Đang tải...
Tìm thấy 2742 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  14.848.228,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  15.526.339,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  13.287.672,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  15.588.320,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  13.671.444,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 6. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.09 crt - AAA

  33.775.593,00 ₫
  13.771.632  - 311.050.408  13.771.632 ₫ - 311.050.408 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  13.224.559,00 ₫
  6.459.591  - 847.340.318  6.459.591 ₫ - 847.340.318 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  14.315.026,00 ₫
  7.528.266  - 87.650.527  7.528.266 ₫ - 87.650.527 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1 crt - AAA

  15.325.681,00 ₫
  7.267.889  - 2.879.208.047  7.267.889 ₫ - 2.879.208.047 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  8.806.372,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  19.835.282,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  11.102.210,00 ₫
  6.113.178  - 73.103.421  6.113.178 ₫ - 73.103.421 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Jay

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  14.059.743,00 ₫
  7.174.494  - 853.099.726  7.174.494 ₫ - 853.099.726 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  10.615.419,00 ₫
  5.916.197  - 73.895.870  5.916.197 ₫ - 73.895.870 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Samy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Samy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  18.109.442,00 ₫
  9.989.952  - 308.078.728  9.989.952 ₫ - 308.078.728 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  9.909.290,00 ₫
  4.544.128  - 1.598.865.057  4.544.128 ₫ - 1.598.865.057 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  11.741.547,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  16.227.374,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  10.088.442,00 ₫
  5.420.351  - 204.197.143  5.420.351 ₫ - 204.197.143 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  12.777.107,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Antoinette

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.258 crt - AAA

  17.404.160,00 ₫
  9.571.652  - 119.843.763  9.571.652 ₫ - 119.843.763 ₫
 25. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.76 crt - AAA

  21.222.350,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  13.730.311,00 ₫
  6.240.536  - 1.117.947.528  6.240.536 ₫ - 1.117.947.528 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Tessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1 crt - AAA

  19.169.906,00 ₫
  8.201.847  - 1.680.473.162  8.201.847 ₫ - 1.680.473.162 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Carcason

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  9.442.595,00 ₫
  5.248.276  - 63.763.843  5.248.276 ₫ - 63.763.843 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.5 crt - AAA

  14.859.834,00 ₫
  8.339.111  - 1.102.933.450  8.339.111 ₫ - 1.102.933.450 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Prosel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  10.660.137,00 ₫
  6.070.725  - 62.009.137  6.070.725 ₫ - 62.009.137 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Heartlin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.028 crt - AAA

  16.328.694,00 ₫
  7.323.078  - 1.127.838.988  7.323.078 ₫ - 1.127.838.988 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Ethera

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.754 crt - AAA

  15.249.548,00 ₫
  6.834.873  - 1.460.879.865  6.834.873 ₫ - 1.460.879.865 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.238 crt - AAA

  22.802.720,00 ₫
  10.109.385  - 1.351.323.777  10.109.385 ₫ - 1.351.323.777 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Polloc - A Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Polloc - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.27 crt - AAA

  10.051.366,00 ₫
  5.624.973  - 897.519.327  5.624.973 ₫ - 897.519.327 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Reperch

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.17 crt - AAA

  10.210.705,00 ₫
  5.119.220  - 75.565.678  5.119.220 ₫ - 75.565.678 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Sharia Đá Thạch Anh Tím
  Mới

  Nhẫn đính hôn Sharia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.105 crt - AAA

  13.799.933,00 ₫
  7.641.472  - 85.527.889  7.641.472 ₫ - 85.527.889 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  10.393.817,00 ₫
  5.915.065  - 157.683.207  5.915.065 ₫ - 157.683.207 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Ambrogia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.472 crt - AAA

  13.749.556,00 ₫
  7.290.531  - 86.178.833  7.290.531 ₫ - 86.178.833 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.296 crt - AAA

  21.517.820,00 ₫
  9.127.314  - 3.109.796.575  9.127.314 ₫ - 3.109.796.575 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  16.587.373,00 ₫
  9.069.862  - 102.551.397  9.069.862 ₫ - 102.551.397 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  13.816.065,00 ₫
  6.516.478  - 1.114.820.187  6.516.478 ₫ - 1.114.820.187 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Saundria

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.2 crt - AAA

  21.966.403,00 ₫
  9.212.219  - 2.928.509.697  9.212.219 ₫ - 2.928.509.697 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Savanna 0.25 crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Savanna 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.346 crt - AAA

  12.619.467,00 ₫
  7.222.607  - 104.617.426  7.222.607 ₫ - 104.617.426 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.5 crt - AAA

  15.156.437,00 ₫
  8.629.770  - 1.104.631.555  8.629.770 ₫ - 1.104.631.555 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  17.845.102,00 ₫
  9.434.671  - 115.287.185  9.434.671 ₫ - 115.287.185 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  15.953.979,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  14.494.457,00 ₫
  6.240.536  - 1.649.397.840  6.240.536 ₫ - 1.649.397.840 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Alidia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.14 crt - AAA

  14.356.062,00 ₫
  7.959.867  - 92.589.181  7.959.867 ₫ - 92.589.181 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Indifferently

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  11.555.887,00 ₫
  6.133.555  - 77.674.155  6.133.555 ₫ - 77.674.155 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Hysigr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  22.249.704,00 ₫
  10.618.817  - 1.153.862.452  10.618.817 ₫ - 1.153.862.452 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Maryellen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.36 crt - AAA

  19.911.696,00 ₫
  8.367.412  - 2.930.660.631  8.367.412 ₫ - 2.930.660.631 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.05 crt - AAA

  9.595.707,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1 crt - AAA

  18.959.060,00 ₫
  9.486.747  - 2.900.009.837  9.486.747 ₫ - 2.900.009.837 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 0.8 crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Sadie 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  17.869.440,00 ₫
  8.041.376  - 1.834.845.070  8.041.376 ₫ - 1.834.845.070 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đính hôn Ellie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  13.475.028,00 ₫
  7.571.284  - 281.545.828  7.571.284 ₫ - 281.545.828 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Lauralee

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.64 crt - AAA

  20.171.222,00 ₫
  8.395.431  - 2.305.941.899  8.395.431 ₫ - 2.305.941.899 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Avinash

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  13.229.369,00 ₫
  6.877.325  - 104.716.477  6.877.325 ₫ - 104.716.477 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  15.671.529,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Amy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.57 crt - AAA

  19.178.398,00 ₫
  8.796.184  - 137.093.687  8.796.184 ₫ - 137.093.687 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Julianne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  15.030.210,00 ₫
  8.314.488  - 91.513.710  8.314.488 ₫ - 91.513.710 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Mesic

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.45 crt - AAA

  13.257.670,00 ₫
  6.877.325  - 292.017.476  6.877.325 ₫ - 292.017.476 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.62 crt - AAA

  14.463.609,00 ₫
  7.233.927  - 1.634.779.986  7.233.927 ₫ - 1.634.779.986 ₫
 66. Glamira Bộ cô dâu Soft Life Ring A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.31 crt - AAA

  35.573.884,00 ₫
  13.153.239  - 360.125.643  13.153.239 ₫ - 360.125.643 ₫

You’ve viewed 60 of 2742 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng