Đang tải...
Tìm thấy 2212 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  16.585.472,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  22.013.297,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  17.420.625,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Fanetta Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.218 crt - AAA

  26.841.727,00 ₫
  8.219.062  - 2.256.267.923  8.219.062 ₫ - 2.256.267.923 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  14.024.585,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  25.362.837,00 ₫
  10.719.928  - 201.312.963  10.719.928 ₫ - 201.312.963 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Wulden Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  17.754.796,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Erica Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.238 crt - AAA

  29.446.141,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Mesic Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Mesic

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.45 crt - AAA

  11.924.939,00 ₫
  6.022.356  - 273.486.610  6.022.356 ₫ - 273.486.610 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Sucette Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Sucette

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.462 crt - AAA

  14.527.192,00 ₫
  7.040.275  - 381.159.035  7.040.275 ₫ - 381.159.035 ₫
 12. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Snegyl Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Snegyl

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.752 crt - AAA

  27.457.345,00 ₫
  6.754.771  - 2.560.359.729  6.754.771 ₫ - 2.560.359.729 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  8.853.605,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Averasa Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  8.018.452,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Zanyria Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  20.464.382,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  14.366.866,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Despiteously Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.514.527,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Staska Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Staska

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  21.708.598,00 ₫
  7.078.127  - 1.748.632.650  7.078.127 ₫ - 1.748.632.650 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Brielle Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Brielle

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.316 crt - AAA

  14.700.494,00 ₫
  7.248.455  - 100.183.340  7.248.455 ₫ - 100.183.340 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Peart Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Peart

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.27 crt - AAA

  14.334.152,00 ₫
  7.358.223  - 99.385.766  7.358.223 ₫ - 99.385.766 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.25crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  12.167.996,00 ₫
  6.169.704  - 263.685.916  6.169.704 ₫ - 263.685.916 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Fritsche Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Fritsche

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  8.266.374,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Zarita Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Zarita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  12.515.684,00 ₫
  5.834.452  - 86.002.752  5.834.452 ₫ - 86.002.752 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Faque Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Faque

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.506 crt - AAA

  14.230.873,00 ₫
  6.929.967  - 281.746.227  6.929.967 ₫ - 281.746.227 ₫
  Mới

 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Oectra Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.66 crt - AAA

  18.065.445,00 ₫
  7.076.775  - 1.548.712.057  7.076.775 ₫ - 1.548.712.057 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  2.15 crt - AAA

  33.739.522,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.274.240,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.44 crt - AAA

  15.025.203,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 1.0 crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Dorotea 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1 crt - AAA

  21.074.324,00 ₫
  6.328.678  - 2.747.843.584  6.328.678 ₫ - 2.747.843.584 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1 crt - AAA

  25.430.698,00 ₫
  8.156.878  - 2.772.784.654  8.156.878 ₫ - 2.772.784.654 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Iodine Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  9.755.810,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  17.677.202,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 36. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.632 crt - AAA

  38.785.593,00 ₫
  6.754.771  - 454.927.825  6.754.771 ₫ - 454.927.825 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Raeann Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.8 crt - AAA

  19.889.860,00 ₫
  6.563.353  - 1.718.906.136  6.563.353 ₫ - 1.718.906.136 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Daniele Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  15.382.623,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Hayley

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.02 crt - AAA

  23.666.304,00 ₫
  7.702.667  - 1.959.800.380  7.702.667 ₫ - 1.959.800.380 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Solis Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Solis

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.191.172,00 ₫
  6.553.620  - 66.063.417  6.553.620 ₫ - 66.063.417 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Alidia Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Alidia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.14 crt - AAA

  12.332.918,00 ₫
  6.813.170  - 80.541.405  6.813.170 ₫ - 80.541.405 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.35 crt - AAA

  12.465.397,00 ₫
  7.051.090  - 366.018.656  7.051.090 ₫ - 366.018.656 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Biddie Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Biddie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.25 crt - AAA

  31.417.636,00 ₫
  9.753.377  - 2.951.603.340  9.753.377 ₫ - 2.951.603.340 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda 0.16 crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Fonda 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.44 crt - AAA

  13.724.751,00 ₫
  6.975.388  - 109.632.561  6.975.388 ₫ - 109.632.561 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Bourdon Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Bourdon

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  10.851.865,00 ₫
  6.042.633  - 69.375.375  6.042.633 ₫ - 69.375.375 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Pasqueflower Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Pasqueflower

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  20.380.839,00 ₫
  7.650.216  - 1.384.709.307  7.650.216 ₫ - 1.384.709.307 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bernarda 0.5 crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Bernarda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  19.517.298,00 ₫
  8.496.185  - 1.087.363.080  8.496.185 ₫ - 1.087.363.080 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Ellyn Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Ellyn

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  14.612.626,00 ₫
  5.662.501  - 1.735.844.437  5.662.501 ₫ - 1.735.844.437 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.76 crt - AAA

  27.653.089,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Aubriel Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Aubriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  12.138.255,00 ₫
  6.834.799  - 268.958.010  6.834.799 ₫ - 268.958.010 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Wousli Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Wousli

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  22.580.521,00 ₫
  6.793.704  - 2.757.563.166  6.793.704 ₫ - 2.757.563.166 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.082.290,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Crece Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Crece

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.272 crt - AAA

  19.734.400,00 ₫
  9.349.183  - 126.232.901  9.349.183 ₫ - 126.232.901 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Ethella Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Ethella

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  2.324 crt - AAA

  49.022.110,00 ₫
  13.772.337  - 3.339.386.292  13.772.337 ₫ - 3.339.386.292 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Morte Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Morte

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  2.39 crt - AAA

  34.340.000,00 ₫
  7.669.683  - 2.154.881.462  7.669.683 ₫ - 2.154.881.462 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  15.763.836,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.35 crt - AAA

  9.419.477,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  18.065.173,00 ₫
  7.358.223  - 1.078.076.080  7.358.223 ₫ - 1.078.076.080 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  11.282.554,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Empire Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  9.432.454,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Nichele Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Nichele

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.35 crt - AAA

  10.092.413,00 ₫
  5.251.818  - 352.432.871  5.251.818 ₫ - 352.432.871 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Precoce Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Precoce

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  2.822 crt - AAA

  51.874.991,00 ₫
  14.324.690  - 2.303.486.979  14.324.690 ₫ - 2.303.486.979 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  10.643.954,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  13.620.121,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫

You’ve viewed 60 of 2212 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng