Đang tải...
Tìm thấy 2165 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Electrique Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Electrique

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.388 crt - VS1

  34.056.346,00 ₫
  7.280.625  - 209.192.402  7.280.625 ₫ - 209.192.402 ₫
 2. Nhẫn nữ Bourget Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.292 crt - VS1

  29.161.417,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Fresa Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Fresa

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  1.694 crt - VS1

  316.587.366,00 ₫
  10.206.177  - 3.985.849.027  10.206.177 ₫ - 3.985.849.027 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  1 crt - VS1

  113.581.158,00 ₫
  9.152.786  - 2.909.137.149  9.152.786 ₫ - 2.909.137.149 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Gratia Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  14.283.326,00 ₫
  7.240.719  - 73.358.136  7.240.719 ₫ - 73.358.136 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Angelika Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  8.709.863,00 ₫
  4.839.599  - 49.061.085  4.839.599 ₫ - 49.061.085 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Adlonn Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  22.469.043,00 ₫
  5.613.935  - 154.711.527  5.613.935 ₫ - 154.711.527 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Histomania Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.17 crt - VS1

  31.905.980,00 ₫
  3.979.226  - 64.315.731  3.979.226 ₫ - 64.315.731 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Fritsche Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  17.459.915,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Enero Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  24.022.242,00 ₫
  8.450.053  - 96.183.500  8.450.053 ₫ - 96.183.500 ₫
 12. Nhẫn nữ Krishna Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.148 crt - VS1

  20.760.748,00 ₫
  6.560.345  - 78.523.208  6.560.345 ₫ - 78.523.208 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  22.866.399,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Calentes Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Calentes

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.144 crt - VS1

  17.322.934,00 ₫
  5.688.651  - 110.065.509  5.688.651 ₫ - 110.065.509 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Samarie Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Samarie

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  32.172.299,00 ₫
  9.405.238  - 119.065.470  9.405.238 ₫ - 119.065.470 ₫
 17. Bộ cô dâu Gemmiferous Ring A Kim Cương Nâu

  Glamira Bộ cô dâu Gemmiferous Ring A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.25 crt - VS1

  87.372.037,00 ₫
  9.860.330  - 1.182.418.919  9.860.330 ₫ - 1.182.418.919 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.5 crt - VS1

  54.617.287,00 ₫
  6.926.004  - 1.095.928.765  6.926.004 ₫ - 1.095.928.765 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Nanci Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Nanci

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  3.802 crt - VS1

  542.377.898,00 ₫
  10.688.156  - 5.485.120.227  10.688.156 ₫ - 5.485.120.227 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Bachor Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Bachor

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.184 crt - VS1

  20.537.448,00 ₫
  7.865.622  - 98.858.018  7.865.622 ₫ - 98.858.018 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Averasa Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  17.163.313,00 ₫
  4.818.089  - 20.525.561  4.818.089 ₫ - 20.525.561 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  23.459.604,00 ₫
  5.613.935  - 69.183.630  5.613.935 ₫ - 69.183.630 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  28.613.071,00 ₫
  8.603.732  - 98.688.210  8.603.732 ₫ - 98.688.210 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  16.396.902,00 ₫
  7.052.796  - 82.556.204  7.052.796 ₫ - 82.556.204 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Iodine Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.13 crt - VS1

  19.630.943,00 ₫
  5.794.783  - 69.919.476  5.794.783 ₫ - 69.919.476 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Ajeeta Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Ajeeta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  21.093.295,00 ₫
  7.004.683  - 79.414.715  7.004.683 ₫ - 79.414.715 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Ariel Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Ariel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.7 crt - VS1

  95.686.526,00 ₫
  7.726.944  - 1.629.784.724  7.726.944 ₫ - 1.629.784.724 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Lamen Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Lamen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.28 crt - VS1

  33.950.214,00 ₫
  8.517.695  - 215.093.314  8.517.695 ₫ - 215.093.314 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Folio Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Folio

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.274 crt - VS1

  36.017.658,00 ₫
  5.794.783  - 92.560.878  5.794.783 ₫ - 92.560.878 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Lavonne Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Lavonne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.245 crt - VS1

  40.337.354,00 ₫
  7.050.532  - 104.857.990  7.050.532 ₫ - 104.857.990 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Talia Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Talia

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.33 crt - VS1

  137.265.196,00 ₫
  11.016.173  - 2.266.432.646  11.016.173 ₫ - 2.266.432.646 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 0.16crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Amanda 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  29.280.425,00 ₫
  8.281.092  - 102.508.943  8.281.092 ₫ - 102.508.943 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris 0.16crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Paris 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.352 crt - VS1

  33.626.442,00 ₫
  8.474.676  - 118.244.717  8.474.676 ₫ - 118.244.717 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Daniele Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  27.855.431,00 ₫
  8.823.353  - 108.919.288  8.823.353 ₫ - 108.919.288 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  18.238.497,00 ₫
  5.441.860  - 63.070.452  5.441.860 ₫ - 63.070.452 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Belleda Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Belleda

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.516 crt - VS1

  55.586.622,00 ₫
  6.304.215  - 944.585.141  6.304.215 ₫ - 944.585.141 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Jerome Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Jerome

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.07 crt - VS1

  12.560.315,00 ₫
  5.943.367  - 65.631.758  5.943.367 ₫ - 65.631.758 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Anissa Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Anissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  26.388.552,00 ₫
  7.313.172  - 85.952.415  7.313.172 ₫ - 85.952.415 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  22.390.930,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Anni Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Anni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.565 crt - VS1

  64.990.161,00 ₫
  7.571.850  - 1.293.262.735  7.571.850 ₫ - 1.293.262.735 ₫
 43. Nhẫn nữ Expai Women Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  14.933.702,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.692 crt - VS1

  60.203.487,00 ₫
  9.033.919  - 1.137.560.644  9.033.919 ₫ - 1.137.560.644 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Clinard Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Clinard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.29 crt - VS1

  41.819.517,00 ₫
  7.600.718  - 111.862.671  7.600.718 ₫ - 111.862.671 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  11.312.492,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Brianna Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Brianna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.256 crt - VS1

  27.145.341,00 ₫
  6.240.536  - 85.018.461  6.240.536 ₫ - 85.018.461 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.1crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Julia 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  20.759.617,00 ₫
  6.359.403  - 77.504.345  6.359.403 ₫ - 77.504.345 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Alonnisos Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.87 crt - VS1

  97.088.594,00 ₫
  8.775.807  - 900.788.181  8.775.807 ₫ - 900.788.181 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Timaula Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Timaula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.616 crt - VS1

  61.108.859,00 ₫
  7.605.529  - 1.300.677.792  7.605.529 ₫ - 1.300.677.792 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Jennie Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Jennie

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.5 crt - VS1

  58.547.269,00 ₫
  8.963.731  - 1.118.428.660  8.963.731 ₫ - 1.118.428.660 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Hui Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Hui

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  17.804.631,00 ₫
  8.354.676  - 102.791.961  8.354.676 ₫ - 102.791.961 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Welly Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Welly

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.21 crt - VS1

  22.867.249,00 ₫
  7.092.418  - 96.961.800  7.092.418 ₫ - 96.961.800 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Keyser B Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Keyser B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.035 crt - VS1

  12.931.919,00 ₫
  6.431.573  - 67.287.416  6.431.573 ₫ - 67.287.416 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Fonda

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.53 crt - VS1

  223.135.261,00 ₫
  7.747.604  - 312.267.381  7.747.604 ₫ - 312.267.381 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Santa Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Santa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.79 crt - VS1

  70.021.648,00 ₫
  9.801.462  - 1.154.301.131  9.801.462 ₫ - 1.154.301.131 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Brielle Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Brielle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.316 crt - VS1

  30.482.965,00 ₫
  7.865.056  - 107.843.821  7.865.056 ₫ - 107.843.821 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Heaven 0.5crt Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Heaven 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.5 crt - VS1

  54.913.890,00 ₫
  7.098.079  - 1.097.626.870  7.098.079 ₫ - 1.097.626.870 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.94 crt - VS1

  70.062.401,00 ₫
  8.940.523  - 1.142.810.613  8.940.523 ₫ - 1.142.810.613 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Tucana Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Tucana

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  1.05 crt - VS1

  210.020.229,00 ₫
  8.900.900  - 2.362.135.023  8.900.900 ₫ - 2.362.135.023 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Margona Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Margona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  1.78 crt - VS1

  124.722.709,00 ₫
  10.869.570  - 3.469.327.890  10.869.570 ₫ - 3.469.327.890 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Empire Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  21.293.104,00 ₫
  5.651.293  - 71.348.713  5.651.293 ₫ - 71.348.713 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Octavise Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Octavise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.15 crt - VS1

  96.486.617,00 ₫
  5.765.067  - 2.580.652.862  5.765.067 ₫ - 2.580.652.862 ₫
 66. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Zarita Kim Cương Nâu

  Nhẫn đính hôn Zarita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.22 crt - VS1

  25.509.217,00 ₫
  6.309.875  - 92.362.767  6.309.875 ₫ - 92.362.767 ₫

You’ve viewed 60 of 2165 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng