Đang tải...
Tìm thấy 2349 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  20.027.448,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  19.190.285,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mireya Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Mireya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  17.382.651,00 ₫
  9.403.539  - 936.575.742  9.403.539 ₫ - 936.575.742 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  17.275.389,00 ₫
  8.965.995  - 407.347.124  8.965.995 ₫ - 407.347.124 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.354 crt - AAA

  14.210.873,00 ₫
  7.471.662  - 105.933.452  7.471.662 ₫ - 105.933.452 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Alidia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.14 crt - AAA

  14.356.062,00 ₫
  7.959.867  - 92.589.181  7.959.867 ₫ - 92.589.181 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.402 crt - AAA

  48.388.070,00 ₫
  11.778.056  - 3.768.321.757  11.778.056 ₫ - 3.768.321.757 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  11.102.210,00 ₫
  6.113.178  - 73.103.421  6.113.178 ₫ - 73.103.421 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  20.625.749,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Brno

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  12.233.147,00 ₫
  6.452.799  - 378.479.332  6.452.799 ₫ - 378.479.332 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Abella

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.606 crt - AAA

  19.604.339,00 ₫
  8.582.223  - 1.118.980.542  8.582.223 ₫ - 1.118.980.542 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Mocc

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.172 crt - AAA

  11.346.171,00 ₫
  6.155.631  - 77.546.800  6.155.631 ₫ - 77.546.800 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Leeb

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  1.02 crt - AAA

  30.123.818,00 ₫
  9.865.990  - 2.075.509.025  9.865.990 ₫ - 2.075.509.025 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Samy Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Samy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  18.420.761,00 ₫
  9.989.952  - 308.078.728  9.989.952 ₫ - 308.078.728 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Sora

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  15.768.886,00 ₫
  6.516.478  - 1.092.744.820  6.516.478 ₫ - 1.092.744.820 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Jon

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.822 crt - AAA

  28.183.732,00 ₫
  13.729.179  - 774.151.986  13.729.179 ₫ - 774.151.986 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Gallus

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  22.265.553,00 ₫
  8.395.431  - 867.505.321  8.395.431 ₫ - 867.505.321 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Dohtig

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  11.551.076,00 ₫
  6.240.536  - 76.188.315  6.240.536 ₫ - 76.188.315 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Jolanka

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  18.238.495,00 ₫
  10.256.554  - 121.117.341  10.256.554 ₫ - 121.117.341 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Tarayas

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.51 crt - AAA

  39.307.170,00 ₫
  8.273.167  - 2.263.630.776  8.273.167 ₫ - 2.263.630.776 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  16.482.090,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  10.883.720,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  16.658.693,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adele Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Adele

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  18.980.851,00 ₫
  9.628.255  - 417.111.224  9.628.255 ₫ - 417.111.224 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  17.845.103,00 ₫
  8.629.770  - 1.104.631.555  8.629.770 ₫ - 1.104.631.555 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  22.144.988,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Warb

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.66 crt - AAA

  22.964.041,00 ₫
  8.965.995  - 1.640.511.091  8.965.995 ₫ - 1.640.511.091 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia 0.5 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Tonia 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  22.813.193,00 ₫
  10.408.818  - 186.749.113  10.408.818 ₫ - 186.749.113 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  14.309.364,00 ₫
  8.150.904  - 390.366.067  8.150.904 ₫ - 390.366.067 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  26.092.517,00 ₫
  7.938.641  - 2.063.169.462  7.938.641 ₫ - 2.063.169.462 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Rosalind

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.33 crt - AAA

  15.067.851,00 ₫
  7.698.076  - 945.052.117  7.698.076 ₫ - 945.052.117 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Aeaea

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  14.542.005,00 ₫
  6.834.873  - 93.395.781  6.834.873 ₫ - 93.395.781 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Togos

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  26.093.648,00 ₫
  9.073.541  - 1.307.993.795  9.073.541 ₫ - 1.307.993.795 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Fiene

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.572 crt - AAA

  23.470.641,00 ₫
  9.249.012  - 878.599.603  9.249.012 ₫ - 878.599.603 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bona 2.0 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Bona 2.0 crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  2 crt - AAA

  48.888.163,00 ₫
  13.253.710  - 3.753.307.679  13.253.710 ₫ - 3.753.307.679 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Calanthe

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.35 crt - AAA

  38.325.666,00 ₫
  13.432.011  - 2.301.809.842  13.432.011 ₫ - 2.301.809.842 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 2.0 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Alfrida 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  2 crt - AAA

  41.806.781,00 ₫
  9.740.330  - 3.712.765.416  9.740.330 ₫ - 3.712.765.416 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Heart Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Bridal Heart

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  12.674.089,00 ₫
  8.264.111  - 275.177.938  8.264.111 ₫ - 275.177.938 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  13.136.540,00 ₫
  5.009.409  - 1.077.674.132  5.009.409 ₫ - 1.077.674.132 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Leare

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  13.512.386,00 ₫
  6.418.836  - 391.752.853  6.418.836 ₫ - 391.752.853 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Helyena

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  2.4 crt - AAA

  57.513.689,00 ₫
  17.745.198  - 1.931.821.030  17.745.198 ₫ - 1.931.821.030 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Cotredire

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  12.144.281,00 ₫
  6.580.157  - 79.584.525  6.580.157 ₫ - 79.584.525 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.032 crt - AAA

  25.281.953,00 ₫
  9.127.314  - 1.839.302.596  9.127.314 ₫ - 1.839.302.596 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Sabina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.22 crt - AAA

  43.591.773,00 ₫
  13.372.578  - 2.795.972.596  13.372.578 ₫ - 2.795.972.596 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Anissa Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Anissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  14.109.272,00 ₫
  7.807.887  - 90.834.473  7.807.887 ₫ - 90.834.473 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  32.316.637,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Demnok

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.592 crt - AAA

  17.528.123,00 ₫
  7.280.625  - 1.297.366.490  7.280.625 ₫ - 1.297.366.490 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1 crt - AAA

  28.328.637,00 ₫
  9.571.652  - 2.905.528.674  9.571.652 ₫ - 2.905.528.674 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Geranium

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  25.966.289,00 ₫
  9.776.557  - 321.083.380  9.776.557 ₫ - 321.083.380 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  18.215.005,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 56. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Aracelis - Round Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Aracelis - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  27.426.378,00 ₫
  10.127.499  - 1.841.128.063  10.127.499 ₫ - 1.841.128.063 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  19.802.167,00 ₫
  6.962.230  - 864.392.122  6.962.230 ₫ - 864.392.122 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Ihrel

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  10.552.024,00 ₫
  5.603.746  - 75.707.182  5.603.746 ₫ - 75.707.182 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Fresa

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.694 crt - AAA

  42.657.249,00 ₫
  11.011.928  - 3.994.127.295  11.011.928 ₫ - 3.994.127.295 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn đính hôn Alamode

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.93 crt - AAA

  30.134.289,00 ₫
  8.660.335  - 2.598.426.357  8.660.335 ₫ - 2.598.426.357 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Siargaole 0.5 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn đính hôn Siargaole 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  17.737.839,00 ₫
  7.614.303  - 1.107.815.500  7.614.303 ₫ - 1.107.815.500 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Granna

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.65 crt - AAA

  19.896.696,00 ₫
  7.259.399  - 1.455.559.135  7.259.399 ₫ - 1.455.559.135 ₫
 64. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  11.921.828,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Kaolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.75 crt - AAA

  17.000.578,00 ₫
  8.130.527  - 705.180.617  8.130.527 ₫ - 705.180.617 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Gislind

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  1.25 crt - AAA

  40.772.353,00 ₫
  12.162.678  - 3.433.356.367  12.162.678 ₫ - 3.433.356.367 ₫

You’ve viewed 60 of 2349 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng