Đang tải...
Tìm thấy 1451 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Pique Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Pique

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.274 crt - AAA

  13.806.159,00 ₫
  6.834.873  - 278.121.320  6.834.873 ₫ - 278.121.320 ₫
  Mới

 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  2.15 crt - AAA

  26.948.928,00 ₫
  8.796.184  - 2.239.517.687  8.796.184 ₫ - 2.239.517.687 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  16.162.846,00 ₫
  7.483.549  - 1.110.744.734  7.483.549 ₫ - 1.110.744.734 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Simex Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Simex

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.812 crt - AAA

  17.323.219,00 ₫
  7.195.720  - 1.649.044.069  7.195.720 ₫ - 1.649.044.069 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  12.046.638,00 ₫
  4.381.110  - 1.597.166.952  4.381.110 ₫ - 1.597.166.952 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Leispsrov Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Leispsrov

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.44 crt - AAA

  19.069.720,00 ₫
  7.743.359  - 860.712.901  7.743.359 ₫ - 860.712.901 ₫
  Mới

 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Dream Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Bridal Dream

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  15.241.342,00 ₫
  7.807.887  - 283.880.728  7.807.887 ₫ - 283.880.728 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  18.276.986,00 ₫
  8.102.791  - 1.114.395.655  8.102.791 ₫ - 1.114.395.655 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  17.615.293,00 ₫
  8.375.054  - 401.191.492  8.375.054 ₫ - 401.191.492 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  16.577.748,00 ₫
  6.898.551  - 1.622.666.832  6.898.551 ₫ - 1.622.666.832 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Merrita Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.355 crt - AAA

  12.573.052,00 ₫
  6.226.384  - 372.748.225  6.226.384 ₫ - 372.748.225 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.356 crt - AAA

  22.751.210,00 ₫
  7.386.756  - 2.077.348.636  7.386.756 ₫ - 2.077.348.636 ₫
 15. Nhẫn nữ Misery Đá Zircon Xanh

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  23.714.603,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  14.908.796,00 ₫
  7.652.793  - 385.696.282  7.652.793 ₫ - 385.696.282 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  2.744 crt - AAA

  37.011.332,00 ₫
  10.022.216  - 3.753.321.827  10.022.216 ₫ - 3.753.321.827 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Eschati Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Eschati

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.506 crt - AAA

  18.766.607,00 ₫
  7.195.720  - 956.641.690  7.195.720 ₫ - 956.641.690 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Pavon Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.65 crt - AAA

  16.651.901,00 ₫
  6.941.004  - 1.403.130.141  6.941.004 ₫ - 1.403.130.141 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 1.0 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Linderoth 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1 crt - AAA

  23.486.491,00 ₫
  9.537.124  - 2.897.250.414  9.537.124 ₫ - 2.897.250.414 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Courante Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Courante

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  14.706.438,00 ₫
  5.794.783  - 934.792.735  5.794.783 ₫ - 934.792.735 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Vennis Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Vennis

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.346 crt - AAA

  23.005.925,00 ₫
  7.386.756  - 3.054.636.458  7.386.756 ₫ - 3.054.636.458 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Zonel Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  16.648.787,00 ₫
  7.344.304  - 1.298.569.314  7.344.304 ₫ - 1.298.569.314 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Derry Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Derry

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.76 crt - AAA

  20.331.411,00 ₫
  8.110.149  - 1.476.785.448  8.110.149 ₫ - 1.476.785.448 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  16.476.430,00 ₫
  7.037.796  - 847.764.848  7.037.796 ₫ - 847.764.848 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  14.680.683,00 ₫
  6.622.609  - 1.093.806.130  6.622.609 ₫ - 1.093.806.130 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Derby Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Derby

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.742 crt - AAA

  18.308.684,00 ₫
  7.662.699  - 1.420.111.188  7.662.699 ₫ - 1.420.111.188 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 3.0 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Berdina 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  3.2 crt - AAA

  49.036.747,00 ₫
  11.239.191  - 5.058.259.041  11.239.191 ₫ - 5.058.259.041 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  12.275.318,00 ₫
  6.007.047  - 266.899.678  6.007.047 ₫ - 266.899.678 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  15.051.436,00 ₫
  6.926.004  - 1.095.928.765  6.926.004 ₫ - 1.095.928.765 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.796 crt - AAA

  19.612.263,00 ₫
  8.214.583  - 1.317.177.716  8.214.583 ₫ - 1.317.177.716 ₫
 34. Nhẫn nữ Joanna Đá Zircon Xanh

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.76 crt - AAA

  27.141.662,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Podode Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Podode

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.86 crt - AAA

  17.182.842,00 ₫
  6.856.099  - 1.181.499.116  6.856.099 ₫ - 1.181.499.116 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.911.694,00 ₫
  8.940.523  - 1.142.810.613  8.940.523 ₫ - 1.142.810.613 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Odelyn Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  15.101.529,00 ₫
  5.561.860  - 1.618.874.398  5.561.860 ₫ - 1.618.874.398 ₫
 38. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Annige Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Annige

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.632 crt - AAA

  26.143.460,00 ₫
  7.213.550  - 1.358.229.407  7.213.550 ₫ - 1.358.229.407 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Lordecita Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.076 crt - AAA

  21.210.746,00 ₫
  7.825.434  - 1.216.989.512  7.825.434 ₫ - 1.216.989.512 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 1crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Abella 1crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.106 crt - AAA

  23.391.963,00 ₫
  8.431.658  - 2.900.986.249  8.431.658 ₫ - 2.900.986.249 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  14.552.193,00 ₫
  5.900.915  - 1.114.551.318  5.900.915 ₫ - 1.114.551.318 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Neveda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.3 crt - AAA

  14.253.044,00 ₫
  7.869.019  - 281.673.191  7.869.019 ₫ - 281.673.191 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Artrina Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Artrina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  18.321.986,00 ₫
  8.673.354  - 1.122.249.392  8.673.354 ₫ - 1.122.249.392 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Janiecere Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Janiecere

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  15.390.207,00 ₫
  6.558.930  - 1.065.229.854  6.558.930 ₫ - 1.065.229.854 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Byrne Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Byrne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  16.723.786,00 ₫
  7.356.191  - 1.109.301.340  7.356.191 ₫ - 1.109.301.340 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Beatyar Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Beatyar

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  15.659.358,00 ₫
  7.004.683  - 1.104.872.118  7.004.683 ₫ - 1.104.872.118 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 0.5 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Almira 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  14.272.855,00 ₫
  6.559.496  - 1.091.471.237  6.559.496 ₫ - 1.091.471.237 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassia 1.0 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Cassia 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.256 crt - AAA

  24.014.601,00 ₫
  8.431.658  - 2.917.825.792  8.431.658 ₫ - 2.917.825.792 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda 0.8 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Fonda 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  20.998.201,00 ₫
  7.938.641  - 1.830.925.279  7.938.641 ₫ - 1.830.925.279 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Kerry Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Kerry

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  17.620.668,00 ₫
  7.641.472  - 1.632.360.180  7.641.472 ₫ - 1.632.360.180 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.938 crt - AAA

  22.916.210,00 ₫
  8.487.128  - 1.824.147.007  8.487.128 ₫ - 1.824.147.007 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Titina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  13.016.824,00 ₫
  6.860.344  - 271.144.940  6.860.344 ₫ - 271.144.940 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Demnok Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Demnok

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.592 crt - AAA

  16.436.241,00 ₫
  6.898.551  - 1.293.545.750  6.898.551 ₫ - 1.293.545.750 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Mylenda Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Mylenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.66 crt - AAA

  26.460.439,00 ₫
  7.197.701  - 2.951.391.667  7.197.701 ₫ - 2.951.391.667 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Jay Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Jay

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  16.864.730,00 ₫
  6.771.194  - 849.066.728  6.771.194 ₫ - 849.066.728 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  25.594.122,00 ₫
  9.403.257  - 2.920.726.719  9.403.257 ₫ - 2.920.726.719 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Karlee Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Karlee

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  18.001.045,00 ₫
  8.150.904  - 1.122.673.923  8.150.904 ₫ - 1.122.673.923 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Vavuniya Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Vavuniya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.628 crt - AAA

  27.776.471,00 ₫
  8.999.957  - 1.376.002.910  8.999.957 ₫ - 1.376.002.910 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn nữ Tasenka Đá Zircon Xanh

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  11.534.943,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Manana Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  19.107.361,00 ₫
  6.856.099  - 1.815.118.754  6.856.099 ₫ - 1.815.118.754 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.096 crt - AAA

  22.795.644,00 ₫
  8.384.394  - 2.014.872.522  8.384.394 ₫ - 2.014.872.522 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 0.5crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Amanda 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  19.278.020,00 ₫
  8.637.694  - 1.120.126.765  8.637.694 ₫ - 1.120.126.765 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  14.314.459,00 ₫
  6.696.194  - 278.574.148  6.696.194 ₫ - 278.574.148 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette Đá Zircon Xanh

  Nhẫn đính hôn Viviette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  19.680.187,00 ₫
  9.063.636  - 1.133.838.962  9.063.636 ₫ - 1.133.838.962 ₫

You’ve viewed 60 of 1451 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng