Đang tải...
Tìm thấy 1994 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Angelika Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  8.405.342,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Gratia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  14.725.369,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Daniele Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  26.494.579,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Prosel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Prosel

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  9.892.885,00 ₫
  5.292.373  - 54.167.408  5.292.373 ₫ - 54.167.408 ₫
  Mới

 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda 0.5 crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Fonda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.78 crt - VS1

  49.371.692,00 ₫
  7.137.606  - 1.079.725.301  7.137.606 ₫ - 1.079.725.301 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Averasa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  16.670.097,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Enero Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  22.797.353,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Bagu Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.35 crt - VS1

  30.419.724,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Zanessa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.62 crt - VS1

  38.339.223,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Empire Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  20.544.410,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penthe Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Penthe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.304 crt - VS1

  28.588.008,00 ₫
  7.582.085  - 102.914.019  7.582.085 ₫ - 102.914.019 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  21.380.647,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  25.557.769,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  25.325.797,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Entinni Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Entinni

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.826 crt - VS1

  54.187.956,00 ₫
  7.015.943  - 1.359.714.167  7.015.943 ₫ - 1.359.714.167 ₫
  Mới

 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  39.792.970,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Alfreda Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  24.566.074,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.94 crt - VS1

  50.555.345,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.03crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Julia 0.03crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  10.943.518,00 ₫
  5.053.101  - 56.816.972  5.053.101 ₫ - 56.816.972 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  38.872.111,00 ₫
  7.937.884  - 1.056.054.942  7.937.884 ₫ - 1.056.054.942 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Samy Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Samy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  29.984.978,00 ₫
  8.522.951  - 283.963.209  8.522.951 ₫ - 283.963.209 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Huile Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Huile

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.21 crt - VS1

  24.083.475,00 ₫
  4.504.262  - 68.293.922  4.504.262 ₫ - 68.293.922 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Janiecere Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Janiecere

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.7 crt - VS1

  43.520.206,00 ₫
  6.062.910  - 1.016.873.805  6.062.910 ₫ - 1.016.873.805 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Luyiza Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Luyiza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.888 crt - VS1

  56.864.017,00 ₫
  8.993.385  - 1.111.493.064  8.993.385 ₫ - 1.111.493.064 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Luster Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Luster

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.23 crt - VS1

  29.381.796,00 ₫
  6.326.515  - 92.315.754  6.326.515 ₫ - 92.315.754 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1 crt - VS1

  77.989.442,00 ₫
  8.156.878  - 2.772.784.654  8.156.878 ₫ - 2.772.784.654 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Fritsche Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  16.918.019,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Camponilla Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Camponilla

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.52 crt - VS1

  38.977.552,00 ₫
  7.721.592  - 1.055.757.541  7.721.592 ₫ - 1.055.757.541 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Layla 0.1crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Layla 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  20.495.205,00 ₫
  6.698.535  - 75.053.017  6.698.535 ₫ - 75.053.017 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  17.330.865,00 ₫
  6.472.511  - 76.026.325  6.472.511 ₫ - 76.026.325 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  36.853.304,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Karlee Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Karlee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.66 crt - VS1

  41.257.802,00 ₫
  7.522.875  - 1.069.843.504  7.522.875 ₫ - 1.069.843.504 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.686.082,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  38.234.593,00 ₫
  7.548.560  - 1.052.405.030  7.548.560 ₫ - 1.052.405.030 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  13.640.399,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Aldean Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Aldean

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  12.218.555,00 ₫
  6.144.019  - 64.116.797  6.144.019 ₫ - 64.116.797 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Breadth Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  36.534.544,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Zarita Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Zarita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.22 crt - VS1

  24.465.769,00 ₫
  5.834.452  - 86.002.752  5.834.452 ₫ - 86.002.752 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Leenil Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Leenil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.512 crt - VS1

  79.575.666,00 ₫
  5.839.860  - 1.029.491.687  5.839.860 ₫ - 1.029.491.687 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Zonel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.6 crt - VS1

  54.203.905,00 ₫
  6.792.892  - 1.238.280.212  6.792.892 ₫ - 1.238.280.212 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Botte Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Botte

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.136 crt - VS1

  15.158.221,00 ₫
  5.799.305  - 69.889.063  5.799.305 ₫ - 69.889.063 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Jambo Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Jambo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.21 crt - VS1

  22.815.738,00 ₫
  6.468.456  - 83.150.414  6.468.456 ₫ - 83.150.414 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Burke Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  24.723.697,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Amanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.8 crt - VS1

  61.347.191,00 ₫
  8.062.251  - 1.732.897.469  8.062.251 ₫ - 1.732.897.469 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Meena Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Meena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.3 crt - VS1

  21.451.481,00 ₫
  6.871.568  - 93.937.931  6.871.568 ₫ - 93.937.931 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Audry Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Audry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.16 crt - VS1

  25.534.246,00 ₫
  8.024.400  - 100.277.967  8.024.400 ₫ - 100.277.967 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Heeling Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Heeling

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  21.593.153,00 ₫
  6.949.433  - 81.338.977  6.949.433 ₫ - 81.338.977 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Hydrogenation Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Hydrogenation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.938 crt - VS1

  61.218.767,00 ₫
  8.131.194  - 1.389.143.274  8.131.194 ₫ - 1.389.143.274 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Calvina Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Calvina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  34.144.798,00 ₫
  10.252.199  - 141.319.214  10.252.199 ₫ - 141.319.214 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 1.0 crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Katherina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1 crt - VS1

  78.237.366,00 ₫
  8.999.873  - 2.774.204.066  8.999.873 ₫ - 2.774.204.066 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Aunay Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Aunay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.136 crt - VS1

  17.949.728,00 ₫
  7.320.102  - 86.611.076  7.320.102 ₫ - 86.611.076 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  1.72 crt - VS1

  157.475.620,00 ₫
  6.620.130  - 3.105.237.635  6.620.130 ₫ - 3.105.237.635 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Roenou Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.526 crt - VS1

  33.372.639,00 ₫
  7.218.716  - 387.566.661  7.218.716 ₫ - 387.566.661 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Keyser B Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Keyser B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.035 crt - VS1

  12.683.850,00 ₫
  5.961.523  - 62.454.056  5.961.523 ₫ - 62.454.056 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Folio Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Folio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.274 crt - VS1

  29.960.374,00 ₫
  5.373.482  - 86.800.327  5.373.482 ₫ - 86.800.327 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Vennis Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Vennis

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.346 crt - VS1

  95.415.748,00 ₫
  6.813.170  - 2.915.631.425  6.813.170 ₫ - 2.915.631.425 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Precies Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Precies

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  37.278.315,00 ₫
  6.268.116  - 1.046.930.157  6.268.116 ₫ - 1.046.930.157 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  27.895.336,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  11.550.756,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.154.817,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫

You’ve viewed 60 of 1994 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng