Đang tải...
Tìm thấy 2444 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  9.174.295,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  15.268.794,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  29.116.558,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  45.956.100,00 ₫
  9.260.332  - 1.114.395.655  9.260.332 ₫ - 1.114.395.655 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.4 crt - VS1

  29.385.425,00 ₫
  8.128.263  - 110.815.509  8.128.263 ₫ - 110.815.509 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Spyho

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.2 crt - VS1

  30.117.591,00 ₫
  7.132.041  - 96.367.461  7.132.041 ₫ - 96.367.461 ₫
 7. Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.4 crt - VS1

  38.599.343,00 ₫
  7.110.815  - 208.852.781  7.110.815 ₫ - 208.852.781 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.66 crt - VS1

  49.602.215,00 ₫
  8.305.431  - 1.127.400.312  8.305.431 ₫ - 1.127.400.312 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Vomen

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  17.906.235,00 ₫
  6.346.668  - 72.834.560  6.346.668 ₫ - 72.834.560 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Cirrus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.035 crt - VS1

  11.033.154,00 ₫
  5.603.746  - 59.150.657  5.603.746 ₫ - 59.150.657 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.6 crt - VS1

  65.392.047,00 ₫
  7.705.152  - 1.302.177.789  7.705.152 ₫ - 1.302.177.789 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Marinella 1.0 crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Marinella 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.53 crt - VS1

  108.217.692,00 ₫
  9.799.198  - 2.973.339.678  9.799.198 ₫ - 2.973.339.678 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Fartinajas

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  13.966.914,00 ₫
  7.429.209  - 77.093.970  7.429.209 ₫ - 77.093.970 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Hui

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  19.003.776,00 ₫
  8.904.862  - 108.523.063  8.904.862 ₫ - 108.523.063 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  11.916.451,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.87 crt - VS1

  100.297.164,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Mayetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.566 crt - VS1

  37.856.705,00 ₫
  7.213.267  - 407.644.293  7.213.267 ₫ - 407.644.293 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Sucette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.462 crt - VS1

  38.445.382,00 ₫
  8.142.414  - 407.276.368  8.142.414 ₫ - 407.276.368 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.356 crt - VS1

  112.532.011,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.526 crt - VS1

  38.583.211,00 ₫
  8.235.810  - 412.498.044  8.235.810 ₫ - 412.498.044 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  20.442.071,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Elienor

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.99 crt - VS1

  287.919.106,00 ₫
  10.254.856  - 4.024.013.945  10.254.856 ₫ - 4.024.013.945 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  43.472.056,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn đính hôn Nillson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.2 crt - VS1

  95.799.449,00 ₫
  9.352.596  - 2.913.594.677  9.352.596 ₫ - 2.913.594.677 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.35 crt - VS1

  33.045.124,00 ₫
  8.150.904  - 390.366.067  8.150.904 ₫ - 390.366.067 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.47 crt - VS1

  80.265.467,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  1.032 crt - VS1

  70.564.757,00 ₫
  9.127.314  - 1.839.302.596  9.127.314 ₫ - 1.839.302.596 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  19.700.282,00 ₫
  5.916.197  - 73.895.870  5.916.197 ₫ - 73.895.870 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  26.929.965,00 ₫
  9.434.671  - 115.287.185  9.434.671 ₫ - 115.287.185 ₫
 33. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Arla - Round Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Arla - Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.028 crt - VS1

  75.542.752,00 ₫
  8.895.240  - 1.834.109.223  8.895.240 ₫ - 1.834.109.223 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  43.064.228,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 1.0crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Amanda 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1 crt - VS1

  93.052.198,00 ₫
  10.024.480  - 2.918.476.727  10.024.480 ₫ - 2.918.476.727 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Liorit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  3.416 crt - VS1

  744.723.261,00 ₫
  11.552.775  - 6.245.659.073  11.552.775 ₫ - 6.245.659.073 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.692 crt - VS1

  49.317.782,00 ₫
  9.614.671  - 1.143.291.746  9.614.671 ₫ - 1.143.291.746 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Farrah 0.25crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Farrah 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  29.116.558,00 ₫
  8.565.807  - 293.644.828  8.565.807 ₫ - 293.644.828 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.03crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Julia 0.03crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  11.853.622,00 ₫
  5.804.689  - 64.994.970  5.804.689 ₫ - 64.994.970 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.62 crt - VS1

  45.101.670,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Destinesia

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.615 crt - VS1

  52.093.053,00 ₫
  9.638.444  - 1.137.744.606  9.638.444 ₫ - 1.137.744.606 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Leenil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.512 crt - VS1

  59.397.452,00 ₫
  6.622.609  - 1.082.768.446  6.622.609 ₫ - 1.082.768.446 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 0.25crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Alina 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.346 crt - VS1

  31.208.058,00 ₫
  8.356.375  - 300.352.346  8.356.375 ₫ - 300.352.346 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  1.92 crt - VS1

  277.676.135,00 ₫
  8.969.390  - 3.989.485.802  8.969.390 ₫ - 3.989.485.802 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 0.5 crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Almira 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  42.693.475,00 ₫
  6.995.343  - 1.095.716.500  6.995.343 ₫ - 1.095.716.500 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  21.243.011,00 ₫
  7.706.566  - 91.938.237  7.706.566 ₫ - 91.938.237 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.98 crt - VS1

  71.022.114,00 ₫
  9.891.462  - 1.838.113.923  9.891.462 ₫ - 1.838.113.923 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.62 crt - VS1

  85.298.368,00 ₫
  8.775.241  - 1.648.364.826  8.775.241 ₫ - 1.648.364.826 ₫
 49. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  1.04 crt - VS1

  73.023.331,00 ₫
  11.479.190  - 1.852.024.235  11.479.190 ₫ - 1.852.024.235 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Melita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  4.22 crt - VS1

  783.480.814,00 ₫
  28.990.051  - 5.330.720.016  28.990.051 ₫ - 5.330.720.016 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 0.25 crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Viviette 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  34.422.288,00 ₫
  9.466.935  - 317.121.132  9.466.935 ₫ - 317.121.132 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amaya Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Amaya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.34 crt - VS1

  31.773.810,00 ₫
  8.479.205  - 305.489.116  8.479.205 ₫ - 305.489.116 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Mangabel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.892 crt - VS1

  255.890.294,00 ₫
  10.273.535  - 1.412.455.561  10.273.535 ₫ - 1.412.455.561 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Saundria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.2 crt - VS1

  100.050.938,00 ₫
  9.212.219  - 2.928.509.697  9.212.219 ₫ - 2.928.509.697 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Lauralee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.64 crt - VS1

  139.689.524,00 ₫
  8.395.431  - 2.305.941.899  8.395.431 ₫ - 2.305.941.899 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  47.031.284,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 58. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  41.692.442,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 59. Nhẫn Hình Trái Tim
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  22.702.533,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  16.756.900,00 ₫
  5.764.500  - 66.254.397  5.764.500 ₫ - 66.254.397 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Noelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  3.384 crt - VS1

  380.037.913,00 ₫
  15.789.547  - 1.980.033.061  15.789.547 ₫ - 1.980.033.061 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1 crt - VS1

  89.826.648,00 ₫
  9.486.747  - 2.900.009.837  9.486.747 ₫ - 2.900.009.837 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Alidia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.14 crt - VS1

  21.686.216,00 ₫
  7.959.867  - 92.589.181  7.959.867 ₫ - 92.589.181 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Kim Cương Vàng

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  26.670.721,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫

You’ve viewed 60 of 2444 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng