Đang tải...
Tìm thấy 1894 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Choice Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Choice

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  42.413.878,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.1crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  18.947.372,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Viviette 0.25 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Viviette 0.25 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  31.324.901,00 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Joy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  23.919.904,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Alina 0.25crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Alina 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.346 crt - VS1

  28.537.719,00 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Berdina 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Berdina 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.66 crt - VS1

  46.074.063,00 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Marinella 1.0 crt Vàng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Marinella 1.0 crt

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.53 crt - VS1

  101.750.104,00 ₫
 9. Nhẫn Hui Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Hui

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  16.666.581,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Fonda 0.16 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Fonda 0.16 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.44 crt - VS1

  33.569.462,00 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  40.395.071,00 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Linderoth Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  18.748.924,00 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Grace Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Grace

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.35 crt - VS1

  30.363.488,00 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Amanda 1.0crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Amanda 1.0crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  1 crt - VS1

  86.943.895,00 ₫
 15. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Amaya Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amaya

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.34 crt - VS1

  28.794.835,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Dorotea Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  20.979.156,00 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  10.604.483,00 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Julia 0.03crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Julia 0.03crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  10.402.790,00 ₫
 20. Kiểu Đá
  Nhẫn Arla - Round Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Arla - Round

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.028 crt - VS1

  66.252.132,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.25crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  26.327.225,00 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 0.8 crt Vàng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 0.8 crt

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.276 crt - VS1

  70.212.693,00 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 1.0 crt Vàng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 1.0 crt

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.476 crt - VS1

  89.759.463,00 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Fonda 1.0 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Fonda 1.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.28 crt - VS1

  95.070.493,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Almira 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Almira 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  39.686.717,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ageall 0.8 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ageall 0.8 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.04 crt - VS1

  71.052.984,00 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Viviette 0.8 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Viviette 0.8 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.98 crt - VS1

  68.534.274,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  23.989.658,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Farrah 0.25crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Farrah 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  26.327.225,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.5crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  43.334.737,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  15.157.681,00 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Choice 1.0crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  1 crt - VS1

  84.287.569,00 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Hayley 0.62crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Hayley 0.62crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.62 crt - VS1

  79.961.746,00 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Abella 0.25 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Abella 0.25 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.356 crt - VS1

  29.467.231,00 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 0.16 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 0.16 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  0.556 crt - VS1

  29.018.697,00 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Swarovski

  0.94 crt - VS1

  49.798.326,00 ₫

You’ve viewed 60 of 1894 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...