải...
Tìm thấy 2295 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  11.800.030,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  18.001.098,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Oectra Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  13.415.186,00 ₫
  7.076.775  - 1.548.712.057  7.076.775 ₫ - 1.548.712.057 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.356 crt - AAA

  15.196.883,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Janiecere Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Janiecere

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  12.806.865,00 ₫
  6.062.910  - 1.016.873.805  6.062.910 ₫ - 1.016.873.805 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  17.227.855,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  12.770.366,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 8. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.09 crt - AAA

  29.403.154,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Lillian Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  18.786.235,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Averasa Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  8.018.452,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  8.654.348,00 ₫
  4.087.902  - 1.524.744.298  4.087.902 ₫ - 1.524.744.298 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Gaynelle Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  14.439.864,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  13.376.794,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.354 crt - AAA

  12.117.708,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Lordecita Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.076 crt - AAA

  16.594.933,00 ₫
  7.191.679  - 1.159.536.727  7.191.679 ₫ - 1.159.536.727 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Mania Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  12.663.573,00 ₫
  5.454.591  - 1.570.584.498  5.454.591 ₫ - 1.570.584.498 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Dulcinia Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Dulcinia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  18.331.753,00 ₫
  8.898.216  - 1.579.330.770  8.898.216 ₫ - 1.579.330.770 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Anissa Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Anissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  11.960.086,00 ₫
  6.719.083  - 79.473.464  6.719.083 ₫ - 79.473.464 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Histomania Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.17 crt - AAA

  7.573.161,00 ₫
  3.719.125  - 60.629.100  3.719.125 ₫ - 60.629.100 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Kerry Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Kerry

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  13.695.823,00 ₫
  7.036.220  - 1.556.741.862  7.036.220 ₫ - 1.556.741.862 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Erica Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.238 crt - AAA

  19.794.150,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  10.889.445,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.047.532,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  13.203.759,00 ₫
  7.426.355  - 1.052.323.917  7.426.355 ₫ - 1.052.323.917 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Villeparis Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.976 crt - AAA

  13.139.684,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Armi Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Armi

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  10.841.860,00 ₫
  5.495.145  - 800.128.462  5.495.145 ₫ - 800.128.462 ₫
 32. Nhẫn SYLVIE Ngoen Đá Garnet

  Nhẫn SYLVIE Ngoen

  Vàng 14K & Đá Garnet

  3.06 crt - AAA

  15.178.228,00 ₫
  6.618.507  - 496.550.348  6.618.507 ₫ - 496.550.348 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Despiteously Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  9.189.397,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Ambrogia Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Ambrogia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.472 crt - AAA

  12.045.252,00 ₫
  6.315.700  - 75.323.383  6.315.700 ₫ - 75.323.383 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.576 crt - AAA

  16.251.573,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 6.0 mm Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Hearteye 6.0 mm

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  12.865.535,00 ₫
  5.956.657  - 1.056.230.677  5.956.657 ₫ - 1.056.230.677 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Empire Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  9.432.454,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Azalea Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Azalea

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.195 crt - AAA

  16.990.746,00 ₫
  8.139.034  - 2.133.036.052  8.139.034 ₫ - 2.133.036.052 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Jessie Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Jessie

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.17 crt - AAA

  19.154.740,00 ₫
  8.790.071  - 126.935.850  8.790.071 ₫ - 126.935.850 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Emma Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Emma

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.8 crt - AAA

  17.490.110,00 ₫
  9.223.194  - 554.448.784  9.223.194 ₫ - 554.448.784 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Amy Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Amy

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.57 crt - AAA

  16.664.688,00 ₫
  7.532.338  - 121.636.717  7.532.338 ₫ - 121.636.717 ₫
 42. Bộ Nhẫn Cưới Grande Nhẫn A Đá Garnet

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  1.436 crt - AAA

  39.037.032,00 ₫
  10.139.998  - 411.696.637  10.139.998 ₫ - 411.696.637 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Antoinette Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Antoinette

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.258 crt - AAA

  15.005.195,00 ₫
  8.219.062  - 105.360.811  8.219.062 ₫ - 105.360.811 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Nchin Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Nchin

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.17 crt - AAA

  17.348.439,00 ₫
  8.648.941  - 116.594.430  8.648.941 ₫ - 116.594.430 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Metrize Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Metrize

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  13.958.616,00 ₫
  6.988.366  - 817.972.485  6.988.366 ₫ - 817.972.485 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Polloc - A Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Polloc - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.27 crt - AAA

  8.831.165,00 ₫
  4.947.659  - 853.133.310  4.947.659 ₫ - 853.133.310 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Gris Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Gris

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.33 crt - AAA

  11.120.336,00 ₫
  6.103.464  - 894.891.014  6.103.464 ₫ - 894.891.014 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Grindle Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Grindle

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  12.576.246,00 ₫
  6.813.170  - 87.787.157  6.813.170 ₫ - 87.787.157 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Ardelia Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Ardelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.582 crt - AAA

  32.704.838,00 ₫
  10.456.594  - 3.381.333.260  10.456.594 ₫ - 3.381.333.260 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Emelda Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Emelda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  20.982.671,00 ₫
  8.664.351  - 3.135.829.308  8.664.351 ₫ - 3.135.829.308 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.35 crt - AAA

  14.360.107,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Fresa Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Fresa

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.694 crt - AAA

  20.304.599,00 ₫
  9.295.922  - 3.802.979.294  9.295.922 ₫ - 3.802.979.294 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Enero Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  14.145.708,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1 crt - AAA

  16.891.254,00 ₫
  8.136.871  - 2.765.687.599  8.136.871 ₫ - 2.765.687.599 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.346 crt - AAA

  14.897.050,00 ₫
  8.110.917  - 283.990.246  8.110.917 ₫ - 283.990.246 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Velani Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Velani

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  9.468.683,00 ₫
  5.312.650  - 77.053.710  5.312.650 ₫ - 77.053.710 ₫
  Mới

 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  15.352.072,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  13.438.706,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  10.239.761,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  12.041.736,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  10.570.686,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Idan - B Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Idan - B

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.93 crt - AAA

  13.184.565,00 ₫
  5.799.305  - 2.454.066.157  5.799.305 ₫ - 2.454.066.157 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  3.972 crt - AAA

  29.271.487,00 ₫
  9.637.391  - 4.858.615.171  9.637.391 ₫ - 4.858.615.171 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Rashell Đá Garnet

  Nhẫn đính hôn Rashell

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  14.175.990,00 ₫
  6.676.907  - 1.063.733.280  6.676.907 ₫ - 1.063.733.280 ₫

You’ve viewed 60 of 2295 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng