Đang tải...
Tìm thấy 2301 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  11.940.621,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  20.391.656,00 ₫
  5.039.583  - 1.693.762.296  5.039.583 ₫ - 1.693.762.296 ₫
 3. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Kim Cương Đen

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.09 crt - AAA

  48.085.300,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gredel Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Gredel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.59 crt - AAA

  19.685.464,00 ₫
  7.210.604  - 1.066.355.803  7.210.604 ₫ - 1.066.355.803 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Vitaly Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  10.623.948,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Angelika Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  7.864.614,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  30.169.906,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Empire Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  12.595.711,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Lunete Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Lunete

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.39 crt - AAA

  21.660.744,00 ₫
  6.225.129  - 1.214.001.540  6.225.129 ₫ - 1.214.001.540 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Averasa Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  8.721.398,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  15.754.914,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Kim Cương Đen

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  15.794.928,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  13.431.948,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Alfreda Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  14.048.918,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Zanessa Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.62 crt - AAA

  17.953.784,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Adlonn Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  10.790.762,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Clerical Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  12.000.641,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  15.040.613,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  10.806.173,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  10.583.934,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Juicy Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  13.862.909,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  16.467.865,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  15.794.928,00 ₫
  5.900.691  - 1.040.644.197  5.900.691 ₫ - 1.040.644.197 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Pastolisa Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.356 crt - AAA

  48.722.008,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Sadie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  31.110.233,00 ₫
  6.828.310  - 1.079.617.158  6.828.310 ₫ - 1.079.617.158 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  19.407.531,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  17.378.180,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Gisu Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.744 crt - AAA

  30.533.275,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Jayendra Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Jayendra

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  19.974.212,00 ₫
  6.265.683  - 87.773.637  6.265.683 ₫ - 87.773.637 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  9.642.257,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Huile Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Huile

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  10.403.061,00 ₫
  4.504.262  - 68.293.922  4.504.262 ₫ - 68.293.922 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Zarita Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Zarita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.22 crt - AAA

  16.517.070,00 ₫
  5.834.452  - 86.002.752  5.834.452 ₫ - 86.002.752 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.476 crt - AAA

  40.336.940,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Muiradus Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Muiradus

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  17.424.141,00 ₫
  6.560.109  - 92.261.677  6.560.109 ₫ - 92.261.677 ₫
  Mới

 39. Nhẫn đính hôn Daniele Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  18.545.880,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  14.626.145,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1 crt - AAA

  29.043.301,00 ₫
  7.022.432  - 2.752.912.909  7.022.432 ₫ - 2.752.912.909 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Samarie Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Samarie

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  18.977.923,00 ₫
  8.586.216  - 109.281.089  8.586.216 ₫ - 109.281.089 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Odelyn Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  26.517.290,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Lugh Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  17.665.306,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Laskon Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Laskon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.46 crt - AAA

  19.688.979,00 ₫
  6.164.296  - 267.822.481  6.164.296 ₫ - 267.822.481 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Manana Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  1.08 crt - AAA

  25.955.744,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Marissa Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Marissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  19.319.663,00 ₫
  7.891.921  - 107.388.541  7.891.921 ₫ - 107.388.541 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.576 crt - AAA

  22.496.979,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Iodine Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  10.972.447,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Alonnisos Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.87 crt - AAA

  44.561.647,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  13.740.704,00 ₫
  5.039.583  - 1.028.883.372  5.039.583 ₫ - 1.028.883.372 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.62 crt - AAA

  27.024.493,00 ₫
  7.522.604  - 1.565.947.752  7.522.604 ₫ - 1.565.947.752 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.692 crt - AAA

  21.698.053,00 ₫
  8.321.800  - 1.083.659.098  8.321.800 ₫ - 1.083.659.098 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jemma 0.5 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Jemma 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  15.865.764,00 ₫
  6.337.329  - 1.041.049.745  6.337.329 ₫ - 1.041.049.745 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Caninna Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Caninna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.4 crt - AAA

  21.420.119,00 ₫
  6.427.901  - 1.025.530.853  6.427.901 ₫ - 1.025.530.853 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Inur Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Inur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  11.483.976,00 ₫
  5.761.995  - 68.969.827  5.761.995 ₫ - 68.969.827 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1 crt - AAA

  31.274.614,00 ₫
  8.136.871  - 2.765.687.599  8.136.871 ₫ - 2.765.687.599 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Nillson Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Nillson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.2 crt - AAA

  36.484.526,00 ₫
  8.114.161  - 2.775.826.250  8.114.161 ₫ - 2.775.826.250 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 0.4crt Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Hayley 0.4crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.4 crt - AAA

  23.226.421,00 ₫
  7.362.549  - 1.035.872.273  7.362.549 ₫ - 1.035.872.273 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Mariwen Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Mariwen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  1.5 crt - AAA

  42.903.236,00 ₫
  9.672.268  - 1.313.982.111  9.672.268 ₫ - 1.313.982.111 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Bece Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Bece

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  21.980.313,00 ₫
  6.671.229  - 388.418.304  6.671.229 ₫ - 388.418.304 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Carmona Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Carmona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  18.753.520,00 ₫
  6.975.388  - 204.530.292  6.975.388 ₫ - 204.530.292 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Wayrop Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Wayrop

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  14.140.031,00 ₫
  6.083.187  - 72.592.707  6.083.187 ₫ - 72.592.707 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Rousend Kim Cương Đen

  Nhẫn đính hôn Rousend

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1 crt - AAA

  30.389.173,00 ₫
  6.319.215  - 2.760.618.281  6.319.215 ₫ - 2.760.618.281 ₫

You’ve viewed 60 of 2301 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng