Đang tải...
Tìm thấy 2301 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.35 crt - AAA

  16.604.128,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Angelika Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  7.810.541,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Staska Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Staska

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  27.088.840,00 ₫
  7.078.127  - 1.748.632.650  7.078.127 ₫ - 1.748.632.650 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Moniek Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Moniek

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.6 crt - AAA

  48.432.177,00 ₫
  8.548.906  - 2.186.770.877  8.548.906 ₫ - 2.186.770.877 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fausta 0.93 crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Fausta 0.93 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.21 crt - AAA

  40.131.465,00 ₫
  8.327.208  - 2.636.521.243  8.327.208 ₫ - 2.636.521.243 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  11.534.533,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  9.908.024,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  14.863.795,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jemma 0.5 crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Jemma 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  13.892.107,00 ₫
  6.337.329  - 1.041.049.745  6.337.329 ₫ - 1.041.049.745 ₫
 11. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Đá Sapphire Đen

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - AAA

  36.216.325,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.76 crt - AAA

  28.653.436,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.11 crt - AAA

  9.948.038,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - AAA

  16.656.037,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  10.752.100,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Adlonn Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  10.168.925,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Empire Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  12.298.311,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Avesta Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Avesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.17 crt - AAA

  12.784.426,00 ₫
  6.204.851  - 85.975.717  6.204.851 ₫ - 85.975.717 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Sue Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Sue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  18.658.083,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Armi Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Armi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.44 crt - AAA

  17.276.522,00 ₫
  5.495.145  - 800.128.462  5.495.145 ₫ - 800.128.462 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Puerza Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Puerza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.198 crt - AAA

  29.446.952,00 ₫
  8.015.748  - 2.784.450.856  8.015.748 ₫ - 2.784.450.856 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Magdalen Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.032 crt - AAA

  23.175.861,00 ₫
  7.928.421  - 1.749.159.855  7.928.421 ₫ - 1.749.159.855 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ruby 0.8 crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Ruby 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.972 crt - AAA

  26.355.342,00 ₫
  8.535.388  - 252.073.787  8.535.388 ₫ - 252.073.787 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  15.344.231,00 ₫
  6.321.107  - 1.049.363.435  6.321.107 ₫ - 1.049.363.435 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Histomania Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.17 crt - AAA

  8.357.217,00 ₫
  3.719.125  - 60.629.100  3.719.125 ₫ - 60.629.100 ₫
 29. Nhẫn SYLVIE Chaandee Đá Sapphire Đen

  Nhẫn SYLVIE Chaandee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.716 crt - AAA

  46.054.867,00 ₫
  12.723.324  - 2.089.696.715  12.723.324 ₫ - 2.089.696.715 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Averasa Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  8.423.998,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  17.433.874,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  28.196.249,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Iodine Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  10.675.047,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.796 crt - AAA

  16.690.103,00 ₫
  7.543.152  - 1.255.245.551  7.543.152 ₫ - 1.255.245.551 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Starila Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - AAA

  15.141.188,00 ₫
  6.769.912  - 371.493.526  6.769.912 ₫ - 371.493.526 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Nature

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  18.904.112,00 ₫
  7.301.176  - 106.618.000  7.301.176 ₫ - 106.618.000 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Ceise Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Ceise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAA

  34.391.370,00 ₫
  9.159.929  - 2.533.580.187  9.159.929 ₫ - 2.533.580.187 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Oghism Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Oghism

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  14.758.082,00 ₫
  6.204.851  - 865.705.230  6.204.851 ₫ - 865.705.230 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alabate Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Alabate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  15.273.396,00 ₫
  7.180.864  - 1.048.957.887  7.180.864 ₫ - 1.048.957.887 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Efthemia Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Efthemia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.318 crt - AAA

  19.581.374,00 ₫
  7.015.943  - 82.569.134  7.015.943 ₫ - 82.569.134 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Villeparis Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.976 crt - AAA

  19.358.054,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Daniele Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  18.248.480,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Odelia Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Odelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.75 crt - AAA

  17.453.070,00 ₫
  6.862.917  - 148.186.454  6.862.917 ₫ - 148.186.454 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Zembi Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Zembi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  14.084.876,00 ₫
  6.407.624  - 177.764.265  6.407.624 ₫ - 177.764.265 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  15.016.279,00 ₫
  6.306.237  - 72.606.222  6.306.237 ₫ - 72.606.222 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fausta Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Fausta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - AAA

  22.023.843,00 ₫
  7.786.480  - 1.616.884.314  7.786.480 ₫ - 1.616.884.314 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Jani Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Jani

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.536 crt - AAA

  14.423.372,00 ₫
  6.245.406  - 1.008.338.417  6.245.406 ₫ - 1.008.338.417 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Sucette Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Sucette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.462 crt - AAA

  18.636.723,00 ₫
  7.040.275  - 381.159.035  7.040.275 ₫ - 381.159.035 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  13.411.670,00 ₫
  6.169.704  - 263.685.916  6.169.704 ₫ - 263.685.916 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.16 crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Abella 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.266 crt - AAA

  17.333.568,00 ₫
  7.232.774  - 90.950.413  7.232.774 ₫ - 90.950.413 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Metis Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Metis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AAA

  24.316.256,00 ₫
  7.582.085  - 1.693.870.440  7.582.085 ₫ - 1.693.870.440 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Leeb Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Leeb

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.02 crt - AAA

  26.621.110,00 ₫
  8.402.909  - 1.971.763.982  8.402.909 ₫ - 1.971.763.982 ₫
  Mới

 54. Nhẫn đính hôn Gaynelle Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.16 crt - AAA

  28.417.678,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Gertha Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Gertha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.36 crt - AAA

  18.597.791,00 ₫
  7.056.498  - 96.384.733  7.056.498 ₫ - 96.384.733 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.096 crt - AAA

  31.878.876,00 ₫
  7.725.648  - 1.921.949.428  7.725.648 ₫ - 1.921.949.428 ₫
 57. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Tewalle Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Tewalle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.732 crt - AAA

  39.798.105,00 ₫
  6.657.440  - 3.108.184.598  6.657.440 ₫ - 3.108.184.598 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - AAA

  27.258.357,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Dicirana Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Dicirana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.17 crt - AAA

  14.767.816,00 ₫
  7.046.764  - 97.331.002  7.046.764 ₫ - 97.331.002 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Lumini Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Lumini

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.458 crt - AAA

  14.266.561,00 ₫
  6.650.952  - 282.368.063  6.650.952 ₫ - 282.368.063 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  11.324.731,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Electrique Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Electrique

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.388 crt - AAA

  19.320.472,00 ₫
  6.711.783  - 197.406.203  6.711.783 ₫ - 197.406.203 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Hobnailed Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Hobnailed

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.32 crt - AAA

  38.356.256,00 ₫
  9.443.811  - 2.018.063.805  9.443.811 ₫ - 2.018.063.805 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Obtuse Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Obtuse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.748 crt - AAA

  28.052.416,00 ₫
  9.803.395  - 1.605.988.650  9.803.395 ₫ - 1.605.988.650 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Sapphire Đen

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.47 crt - AAA

  19.045.784,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫

You’ve viewed 60 of 2301 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng