Đang tải...
Tìm thấy 2038 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  11.778.402,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Erica Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.238 crt - AA

  39.747.007,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Adlonn Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.844.489,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Angelika Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.015 crt - AAA

  7.891.650,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.11 crt - AAA

  9.596.565,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Institutionalize Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - AAA

  13.991.330,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - AA

  17.845.639,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.556.551,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Pyrwe Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Pyrwe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.11 crt - AAA

  9.348.642,00 ₫
  4.825.995  - 53.342.798  4.825.995 ₫ - 53.342.798 ₫
  Mới

 11. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - AA

  29.989.032,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Iodine Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  10.620.974,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Gertha Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Gertha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.36 crt - AAA

  17.948.917,00 ₫
  7.056.498  - 96.384.733  7.056.498 ₫ - 96.384.733 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.47 crt - AA

  21.776.459,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.5 crt - AA

  16.037.986,00 ₫
  7.180.865  - 1.046.524.617  7.180.865 ₫ - 1.046.524.617 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  9.677.674,00 ₫
  4.769.218  - 190.809.322  4.769.218 ₫ - 190.809.322 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.74 crt - AA

  23.715.779,00 ₫
  7.358.223  - 1.078.076.080  7.358.223 ₫ - 1.078.076.080 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.25 crt - AA

  15.593.778,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  13.080.475,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Huile Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Huile

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.21 crt - AAA

  9.835.297,00 ₫
  4.504.262  - 68.293.922  4.504.262 ₫ - 68.293.922 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.5 crt - AA

  18.623.476,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Manana Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - AA

  22.657.304,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Averasa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  8.369.925,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  8.549.717,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  14.727.531,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.744 crt - AA

  26.288.562,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Mesic Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Mesic

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.45 crt - AA

  17.818.873,00 ₫
  6.022.356  - 273.486.610  6.022.356 ₫ - 273.486.610 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AA

  20.609.298,00 ₫
  5.606.265  - 803.575.605  5.606.265 ₫ - 803.575.605 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.5 crt - AA

  15.010.873,00 ₫
  5.900.691  - 1.040.644.197  5.900.691 ₫ - 1.040.644.197 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.290.784,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Odelyn Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - AA

  22.975.523,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Juicy Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  12.511.089,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Leare Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Leare

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.47 crt - AA

  16.179.926,00 ₫
  5.583.014  - 368.357.304  5.583.014 ₫ - 368.357.304 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AA

  17.793.729,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Danitacsa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.155 crt - AAA

  12.574.893,00 ₫
  5.697.918  - 156.310.886  5.697.918 ₫ - 156.310.886 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Yuol Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Yuol

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.86 crt - AA

  20.707.711,00 ₫
  6.462.778  - 1.130.499.642  6.462.778 ₫ - 1.130.499.642 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.76 crt - AA

  31.194.857,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Expai Women Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.128 crt - AAA

  11.505.605,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.5 crt - AA

  15.365.050,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.5crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Grace 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.5 crt - AA

  16.817.174,00 ₫
  7.397.156  - 1.050.985.617  7.397.156 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Admiraa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Admiraa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.33 crt - AAA

  13.806.942,00 ₫
  6.650.952  - 89.138.978  6.650.952 ₫ - 89.138.978 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Coerce Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Coerce

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  11.426.658,00 ₫
  5.013.628  - 61.480.749  5.013.628 ₫ - 61.480.749 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Ihrel Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Ihrel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  9.652.530,00 ₫
  4.907.104  - 67.861.336  4.907.104 ₫ - 67.861.336 ₫
  Mới

 47. Nhẫn đính hôn Empire Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  12.244.238,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Blehe Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.6 crt - AA

  21.833.235,00 ₫
  6.184.574  - 821.081.670  6.184.574 ₫ - 821.081.670 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Staay Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Staay

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  16.249.139,00 ₫
  5.495.145  - 78.878.662  5.495.145 ₫ - 78.878.662 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Xenia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Xenia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.64 crt - AAA

  16.538.699,00 ₫
  6.410.868  - 95.411.415  6.410.868 ₫ - 95.411.415 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Mariwen Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Mariwen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.5 crt - AA

  33.359.390,00 ₫
  9.672.268  - 1.313.982.111  9.672.268 ₫ - 1.313.982.111 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.25 crt - AA

  12.264.516,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  31.061.026,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Enero Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  14.497.181,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1 crt - AA

  22.102.790,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.16 crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  19.607.328,00 ₫
  7.046.764  - 106.361.157  7.046.764 ₫ - 106.361.157 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alonsa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Alonsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.6 crt - AA

  15.896.315,00 ₫
  5.724.144  - 1.054.473.312  5.724.144 ₫ - 1.054.473.312 ₫
 59. Nhẫn SYLVIE Ifeza Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn SYLVIE Ifeza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.572 crt - AA

  35.811.320,00 ₫
  9.008.525  - 2.035.461.723  9.008.525 ₫ - 2.035.461.723 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Bourget Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  18.763.525,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Brunella Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Brunella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.638 crt - AA

  19.638.961,00 ₫
  7.183.028  - 1.066.653.208  7.183.028 ₫ - 1.066.653.208 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Fendr - A Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Fendr - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.9 crt - AA

  19.420.779,00 ₫
  7.543.152  - 1.092.216.114  7.543.152 ₫ - 1.092.216.114 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Magnolia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Magnolia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.094 crt - AAA

  11.777.590,00 ₫
  6.205.392  - 70.402.760  6.205.392 ₫ - 70.402.760 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Madera Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Madera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.112 crt - AA

  31.884.825,00 ₫
  8.383.984  - 1.752.539.408  8.383.984 ₫ - 1.752.539.408 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cannoli 0.5 crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn đính hôn Cannoli 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.716 crt - AA

  22.505.631,00 ₫
  5.946.924  - 1.059.096.537  5.946.924 ₫ - 1.059.096.537 ₫

You’ve viewed 60 of 2038 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng