Đang tải...
Tìm thấy 1950 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  13.926.159,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.76 crt - AAA

  21.618.575,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  14.961.435,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  15.809.356,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jade 1.0 crt Đá Rhodolite

  Nhẫn đính hôn Jade 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.112 crt - AAA

  22.350.742,00 ₫
  9.568.822  - 2.923.896.514  9.568.822 ₫ - 2.923.896.514 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Densest

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  25.363.746,00 ₫
  10.876.363  - 192.381.161  10.876.363 ₫ - 192.381.161 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Jay

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  14.314.458,00 ₫
  7.174.494  - 853.099.726  7.174.494 ₫ - 853.099.726 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.356 crt - AAA

  17.551.330,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Tina

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.350.289,00 ₫
  8.560.713  - 1.140.815.342  8.560.713 ₫ - 1.140.815.342 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Htard

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.732 crt - AAA

  19.716.131,00 ₫
  9.047.504  - 898.042.911  9.047.504 ₫ - 898.042.911 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Reperch

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.17 crt - AAA

  9.871.084,00 ₫
  5.119.220  - 75.565.678  5.119.220 ₫ - 75.565.678 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Cyndroa

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  12.811.919,00 ₫
  6.346.668  - 843.519.586  6.346.668 ₫ - 843.519.586 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Britany

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.366 crt - AAA

  24.556.579,00 ₫
  9.829.764  - 3.157.329.366  9.829.764 ₫ - 3.157.329.366 ₫
 16. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  15.703.791,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 17. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Snegyl Đá Rhodolite

  Nhẫn đính hôn Snegyl

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.752 crt - AAA

  20.417.449,00 ₫
  7.784.113  - 2.687.619.332  7.784.113 ₫ - 2.687.619.332 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.076 crt - AAA

  19.514.338,00 ₫
  8.340.525  - 1.222.508.349  8.340.525 ₫ - 1.222.508.349 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  10.022.497,00 ₫
  4.544.128  - 1.598.865.057  4.544.128 ₫ - 1.598.865.057 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.238 crt - AAA

  23.198.945,00 ₫
  10.109.385  - 1.351.323.777  10.109.385 ₫ - 1.351.323.777 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.17 crt - AAA

  8.202.695,00 ₫
  4.151.300  - 66.013.836  4.151.300 ₫ - 66.013.836 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Đá Rhodolite

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.07 crt - AAA

  14.371.629,00 ₫
  7.528.266  - 87.650.527  7.528.266 ₫ - 87.650.527 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt Đá Rhodolite

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  15.439.454,00 ₫
  8.629.770  - 1.104.631.555  8.629.770 ₫ - 1.104.631.555 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Fojderek

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  11.305.134,00 ₫
  6.261.762  - 87.664.678  6.261.762 ₫ - 87.664.678 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Heartlin

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.028 crt - AAA

  16.724.919,00 ₫
  7.323.078  - 1.127.838.988  7.323.078 ₫ - 1.127.838.988 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  16.321.902,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Aumales

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.64 crt - AAA

  14.022.951,00 ₫
  6.537.704  - 99.027.825  6.537.704 ₫ - 99.027.825 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Manque

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  12.380.316,00 ₫
  6.877.325  - 93.820.303  6.877.325 ₫ - 93.820.303 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Demnok

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.592 crt - AAA

  14.669.646,00 ₫
  7.280.625  - 1.297.366.490  7.280.625 ₫ - 1.297.366.490 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Sashenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  30.951.925,00 ₫
  11.300.323  - 3.139.032.286  11.300.323 ₫ - 3.139.032.286 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Sensation Đá Rhodolite
  Mới

  Nhẫn đính hôn Sensation

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  12.558.900,00 ₫
  6.898.551  - 268.909.097  6.898.551 ₫ - 268.909.097 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  20.089.997,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Castrele

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.35 crt - AAA

  19.563.302,00 ₫
  8.232.413  - 1.296.531.590  8.232.413 ₫ - 1.296.531.590 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Gian

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.552 crt - AAA

  16.748.691,00 ₫
  8.334.299  - 1.107.037.199  8.334.299 ₫ - 1.107.037.199 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  13.145.030,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  13.336.915,00 ₫
  5.850.537  - 1.622.058.343  5.850.537 ₫ - 1.622.058.343 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm Đá Rhodolite

  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  13.479.274,00 ₫
  6.459.591  - 847.340.318  6.459.591 ₫ - 847.340.318 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.1 crt - AAA

  10.422.119,00 ₫
  5.915.065  - 157.683.207  5.915.065 ₫ - 157.683.207 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Isre

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  1.02 crt - AAA

  13.338.048,00 ₫
  6.113.178  - 2.030.933.765  6.113.178 ₫ - 2.030.933.765 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella Đá Rhodolite

  Nhẫn đính hôn Abella

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.606 crt - AAA

  17.198.690,00 ₫
  8.582.223  - 1.118.980.542  8.582.223 ₫ - 1.118.980.542 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Revealingly

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.438 crt - AAA

  12.202.016,00 ₫
  6.240.536  - 945.137.026  6.240.536 ₫ - 945.137.026 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Leeb

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  1.02 crt - AAA

  21.123.860,00 ₫
  9.865.990  - 2.075.509.025  9.865.990 ₫ - 2.075.509.025 ₫
 45. Nhẫn SYLVIE Krin

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.438 crt - AAA

  28.527.597,00 ₫
  11.054.663  - 2.300.055.128  11.054.663 ₫ - 2.300.055.128 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Quene

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  34.698.796,00 ₫
  14.470.120  - 230.050.795  14.470.120 ₫ - 230.050.795 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Oferih - A Đá Rhodolite

  Nhẫn đính hôn Oferih - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.308 crt - AAA

  19.392.359,00 ₫
  8.558.449  - 2.094.273.092  8.558.449 ₫ - 2.094.273.092 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Menba

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.62 crt - AAA

  13.688.989,00 ₫
  6.962.230  - 1.629.048.876  6.962.230 ₫ - 1.629.048.876 ₫
 49. Nhẫn nữ Trainhar

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  14.097.666,00 ₫
  7.471.662  - 92.631.629  7.471.662 ₫ - 92.631.629 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.8 crt - AAA

  16.932.371,00 ₫
  7.467.134  - 1.805.934.836  7.467.134 ₫ - 1.805.934.836 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.032 crt - AAA

  19.395.188,00 ₫
  9.127.314  - 1.839.302.596  9.127.314 ₫ - 1.839.302.596 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  17.092.559,00 ₫
  7.938.641  - 2.063.169.462  7.938.641 ₫ - 2.063.169.462 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.66 crt - AAA

  16.007.187,00 ₫
  8.257.035  - 1.629.685.666  8.257.035 ₫ - 1.629.685.666 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Efthemia

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.318 crt - AAA

  16.200.487,00 ₫
  8.108.451  - 101.546.683  8.108.451 ₫ - 101.546.683 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Marilee

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.27 crt - AAA

  30.339.194,00 ₫
  10.779.571  - 3.738.930.390  10.779.571 ₫ - 3.738.930.390 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Maine

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.23 crt - AAA

  26.492.136,00 ₫
  10.420.704  - 2.268.809.994  10.420.704 ₫ - 2.268.809.994 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  13.372.577,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Segar

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.51 crt - AAA

  19.620.187,00 ₫
  9.410.332  - 887.868.428  9.410.332 ₫ - 887.868.428 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn đính hôn Johnika

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  2.4 crt - AAA

  24.821.767,00 ₫
  10.136.555  - 1.857.104.403  10.136.555 ₫ - 1.857.104.403 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Quenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.51 crt - AAA

  31.200.416,00 ₫
  11.967.112  - 2.468.620.371  11.967.112 ₫ - 2.468.620.371 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Mariwen

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  1.5 crt - AAA

  25.236.105,00 ₫
  11.207.493  - 1.386.304.746  11.207.493 ₫ - 1.386.304.746 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Xenia

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.64 crt - AAA

  15.394.737,00 ₫
  7.420.719  - 106.881.563  7.420.719 ₫ - 106.881.563 ₫
 65. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.11 crt - AAA

  10.286.554,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Gertha

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  15.671.528,00 ₫
  8.129.678  - 108.324.955  8.129.678 ₫ - 108.324.955 ₫

You’ve viewed 60 of 1950 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng