Đang tải...
Tìm thấy 2487 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  9.718.770,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Vitaly Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Zanessa Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - AA

  17.277.874,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Alfreda Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  12.021.189,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  15.350.451,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Gratia Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  11.940.621,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  14.889.750,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  13.567.130,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  18.055.711,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Iodine Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  11.107.629,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Gisu Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.744 crt - AA

  28.018.891,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Averasa Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  8.856.580,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Ailani Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Ailani

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  2.58 crt - AAA

  60.860.807,00 ₫
  9.405.960  - 362.193.008  9.405.960 ₫ - 362.193.008 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Hayley

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AA

  25.531.814,00 ₫
  7.702.667  - 1.959.800.380  7.702.667 ₫ - 1.959.800.380 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Institutionalize Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - AAA

  14.153.549,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 18. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Ngọc Lục Bảo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Angelika Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  7.918.687,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Enero Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  14.983.836,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 22. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Ngọc Lục Bảo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - AA

  37.784.436,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.476 crt - AA

  34.983.734,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Bagu Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  17.090.783,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Saphira Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Saphira

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  3.016 crt - AA

  60.573.410,00 ₫
  10.483.630  - 1.163.700.329  10.483.630 ₫ - 1.163.700.329 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Daniele Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  18.681.062,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Lillian Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.558 crt - AA

  46.444.463,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature 0.1 crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Nature 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  17.073.479,00 ₫
  6.691.506  - 95.303.270  6.691.506 ₫ - 95.303.270 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.94 crt - AA

  28.818.086,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  14.827.025,00 ₫
  6.306.237  - 72.606.222  6.306.237 ₫ - 72.606.222 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Gertha Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Gertha

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.36 crt - AAA

  18.651.863,00 ₫
  7.056.498  - 96.384.733  7.056.498 ₫ - 96.384.733 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  22.167.135,00 ₫
  6.037.225  - 2.744.193.671  6.037.225 ₫ - 2.744.193.671 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Adlonn Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  9.844.489,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gredel Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Gredel

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.59 crt - AA

  18.847.335,00 ₫
  7.210.604  - 1.066.355.803  7.210.604 ₫ - 1.066.355.803 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Belva

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.611.891,00 ₫
  6.832.636  - 1.047.335.705  6.832.636 ₫ - 1.047.335.705 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Gaynelle Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.16 crt - AA

  29.418.024,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Pastolisa Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.356 crt - AA

  32.392.027,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Brno Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Brno

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  12.946.915,00 ₫
  5.616.810  - 356.082.784  5.616.810 ₫ - 356.082.784 ₫
 40. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  2.812 crt - AA

  54.143.075,00 ₫
  7.007.832  - 2.880.078.569  7.007.832 ₫ - 2.880.078.569 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.769.218  - 190.809.322  4.769.218 ₫ - 190.809.322 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Obmina Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Obmina

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  10.714.249,00 ₫
  5.251.818  - 60.953.540  5.251.818 ₫ - 60.953.540 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.346 crt - AA

  19.168.800,00 ₫
  8.110.917  - 283.990.246  8.110.917 ₫ - 283.990.246 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.354 crt - AA

  16.173.167,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Merrita Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.355 crt - AA

  12.611.392,00 ₫
  5.753.343  - 354.257.821  5.753.343 ₫ - 354.257.821 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Xenia Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Xenia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.64 crt - AAA

  18.809.756,00 ₫
  6.410.868  - 95.411.415  6.410.868 ₫ - 95.411.415 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.478.527,00 ₫
  5.999.915  - 1.040.846.975  5.999.915 ₫ - 1.040.846.975 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Aldea Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - AA

  22.671.904,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  22.237.971,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Storm Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Storm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  17.949.458,00 ₫
  7.802.702  - 156.702.918  7.802.702 ₫ - 156.702.918 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Tasco Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Tasco

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.394 crt - AA

  17.040.765,00 ₫
  6.988.366  - 283.030.454  6.988.366 ₫ - 283.030.454 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.04 crt - AA

  26.224.485,00 ₫
  7.533.419  - 1.744.779.964  7.533.419 ₫ - 1.744.779.964 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Carcason Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Carcason

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  9.212.647,00 ₫
  4.623.222  - 49.922.688  4.623.222 ₫ - 49.922.688 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Mariko Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  4.32 crt - AA

  108.746.309,00 ₫
  11.454.777  - 1.202.064.967  11.454.777 ₫ - 1.202.064.967 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  12.734.678,00 ₫
  6.472.511  - 76.026.325  6.472.511 ₫ - 76.026.325 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Despiteously Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  11.893.036,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Marissa Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Marissa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  19.238.553,00 ₫
  7.891.921  - 107.388.541  7.891.921 ₫ - 107.388.541 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.15 crt - AA

  43.283.368,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Tranquill Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Tranquill

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.56 crt - AA

  16.820.959,00 ₫
  6.540.643  - 1.055.122.187  6.540.643 ₫ - 1.055.122.187 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda 1.0 crt Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Fonda 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - AA

  28.696.152,00 ₫
  7.482.321  - 2.786.924.688  7.482.321 ₫ - 2.786.924.688 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Menba Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Menba

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.62 crt - AA

  19.179.073,00 ₫
  6.042.633  - 1.550.131.467  6.042.633 ₫ - 1.550.131.467 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Dahlia

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  16.269.688,00 ₫
  6.945.648  - 94.613.845  6.945.648 ₫ - 94.613.845 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Simisear Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Simisear

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  13.121.840,00 ₫
  6.367.069  - 73.403.795  6.367.069 ₫ - 73.403.795 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Luxuy Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn đính hôn Bridal Luxuy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  19.109.590,00 ₫
  9.266.993  - 123.218.349  9.266.993 ₫ - 123.218.349 ₫

You’ve viewed 60 of 2487 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng