Đang tải...
Tìm thấy 1367 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - AAAA

  24.095.099,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.47 crt - AAAA

  15.882.526,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - AAAA

  17.223.802,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.744 crt - AAAA

  20.151.301,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Nina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.94 crt - AAAA

  22.700.293,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Saiorsa Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Saiorsa

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.09 crt - AAAA

  17.423.329,00 ₫
  6.569.842  - 2.709.424.870  6.569.842 ₫ - 2.709.424.870 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  20.677.701,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Acker Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  2.82 crt - AAAA

  25.106.261,00 ₫
  8.389.932  - 1.798.149.798  8.389.932 ₫ - 1.798.149.798 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Layla Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Layla

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  17.955.406,00 ₫
  7.232.774  - 1.717.892.271  7.232.774 ₫ - 1.717.892.271 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Villeparis Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.976 crt - AAAA

  18.519.926,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  17.469.292,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.632 crt - AAAA

  27.808.819,00 ₫
  6.754.771  - 454.927.825  6.754.771 ₫ - 454.927.825 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Odelyn Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - AAAA

  16.838.262,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - AAAA

  17.340.869,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Erica Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.238 crt - AAAA

  29.229.851,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 18. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - AAAA

  36.865.199,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.18 crt - AAAA

  23.955.863,00 ₫
  8.638.126  - 2.786.694.876  8.638.126 ₫ - 2.786.694.876 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Pravin Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Pravin

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.58 crt - AAAA

  26.642.199,00 ₫
  10.699.921  - 1.106.680.583  10.699.921 ₫ - 1.106.680.583 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AAAA

  17.732.085,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Demnok Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Demnok

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.592 crt - AAAA

  25.207.107,00 ₫
  6.367.069  - 1.233.481.254  6.367.069 ₫ - 1.233.481.254 ₫
 24. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Snegyl Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Snegyl

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.752 crt - AAAA

  28.511.765,00 ₫
  6.754.771  - 2.560.359.729  6.754.771 ₫ - 2.560.359.729 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Consecratedness A Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - AAAA

  16.599.532,00 ₫
  5.819.583  - 1.060.921.494  5.819.583 ₫ - 1.060.921.494 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  14.715.365,00 ₫
  5.606.265  - 803.575.605  5.606.265 ₫ - 803.575.605 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Miranda Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Miranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.216 crt - AAAA

  25.937.900,00 ₫
  8.542.958  - 364.220.732  8.542.958 ₫ - 364.220.732 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Rosie Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Rosie

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.316 crt - AAAA

  78.354.974,00 ₫
  10.948.386  - 455.144.117  10.948.386 ₫ - 455.144.117 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Lillian Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.558 crt - AAAA

  33.115.522,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  16.776.621,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.15 crt - AAAA

  20.545.763,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.94 crt - AAAA

  28.764.014,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Savanna 0.8 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Savanna 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.96 crt - AAAA

  20.757.188,00 ₫
  7.029.461  - 236.311.573  7.029.461 ₫ - 236.311.573 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Marea Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Marea

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.384 crt - AAAA

  32.980.069,00 ₫
  10.368.996  - 434.880.343  10.368.996 ₫ - 434.880.343 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Tamara Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Tamara

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.5 crt - AAAA

  17.795.351,00 ₫
  6.575.250  - 235.324.744  6.575.250 ₫ - 235.324.744 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Girona Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Girona

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.394 crt - AAAA

  31.128.076,00 ₫
  9.727.692  - 2.169.481.105  9.727.692 ₫ - 2.169.481.105 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Marinella 2.0 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Marinella 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.53 crt - AAAA

  45.884.268,00 ₫
  9.049.620  - 3.601.206.706  9.049.620 ₫ - 3.601.206.706 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  18.001.639,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Betsy Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Betsy

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.96 crt - AAAA

  24.707.203,00 ₫
  6.883.464  - 280.326.811  6.883.464 ₫ - 280.326.811 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Pavemu Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Pavemu

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.984 crt - AAAA

  22.082.241,00 ₫
  9.387.034  - 1.011.647.666  9.387.034 ₫ - 1.011.647.666 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Elleryes Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Elleryes

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  19.832.543,00 ₫
  7.664.816  - 1.728.639.239  7.664.816 ₫ - 1.728.639.239 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Despiteously Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  11.838.964,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Sohniel Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Sohniel

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.928 crt - AAAA

  38.128.610,00 ₫
  9.504.913  - 1.632.687.089  9.504.913 ₫ - 1.632.687.089 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Sherona Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Sherona

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.91 crt - AAAA

  29.249.857,00 ₫
  6.931.048  - 398.827.316  6.931.048 ₫ - 398.827.316 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Holly Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Holly

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.236 crt - AAAA

  38.960.787,00 ₫
  10.503.637  - 4.369.337.604  10.503.637 ₫ - 4.369.337.604 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Storm Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Storm

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  17.895.386,00 ₫
  7.802.702  - 156.702.918  7.802.702 ₫ - 156.702.918 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  22.124.689,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  15.664.072,00 ₫
  7.426.355  - 1.047.944.022  7.426.355 ₫ - 1.047.944.022 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.276 crt - AAAA

  30.063.653,00 ₫
  8.161.204  - 1.752.944.953  8.161.204 ₫ - 1.752.944.953 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Zanyria Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  27.331.626,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  15.060.890,00 ₫
  7.051.090  - 366.018.656  7.051.090 ₫ - 366.018.656 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Paris

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.542 crt - AAAA

  20.239.980,00 ₫
  8.260.158  - 401.328.184  8.260.158 ₫ - 401.328.184 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penelope Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Penelope

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.5 crt - AAAA

  20.251.336,00 ₫
  7.890.300  - 390.216.228  7.890.300 ₫ - 390.216.228 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.56 crt - AAAA

  22.947.135,00 ₫
  8.502.944  - 403.504.614  8.502.944 ₫ - 403.504.614 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Coco Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Coco

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.164 crt - AAAA

  38.281.094,00 ₫
  10.617.190  - 1.556.092.992  10.617.190 ₫ - 1.556.092.992 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Shelly Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Shelly

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.31 crt - AAAA

  49.481.460,00 ₫
  10.157.571  - 219.751.777  10.157.571 ₫ - 219.751.777 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Allison Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.92 crt - AAAA

  23.437.034,00 ₫
  7.746.466  - 3.803.006.328  7.746.466 ₫ - 3.803.006.328 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Georgia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Georgia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.97 crt - AAAA

  27.211.044,00 ₫
  8.567.291  - 3.824.027.124  8.567.291 ₫ - 3.824.027.124 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Kelly Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Kelly

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.692 crt - AAAA

  28.054.039,00 ₫
  10.295.457  - 1.108.816.457  10.295.457 ₫ - 1.108.816.457 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Esther Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Esther

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.38 crt - AAAA

  64.138.157,00 ₫
  13.741.785  - 1.207.458.727  13.741.785 ₫ - 1.207.458.727 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Saphira Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Saphira

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.016 crt - AAAA

  35.240.311,00 ₫
  10.483.630  - 1.163.700.329  10.483.630 ₫ - 1.163.700.329 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Emma Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Emma

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1.8 crt - AAAA

  39.849.206,00 ₫
  9.223.194  - 554.448.784  9.223.194 ₫ - 554.448.784 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Ashley Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ashley

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.124 crt - AAAA

  33.146.884,00 ₫
  10.497.689  - 1.776.818.087  10.497.689 ₫ - 1.776.818.087 ₫

You’ve viewed 60 of 1367 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng