Đang tải...
Tìm thấy 1459 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  13.700.594,00 ₫
  7.483.549  - 1.110.744.734  7.483.549 ₫ - 1.110.744.734 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  12.146.262,00 ₫
  7.037.796  - 847.764.848  7.037.796 ₫ - 847.764.848 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna Đá Opal Đen

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.76 crt - AAA

  18.622.834,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  10.973.437,00 ₫
  6.007.047  - 266.899.678  6.007.047 ₫ - 266.899.678 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gredel Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Gredel

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  15.737.753,00 ₫
  7.865.056  - 1.119.659.780  7.865.056 ₫ - 1.119.659.780 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Odelyn Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  12.356.259,00 ₫
  5.561.860  - 1.618.874.398  5.561.860 ₫ - 1.618.874.398 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  13.832.478,00 ₫
  6.898.551  - 1.622.666.832  6.898.551 ₫ - 1.622.666.832 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Ayoova Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  12.565.975,00 ₫
  6.367.893  - 1.616.737.614  6.367.893 ₫ - 1.616.737.614 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  9.301.368,00 ₫
  4.381.110  - 1.597.166.952  4.381.110 ₫ - 1.597.166.952 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Cherylien Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Cherylien

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.48 crt - AAA

  29.160.425,00 ₫
  10.182.970  - 1.469.313.784  10.182.970 ₫ - 1.469.313.784 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jeffrey 3.0 crt Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Jeffrey 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  3 crt - AAA

  19.939.433,00 ₫
  8.013.358  - 5.001.556.482  8.013.358 ₫ - 5.001.556.482 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  12.589.184,00 ₫
  6.926.004  - 1.095.928.765  6.926.004 ₫ - 1.095.928.765 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Frawli Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Frawli

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  1.02 crt - AAA

  25.317.331,00 ₫
  11.129.664  - 2.098.221.185  11.129.664 ₫ - 2.098.221.185 ₫
 16. Nhẫn nữ Ehtel Đá Opal Đen

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  10.920.796,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.35 crt - AAA

  15.803.981,00 ₫
  8.375.054  - 401.191.492  8.375.054 ₫ - 401.191.492 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Zonel Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  14.837.474,00 ₫
  7.344.304  - 1.298.569.314  7.344.304 ₫ - 1.298.569.314 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  15.814.734,00 ₫
  8.102.791  - 1.114.395.655  8.102.791 ₫ - 1.114.395.655 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  12.089.941,00 ₫
  5.900.915  - 1.114.551.318  5.900.915 ₫ - 1.114.551.318 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  12.218.431,00 ₫
  6.622.609  - 1.093.806.130  6.622.609 ₫ - 1.093.806.130 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Oectra Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.66 crt - AAA

  14.655.777,00 ₫
  7.726.377  - 1.624.379.086  7.726.377 ₫ - 1.624.379.086 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.476 crt - AAA

  17.792.459,00 ₫
  7.880.905  - 2.916.113.530  7.880.905 ₫ - 2.916.113.530 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Matteline Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Matteline

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  2.4 crt - AAA

  21.518.670,00 ₫
  9.027.126  - 1.848.401.613  9.027.126 ₫ - 1.848.401.613 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Blessing - A Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Blessing - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  14.602.287,00 ₫
  7.323.078  - 1.128.659.739  7.323.078 ₫ - 1.128.659.739 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.296 crt - AAA

  19.761.413,00 ₫
  8.575.431  - 3.104.277.738  8.575.431 ₫ - 3.104.277.738 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Merrita Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.355 crt - AAA

  10.761.740,00 ₫
  6.226.384  - 372.748.225  6.226.384 ₫ - 372.748.225 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Wulden Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  11.900.602,00 ₫
  5.922.141  - 1.626.006.436  5.922.141 ₫ - 1.626.006.436 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Albarracin Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Albarracin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.99 crt - AAA

  19.250.002,00 ₫
  8.408.733  - 2.600.209.371  8.408.733 ₫ - 2.600.209.371 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1 crt - AAA

  17.981.233,00 ₫
  8.904.863  - 2.898.948.519  8.904.863 ₫ - 2.898.948.519 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Manilla Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Manilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.36 crt - AAA

  15.819.545,00 ₫
  7.154.682  - 2.911.769.211  7.154.682 ₫ - 2.911.769.211 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Pique Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Pique

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.274 crt - AAA

  12.504.278,00 ₫
  6.834.873  - 278.121.320  6.834.873 ₫ - 278.121.320 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Mania Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  13.844.649,00 ₫
  5.900.915  - 1.646.001.630  5.900.915 ₫ - 1.646.001.630 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Sickle Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Sickle

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  16.029.545,00 ₫
  8.110.149  - 132.395.593  8.110.149 ₫ - 132.395.593 ₫
  Mới

 37. Nhẫn SYLVIE Chaandee Đá Opal Đen

  Nhẫn SYLVIE Chaandee

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.716 crt - AAA

  33.634.648,00 ₫
  13.852.292  - 2.193.654.691  13.852.292 ₫ - 2.193.654.691 ₫
 38. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.812 crt - AAA

  21.083.106,00 ₫
  7.621.095  - 3.017.844.183  7.621.095 ₫ - 3.017.844.183 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Tobi Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Tobi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.864 crt - AAA

  18.591.702,00 ₫
  9.132.974  - 1.827.316.802  9.132.974 ₫ - 1.827.316.802 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Raeann Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  14.926.060,00 ₫
  7.101.475  - 1.801.901.831  7.101.475 ₫ - 1.801.901.831 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Jay Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Jay

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  12.534.562,00 ₫
  6.771.194  - 849.066.728  6.771.194 ₫ - 849.066.728 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Atriat Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Atriat

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  30.719.004,00 ₫
  14.460.214  - 1.199.725.442  14.460.214 ₫ - 1.199.725.442 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Pavones Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.62 crt - AAA

  13.591.349,00 ₫
  6.785.627  - 1.630.110.193  6.785.627 ₫ - 1.630.110.193 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Tranquill Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Tranquill

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  13.816.631,00 ₫
  7.111.663  - 1.107.263.614  7.111.663 ₫ - 1.107.263.614 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1 crt - AAA

  13.865.876,00 ₫
  6.517.327  - 2.875.387.314  6.517.327 ₫ - 2.875.387.314 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Magdalen Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.032 crt - AAA

  17.203.501,00 ₫
  8.617.883  - 1.834.208.281  8.617.883 ₫ - 1.834.208.281 ₫
 47. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Annige Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Annige

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.632 crt - AAA

  18.869.909,00 ₫
  7.213.550  - 1.358.229.407  7.213.550 ₫ - 1.358.229.407 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Marhta Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Marhta

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.874 crt - AAA

  26.587.796,00 ₫
  8.759.958  - 4.337.102.083  8.759.958 ₫ - 4.337.102.083 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.096 crt - AAA

  18.040.950,00 ₫
  8.384.394  - 2.014.872.522  8.384.394 ₫ - 2.014.872.522 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Revealingly Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Revealingly

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.438 crt - AAA

  11.965.978,00 ₫
  5.943.367  - 942.165.339  5.943.367 ₫ - 942.165.339 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Tabernas Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Tabernas

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  22.964.888,00 ₫
  9.230.898  - 3.076.499.561  9.230.898 ₫ - 3.076.499.561 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  14.146.346,00 ₫
  8.241.469  - 1.104.843.812  8.241.469 ₫ - 1.104.843.812 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Icy Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Icy

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.62 crt - AAA

  14.777.759,00 ₫
  7.437.700  - 1.636.902.613  7.437.700 ₫ - 1.636.902.613 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Fegurier Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Fegurier

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  14.876.248,00 ₫
  7.600.718  - 298.682.540  7.600.718 ₫ - 298.682.540 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Gallus Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Gallus

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  0.44 crt - AAA

  14.924.927,00 ₫
  7.845.245  - 861.774.211  7.845.245 ₫ - 861.774.211 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Caninna Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Caninna

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.4 crt - AAA

  13.244.935,00 ₫
  6.983.457  - 1.076.075.084  6.983.457 ₫ - 1.076.075.084 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Abella

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.606 crt - AAA

  15.015.777,00 ₫
  8.087.508  - 1.114.098.492  8.087.508 ₫ - 1.114.098.492 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Jennivie Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Jennivie

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  29.264.010,00 ₫
  11.886.735  - 1.928.764.437  11.886.735 ₫ - 1.928.764.437 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn đính hôn Agafya Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Agafya

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  3.796 crt - AAA

  26.753.644,00 ₫
  10.799.948  - 1.680.331.651  10.799.948 ₫ - 1.680.331.651 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Despiteously Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  8.992.881,00 ₫
  4.775.920  - 1.075.339.240  4.775.920 ₫ - 1.075.339.240 ₫
 63. Nhẫn nữ Roxanne Đá Opal Đen

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.76 crt - AAA

  17.733.027,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alonsa Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Alonsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  13.236.161,00 ₫
  6.219.592  - 1.106.372.107  6.219.592 ₫ - 1.106.372.107 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Acker Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.82 crt - AAA

  23.365.076,00 ₫
  9.108.635  - 1.885.703.322  9.108.635 ₫ - 1.885.703.322 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Rydaa Đá Opal Đen

  Nhẫn đính hôn Rydaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.86 crt - AAA

  13.775.027,00 ₫
  6.622.609  - 1.179.164.216  6.622.609 ₫ - 1.179.164.216 ₫

You’ve viewed 60 of 1459 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng