Đang tải...
Tìm thấy 2299 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.62 crt - AA

  13.600.925,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  11.931.428,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.356 crt - AA

  19.793.069,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.176 crt - AA

  15.236.897,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  12.250.188,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.744 crt - AA

  15.501.041,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Institutionalize Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AAA

  11.179.546,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Averasa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  8.018.452,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.78 crt - AA

  11.879.518,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Wulden Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.7 crt - AA

  13.158.608,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.943.476,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Sadie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.88 crt - AA

  14.347.670,00 ₫
  6.828.310  - 1.079.617.158  6.828.310 ₫ - 1.079.617.158 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Villeparis Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.976 crt - AA

  17.654.761,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  11.282.554,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Gratia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.643.221,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AA

  17.197.847,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Ayoova Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.73 crt - AA

  14.470.144,00 ₫
  5.900.691  - 1.542.628.866  5.900.691 ₫ - 1.542.628.866 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  12.383.205,00 ₫
  6.472.511  - 76.026.325  6.472.511 ₫ - 76.026.325 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  13.620.121,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  15.189.854,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Manana Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AA

  18.926.282,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.74 crt - AA

  19.499.183,00 ₫
  9.992.649  - 1.095.217.153  9.992.649 ₫ - 1.095.217.153 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  10.290.859,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.87 crt - AA

  18.147.093,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Rokh Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.876 crt - AA

  16.776.349,00 ₫
  6.509.010  - 1.565.420.545  6.509.010 ₫ - 1.565.420.545 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.303.761,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.346 crt - AA

  16.194.796,00 ₫
  8.110.917  - 283.990.246  8.110.917 ₫ - 283.990.246 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Iodine Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  9.863.956,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Alina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.596 crt - AA

  14.857.305,00 ₫
  7.262.514  - 1.063.679.200  7.262.514 ₫ - 1.063.679.200 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Despiteously Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  9.027.179,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Céline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  11.890.332,00 ₫
  6.349.225  - 362.571.514  6.349.225 ₫ - 362.571.514 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Leare Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Leare

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.47 crt - AA

  12.097.431,00 ₫
  5.583.014  - 368.357.304  5.583.014 ₫ - 368.357.304 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.47 crt - AA

  13.530.360,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  12.729.002,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  9.523.027,00 ₫
  5.039.583  - 1.028.883.372  5.039.583 ₫ - 1.028.883.372 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Atoryia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Atoryia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.342 crt - AA

  12.720.078,00 ₫
  6.411.950  - 267.930.629  6.411.950 ₫ - 267.930.629 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  10.408.468,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.94 crt - AA

  19.274.240,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Ocorie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Ocorie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  13.400.855,00 ₫
  5.799.305  - 91.761.503  5.799.305 ₫ - 91.761.503 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  11.577.251,00 ₫
  5.900.691  - 1.040.644.197  5.900.691 ₫ - 1.040.644.197 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Empire Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  10.189.473,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.12 crt - AA

  24.399.800,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  13.100.211,00 ₫
  6.321.107  - 1.049.363.435  6.321.107 ₫ - 1.049.363.435 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Starila Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.45 crt - AA

  13.275.676,00 ₫
  6.769.912  - 371.493.526  6.769.912 ₫ - 371.493.526 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Neta Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.89 crt - AA

  23.637.373,00 ₫
  8.971.755  - 1.752.931.432  8.971.755 ₫ - 1.752.931.432 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Daniele Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  16.139.642,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Sashenka Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Sashenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.78 crt - AA

  36.789.225,00 ₫
  9.772.573  - 2.986.318.065  9.772.573 ₫ - 2.986.318.065 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Nichele Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Nichele

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  10.119.449,00 ₫
  5.251.818  - 352.432.871  5.251.818 ₫ - 352.432.871 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Allison Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.92 crt - AA

  28.655.057,00 ₫
  7.746.466  - 3.803.006.328  7.746.466 ₫ - 3.803.006.328 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Pavones Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.62 crt - AA

  14.343.074,00 ₫
  6.248.650  - 1.554.795.244  6.248.650 ₫ - 1.554.795.244 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.76 crt - AA

  21.083.246,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Brianna Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Brianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  11.167.109,00 ₫
  5.758.751  - 79.189.587  5.758.751 ₫ - 79.189.587 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Consecratedness A Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AA

  13.301.091,00 ₫
  5.819.583  - 1.060.921.494  5.819.583 ₫ - 1.060.921.494 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Picneted Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Picneted

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  10.729.931,00 ₫
  5.616.810  - 83.015.236  5.616.810 ₫ - 83.015.236 ₫
  Mới

 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Viviette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AA

  17.233.264,00 ₫
  8.333.967  - 1.079.901.037  8.333.967 ₫ - 1.079.901.037 ₫
 63. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Tewalle Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Tewalle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.732 crt - AA

  30.119.077,00 ₫
  6.657.440  - 3.108.184.598  6.657.440 ₫ - 3.108.184.598 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.24 crt - AA

  26.488.631,00 ₫
  7.656.705  - 2.777.069.922  7.656.705 ₫ - 2.777.069.922 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Alfrida

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  11.601.314,00 ₫
  7.040.276  - 260.441.551  7.040.276 ₫ - 260.441.551 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Adlonn Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  9.763.380,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫

You’ve viewed 60 of 2299 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng