Đang tải...
Tìm thấy 1985 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.08 crt - VS1

  14.725.369,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Angelika Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  8.297.196,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.4 crt - VS1

  28.344.139,00 ₫
  7.072.719  - 99.372.247  7.072.719 ₫ - 99.372.247 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Paris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.542 crt - VS1

  32.568.575,00 ₫
  8.260.158  - 401.328.184  8.260.158 ₫ - 401.328.184 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Alfrida

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  25.876.529,00 ₫
  7.040.276  - 260.441.551  7.040.276 ₫ - 260.441.551 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Leare Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Leare

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.47 crt - VS1

  35.537.982,00 ₫
  5.583.014  - 368.357.304  5.583.014 ₫ - 368.357.304 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  21.380.647,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  39.792.970,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  20.154.817,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  25.325.797,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  17.330.865,00 ₫
  6.472.511  - 76.026.325  6.472.511 ₫ - 76.026.325 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Alfreda Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  24.566.074,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Brielle Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Brielle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.316 crt - VS1

  28.516.090,00 ₫
  7.248.455  - 100.183.340  7.248.455 ₫ - 100.183.340 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Bagu Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  30.419.724,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Breadth Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  36.534.544,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Tredd Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Tredd

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.62 crt - VS1

  43.055.181,00 ₫
  7.377.690  - 1.068.221.320  7.377.690 ₫ - 1.068.221.320 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Institutionalize Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.46 crt - VS1

  28.455.800,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Dahlia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.24 crt - VS1

  26.705.735,00 ₫
  6.945.648  - 94.613.845  6.945.648 ₫ - 94.613.845 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.94 crt - VS1

  50.555.345,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  27.895.336,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.576 crt - VS1

  42.882.418,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sabrina 0.1 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Sabrina 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  21.876.494,00 ₫
  6.907.797  - 82.961.160  6.907.797 ₫ - 82.961.160 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  37.951.251,00 ₫
  7.006.750  - 1.050.782.847  7.006.750 ₫ - 1.050.782.847 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Pocot Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Pocot

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.53 crt - VS1

  41.172.636,00 ₫
  7.903.277  - 1.066.396.360  7.903.277 ₫ - 1.066.396.360 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gredel Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Gredel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.59 crt - VS1

  40.070.903,00 ₫
  7.210.604  - 1.066.355.803  7.210.604 ₫ - 1.066.355.803 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Iodine Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.13 crt - VS1

  18.921.146,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Rungo Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Rungo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.71 crt - VS1

  61.470.746,00 ₫
  7.260.892  - 947.720.120  7.260.892 ₫ - 947.720.120 ₫
  Mới

 32. Nhẫn đính hôn Daniele Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  26.494.579,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.33 crt - VS1

  30.160.714,00 ₫
  7.115.977  - 280.854.020  7.115.977 ₫ - 280.854.020 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  28.011.322,00 ₫
  7.051.090  - 366.018.656  7.051.090 ₫ - 366.018.656 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Jambo Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Jambo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.21 crt - VS1

  22.815.738,00 ₫
  6.468.456  - 83.150.414  6.468.456 ₫ - 83.150.414 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.346 crt - VS1

  31.713.685,00 ₫
  8.110.917  - 283.990.246  8.110.917 ₫ - 283.990.246 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.16 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  22.138.207,00 ₫
  6.654.196  - 72.579.187  6.654.196 ₫ - 72.579.187 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Atoryia Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Atoryia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.342 crt - VS1

  28.671.549,00 ₫
  6.411.950  - 267.930.629  6.411.950 ₫ - 267.930.629 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Magnolia Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Magnolia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.094 crt - VS1

  16.535.995,00 ₫
  6.205.392  - 70.402.760  6.205.392 ₫ - 70.402.760 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Salbatora Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Salbatora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.222 crt - VS1

  19.010.635,00 ₫
  7.302.528  - 93.451.279  7.302.528 ₫ - 93.451.279 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Multipla Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Multipla

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.5 crt - VS1

  52.966.992,00 ₫
  6.285.960  - 1.225.478.487  6.285.960 ₫ - 1.225.478.487 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.25 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.388 crt - VS1

  35.685.330,00 ₫
  9.008.525  - 303.591.628  9.008.525 ₫ - 303.591.628 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Puzo Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Puzo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.3 crt - VS1

  24.384.931,00 ₫
  6.144.019  - 87.692.530  6.144.019 ₫ - 87.692.530 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Enero Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  22.797.353,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Histomania Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.17 crt - VS1

  26.174.198,00 ₫
  3.719.125  - 60.629.100  3.719.125 ₫ - 60.629.100 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  36.180.367,00 ₫
  5.900.691  - 1.040.644.197  5.900.691 ₫ - 1.040.644.197 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Prosel Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Prosel

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  9.784.739,00 ₫
  5.292.373  - 54.167.408  5.292.373 ₫ - 54.167.408 ₫
  Mới

 48. Nhẫn đính hôn Lordecita Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương & Kim Cương Đen

  1.076 crt - VS1

  112.493.012,00 ₫
  7.191.679  - 1.159.536.727  7.191.679 ₫ - 1.159.536.727 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Gamed Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Gamed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.4 crt - VS1

  48.289.697,00 ₫
  6.285.960  - 1.444.365.108  6.285.960 ₫ - 1.444.365.108 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Jugullas Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Jugullas

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  18.334.727,00 ₫
  5.373.482  - 62.683.867  5.373.482 ₫ - 62.683.867 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Roxanne Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.76 crt - VS1

  121.006.233,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Calvina Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Calvina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  34.144.798,00 ₫
  10.252.199  - 141.319.214  10.252.199 ₫ - 141.319.214 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alisha 0.5crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Alisha 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.616 crt - VS1

  45.401.939,00 ₫
  11.544.538  - 1.081.469.149  11.544.538 ₫ - 1.081.469.149 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Empire Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  20.544.410,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Averasa Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  16.670.097,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Brutna Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.088 crt - VS1

  11.667.011,00 ₫
  5.332.927  - 61.061.682  5.332.927 ₫ - 61.061.682 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  11.550.756,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  36.215.786,00 ₫
  5.999.915  - 1.040.846.975  5.999.915 ₫ - 1.040.846.975 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Starila Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.45 crt - VS1

  28.956.784,00 ₫
  6.769.912  - 371.493.526  6.769.912 ₫ - 371.493.526 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Expai Women Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.128 crt - VS1

  16.264.009,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.03crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Julia 0.03crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  10.943.518,00 ₫
  5.053.101  - 56.816.972  5.053.101 ₫ - 56.816.972 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Cirrus Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Cirrus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.035 crt - VS1

  10.499.040,00 ₫
  4.927.381  - 52.247.817  4.927.381 ₫ - 52.247.817 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  38.872.111,00 ₫
  7.937.884  - 1.056.054.942  7.937.884 ₫ - 1.056.054.942 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Trina 0.1 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đính hôn Trina 0.1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.24 crt - VS1

  28.370.906,00 ₫
  8.630.015  - 113.525.803  8.630.015 ₫ - 113.525.803 ₫

You’ve viewed 60 of 1985 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng