Đang tải...
Tìm thấy 2487 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Adlonn Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.628.198,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Gratia Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  11.778.402,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  9.556.551,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Angelika Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  7.891.650,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Hobnailed Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Hobnailed

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.32 crt - AA

  36.869.255,00 ₫
  9.443.811  - 2.018.063.805  9.443.811 ₫ - 2.018.063.805 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Averasa Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  8.369.925,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Efrata Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.47 crt - AA

  20.911.294,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Zanessa Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.62 crt - AA

  15.141.999,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Iodine Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  10.620.974,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Amadora Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Amadora

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.208 crt - AAA

  13.765.035,00 ₫
  6.724.220  - 76.769.829  6.724.220 ₫ - 76.769.829 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Vitaly Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  9.839.892,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Alfreda Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AA

  11.642.679,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  14.664.806,00 ₫
  6.306.237  - 72.606.222  6.306.237 ₫ - 72.606.222 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Ambrogia Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Ambrogia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.472 crt - AAA

  17.398.457,00 ₫
  6.315.700  - 75.323.383  6.315.700 ₫ - 75.323.383 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Victoria Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Victoria

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.624 crt - AAA

  28.764.284,00 ₫
  9.472.469  - 111.808.992  9.472.469 ₫ - 111.808.992 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Antoinette Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Antoinette

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.258 crt - AAA

  16.735.524,00 ₫
  8.219.062  - 105.360.811  8.219.062 ₫ - 105.360.811 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.09 crt - AA

  35.945.961,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Vypress Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Vypress

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.21 crt - AAA

  34.592.250,00 ₫
  9.119.915  - 210.032.200  9.119.915 ₫ - 210.032.200 ₫
 22. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous Nhẫn A Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Gemmiferous Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  1.25 crt - AA

  21.871.356,00 ₫
  9.068.005  - 1.125.497.909  9.068.005 ₫ - 1.125.497.909 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  14.727.531,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.276 crt - AA

  30.604.381,00 ₫
  8.161.204  - 1.752.944.953  8.161.204 ₫ - 1.752.944.953 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Lunete Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Lunete

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.39 crt - AA

  15.577.557,00 ₫
  6.225.129  - 1.214.001.540  6.225.129 ₫ - 1.214.001.540 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.94 crt - AA

  28.277.358,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Bourget Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  18.547.234,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  13.080.475,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Alonnisos Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.87 crt - AA

  23.392.153,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Glinda Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Glinda

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.745 crt - AA

  24.728.833,00 ₫
  8.190.674  - 1.412.989.376  8.190.674 ₫ - 1.412.989.376 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.16 crt Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  11.539.941,00 ₫
  6.654.196  - 72.579.187  6.654.196 ₫ - 72.579.187 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Damara Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Damara

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AA

  17.367.364,00 ₫
  6.719.083  - 179.751.438  6.719.083 ₫ - 179.751.438 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Vaisselle Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Vaisselle

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1 crt - AA

  18.865.181,00 ₫
  5.414.037  - 2.220.106.752  5.414.037 ₫ - 2.220.106.752 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  9.839.892,00 ₫
  4.769.218  - 190.809.322  4.769.218 ₫ - 190.809.322 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.8 crt Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.8 crt - AA

  18.779.476,00 ₫
  8.175.804  - 1.719.514.454  8.175.804 ₫ - 1.719.514.454 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Bagu Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  16.712.273,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Juicy Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.673.307,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Odelia Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Odelia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.75 crt - AA

  17.750.470,00 ₫
  6.862.917  - 148.186.454  6.862.917 ₫ - 148.186.454 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Enero Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  14.497.181,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Efthemia Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Efthemia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.318 crt - AAA

  19.581.374,00 ₫
  7.015.943  - 82.569.134  7.015.943 ₫ - 82.569.134 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Nature

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  18.552.639,00 ₫
  7.301.176  - 106.618.000  7.301.176 ₫ - 106.618.000 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Auray Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Auray

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.17 crt - AAA

  13.001.798,00 ₫
  5.880.414  - 69.240.193  5.880.414 ₫ - 69.240.193 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Brno Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Brno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  12.568.405,00 ₫
  5.616.810  - 356.082.784  5.616.810 ₫ - 356.082.784 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Poloch Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Poloch

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  16.657.659,00 ₫
  8.554.313  - 100.602.405  8.554.313 ₫ - 100.602.405 ₫
  Mới

 46. Nhẫn đính hôn Velaend Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Velaend

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.804 crt - AA

  25.433.941,00 ₫
  10.245.439  - 1.126.565.846  10.245.439 ₫ - 1.126.565.846 ₫
  Mới

 47. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  13.902.380,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Daniele Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  18.194.407,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 49. Bộ Nhẫn Cưới True Love Nhẫn A Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love Nhẫn A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  13.902.380,00 ₫
  5.113.932  - 136.628.395  5.113.932 ₫ - 136.628.395 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Simone Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  14.024.585,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Harebrained Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Harebrained

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.358 crt - AA

  47.602.971,00 ₫
  8.894.972  - 2.167.804.851  8.894.972 ₫ - 2.167.804.851 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Czari Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Czari

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.91 crt - AA

  18.329.860,00 ₫
  7.533.419  - 1.372.272.570  7.533.419 ₫ - 1.372.272.570 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Sretno Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Sretno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.8 crt - AA

  28.306.829,00 ₫
  11.904.122  - 1.774.060.371  11.904.122 ₫ - 1.774.060.371 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Caligore Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Caligore

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.9 crt - AAA

  24.481.991,00 ₫
  11.203.880  - 179.197.193  11.203.880 ₫ - 179.197.193 ₫
  Mới

 56. Nhẫn đính hôn Joanna Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.76 crt - AA

  29.302.309,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AA

  14.971.941,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Akee Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Akee

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  10.363.046,00 ₫
  4.725.960  - 60.940.017  4.725.960 ₫ - 60.940.017 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Empire Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  12.244.238,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Lillian Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.558 crt - AA

  44.092.297,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.290.784,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  17.514.983,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1 crt - AA

  28.234.913,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.646 crt - AA

  25.148.708,00 ₫
  7.971.408  - 300.103.931  7.971.408 ₫ - 300.103.931 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Alidia Hồng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Alidia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.14 crt - AAA

  13.468.447,00 ₫
  6.813.170  - 80.541.405  6.813.170 ₫ - 80.541.405 ₫

You’ve viewed 60 of 2487 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng