Đang tải...
Tìm thấy 2041 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  14.395.400,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  13.388.426,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Myxorn

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.42 crt - AAA

  17.147.462,00 ₫
  7.386.756  - 1.237.522.428  7.386.756 ₫ - 1.237.522.428 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  13.630.406,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  15.186.718,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  16.709.354,00 ₫
  8.965.995  - 407.347.124  8.965.995 ₫ - 407.347.124 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.92 crt - AAA

  19.790.564,00 ₫
  8.969.390  - 3.989.485.802  8.969.390 ₫ - 3.989.485.802 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.238 crt - AAA

  22.321.590,00 ₫
  10.109.385  - 1.351.323.777  10.109.385 ₫ - 1.351.323.777 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.356 crt - AAA

  16.645.674,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.976 crt - AAA

  14.437.571,00 ₫
  6.856.099  - 1.808.326.333  6.856.099 ₫ - 1.808.326.333 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  21.106.314,00 ₫
  9.826.368  - 2.916.354.099  9.826.368 ₫ - 2.916.354.099 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  19.845.753,00 ₫
  10.460.327  - 2.909.137.149  10.460.327 ₫ - 2.909.137.149 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  19.552.264,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  9.456.462,00 ₫
  4.544.128  - 1.598.865.057  4.544.128 ₫ - 1.598.865.057 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Elienor

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.99 crt - AAA

  24.939.220,00 ₫
  10.254.856  - 4.024.013.945  10.254.856 ₫ - 4.024.013.945 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  13.390.690,00 ₫
  6.240.536  - 1.117.947.528  6.240.536 ₫ - 1.117.947.528 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  9.772.310,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  16.186.903,00 ₫
  7.938.641  - 2.063.169.462  7.938.641 ₫ - 2.063.169.462 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  16.000.960,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  15.446.811,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  16.815.484,00 ₫
  8.057.508  - 1.827.146.993  8.057.508 ₫ - 1.827.146.993 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.076 crt - AAA

  18.693.587,00 ₫
  8.340.525  - 1.222.508.349  8.340.525 ₫ - 1.222.508.349 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Subtend - 3.70 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc
  Mới

  Nhẫn đính hôn Subtend - 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.81 crt - AAA

  27.153.265,00 ₫
  9.821.839  - 1.667.709.070  9.821.839 ₫ - 1.667.709.070 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  14.038.234,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  12.592.014,00 ₫
  7.141.097  - 277.300.565  7.141.097 ₫ - 277.300.565 ₫
 30. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.440.698,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Jayda

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  20.954.898,00 ₫
  10.123.536  - 1.150.650.201  10.123.536 ₫ - 1.150.650.201 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  12.941.541,00 ₫
  6.459.591  - 847.340.318  6.459.591 ₫ - 847.340.318 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.938 crt - AAA

  19.783.206,00 ₫
  9.064.485  - 1.830.514.904  9.064.485 ₫ - 1.830.514.904 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.168 crt - AAA

  19.746.414,00 ₫
  9.235.993  - 2.912.122.982  9.235.993 ₫ - 2.912.122.982 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  15.484.170,00 ₫
  8.195.054  - 1.108.452.287  8.195.054 ₫ - 1.108.452.287 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.476 crt - AAA

  18.618.871,00 ₫
  8.322.412  - 2.920.358.793  8.322.412 ₫ - 2.920.358.793 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.354 crt - AAA

  13.758.045,00 ₫
  7.471.662  - 105.933.452  7.471.662 ₫ - 105.933.452 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.904 crt - AAA

  16.193.695,00 ₫
  8.023.546  - 247.272.408  8.023.546 ₫ - 247.272.408 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.887.867,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Aniyalise

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  17.703.027,00 ₫
  7.506.473  - 1.132.225.758  7.506.473 ₫ - 1.132.225.758 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Tranglo B

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  13.674.839,00 ₫
  5.900.915  - 1.269.786.432  5.900.915 ₫ - 1.269.786.432 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 2.0 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Titina 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  24.156.393,00 ₫
  10.482.968  - 3.709.581.471  10.482.968 ₫ - 3.709.581.471 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Rashell

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  16.106.808,00 ₫
  7.763.736  - 1.121.584.300  7.763.736 ₫ - 1.121.584.300 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.032 crt - AAA

  18.602.739,00 ₫
  9.127.314  - 1.839.302.596  9.127.314 ₫ - 1.839.302.596 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  16.139.922,00 ₫
  7.467.134  - 1.805.934.836  7.467.134 ₫ - 1.805.934.836 ₫
 46. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.812 crt - AAA

  22.057.819,00 ₫
  8.110.149  - 3.022.938.498  8.110.149 ₫ - 3.022.938.498 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  13.017.672,00 ₫
  6.707.514  - 1.620.133.824  6.707.514 ₫ - 1.620.133.824 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  12.239.374,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 49. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring A

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.09 crt - AAA

  33.464.273,00 ₫
  13.771.632  - 311.050.408  13.771.632 ₫ - 311.050.408 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  20.741.220,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 0.5crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Ellie 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  16.522.278,00 ₫
  8.797.316  - 1.114.395.655  8.797.316 ₫ - 1.114.395.655 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  17.597.462,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  14.655.212,00 ₫
  6.926.004  - 2.879.420.312  6.926.004 ₫ - 2.879.420.312 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.82 crt - AAA

  24.601.296,00 ₫
  9.679.199  - 1.891.646.690  9.679.199 ₫ - 1.891.646.690 ₫
 56. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.632 crt - AAA

  20.219.336,00 ₫
  7.784.113  - 483.648.646  7.784.113 ₫ - 483.648.646 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Amadora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.208 crt - AAA

  13.649.650,00 ₫
  7.823.453  - 88.004.297  7.823.453 ₫ - 88.004.297 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.66 crt - AAA

  15.441.152,00 ₫
  8.257.035  - 1.629.685.666  8.257.035 ₫ - 1.629.685.666 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  13.189.181,00 ₫
  7.259.399  - 82.867.527  7.259.399 ₫ - 82.867.527 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  11.208.907,00 ₫
  5.773.556  - 1.777.703.831  5.773.556 ₫ - 1.777.703.831 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Almira

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  11.813.433,00 ₫
  6.777.420  - 272.843.045  6.777.420 ₫ - 272.843.045 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  16.885.390,00 ₫
  8.305.431  - 1.127.400.312  8.305.431 ₫ - 1.127.400.312 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.402.590,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 65. Glamira Bộ cô dâu Exquisite-RING A

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.41 crt - AAA

  22.894.984,00 ₫
  10.514.666  - 451.950.684  10.514.666 ₫ - 451.950.684 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn đính hôn Dahlia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  15.644.923,00 ₫
  8.102.791  - 107.957.028  8.102.791 ₫ - 107.957.028 ₫

You’ve viewed 60 of 2041 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng